Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:347:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 347, 2005. gada 30. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 347

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 30. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 2173/2005 (2005. gada 20. decembris) par FLEGT licencēšanas sistēmas izveidi kokmateriālu importam Eiropas Kopienā

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 2174/2005 (2005. gada 21. decembris), lai īstenotu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Japānu atbilstīgi 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV panta 6. punktam un XXVIII pantam

7

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 2175/2005 (2005. gada 21. decembris), ar ko īsteno Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Jaunzēlandi atbilstīgi 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV panta 6. punktam un XXVIII pantam par koncesiju izmaiņām grafikos, kas attiecas uz Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku un Slovākijas Republiku, saistībā ar šo valstu pievienošanos Eiropas Savienībai, un ar ko papildina I pielikumu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu

9

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2176/2005 (2005. gada 23. decembris), ar ko 2006. zvejas gadam nosaka Kopienas izņemšanas un pārdošanas cenas Padomes Regulas (EK) Nr. 104/2000 I pielikumā uzskaitītajiem zvejniecības produktiem

11

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2177/2005 (2005. gada 23. decembris), ar ko 2006. zvejas gadam nosaka Kopienas pārdošanas cenas Padomes Regulas (EK) Nr. 104/2000 II pielikumā uzskaitītajiem zvejniecības produktiem

19

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2178/2005 (2005. gada 23. decembris), ar ko nosaka dažu zvejniecības produktu salīdzināmās cenas 2006. zvejas gadam

21

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2179/2005 (2005. gada 23. decembris), ar ko nosaka pārejošās uzglabāšanas atbalsta summu un vienotas likmes atbalsta summu 2006. zvejas gadam par atsevišķiem zvejniecības produktiem

25

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2180/2005 (2005. gada 23. decembris), ar ko nosaka privātās uzglabāšanas atbalsta summu atsevišķiem zvejniecības produktiem 2006. zvejas gadā

27

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2181/2005 (2005. gada 23. decembris), ar ko nosaka standarta vērtības, kas izmantojamas, aprēķinot finansiālo kompensāciju un ar to saistīto avansu par zvejniecības produktiem, kuri izņemti no tirgus 2006. zvejas gadā

28

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2182/2005 (2005. gada 22. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1973/2004, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1782/2003 piemērošanai attiecībā uz šīs regulas IV un IV a) sadaļā minētajām atbalsta shēmām un atmatā atstātas zemes izmantošanu izejvielu ražošanai

31

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2183/2005 (2005. gada 22. decembris), ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, un ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 795/2004, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot vienreizējo maksājumu shēmu, kura paredzēta Padomes Regulā (EK) Nr. 1782/2003

56

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2184/2005 (2005. gada 23. decembris), ar ko groza Regulas (EK) Nr. 796/2004 un (EK) Nr. 1973/2004, kurās noteikti sīki izstrādāti noteikumi, piemērojot Padomes Regulu (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem

61

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2185/2005 (2005. gada 27. decembris), ar ko 2006. gadam atklāj aitu, kazu un aitas un kazas gaļas Kopienas tarifu kvotas

70

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2186/2005 (2005. gada 27. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 936/97, ar ko atver tarifu kvotas augstas kvalitātes svaigai, atdzesētai un saldētai liellopu gaļai un saldētai bifeļu gaļai un ar ko nosaka šo kvotu pārvaldību

74

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2005. gada 21. decembris), lai noslēgtu nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Japānu atbilstīgi 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV panta 6. punktam un XXVIII pantam

75

 

*

Padomes Lēmums (2005. gada 21. decembris), lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Jaunzēlandi atbilstīgi 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV panta 6. punktam un XXVIII pantam par koncesiju izmaiņām grafikos, kas attiecas uz Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku un Slovākijas Republiku, saistībā ar šo valstu pievienošanos Eiropas Savienībai

78

Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Jaunzēlandi atbilstīgi 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV panta 6. punktam un XXVIII pantam par koncesiju izmaiņām grafikos, kas attiecas uz Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku un Slovākijas Republiku, saistībā ar šo valstu pievienošanos Eiropas Savienībai

80

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 15. novembris), ar ko groza Reglamentu

83

 

*

Kopienas/Šveices Gaisa transporta komitejas Lēmums Nr. 2/2005 (2005. gada 25. novembris), ar ko groza pielikumu Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīgumam par gaisa transportu

91

 

*

Apvienotās veterinārās komitejas, kas izveidota ar nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību, Lēmums Nr. 1/2005 (2005. gada 21. decembris), ar kuru groza Nolīguma 11. pielikuma 6. papildinājumu

93

 

 

Eiropas Savienības vispārējam budžetam pievienotie dokumenti

 

*

Eiropas Tīkla un informācijas drošības aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2005. finanšu gadu

97

 

 

Labojums

 

 

Labojums Komisijas 2005. gada 22. decembra Regulā (EK) Nr. 2163/2005, ar ko paredz noraidīt pieteikumus izvešanas atļauju saņemšanai attiecībā uz liellopu gaļas nozares produktiem ( OV L 342, 24.12.2005. )

99

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top