Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:347:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 347, 30. detsember 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 347

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

48. köide
30. detsember 2005


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2173/2005, 20. detsember 2005, FLEGT-litsentsimissüsteemi kehtestamise kohta puidu impordi suhtes Euroopa Ühendusse

1

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2174/2005, 21. detsember 2005, mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Jaapani vahel vastavalt üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT 1994) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII sõlmitud kirjavahetuse vormis lepingu rakendamist

7

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2175/2005, 21. detsember 2005, mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Uus-Meremaa vahel vastavalt üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT 1994) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII sõlmitud kirjavahetuse vormis lepingu (seoses kontsessioonide muutmisega Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi loendis nende Euroopa Liiduga ühinemise käigus) rakendamist ning millega muudetakse määruse (EMÜ) nr 2658/87 (tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta) I lisa

9

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2176/2005, 23. detsember 2005, millega kinnitatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 I lisas loetletud kalatoodete puhul kehtivad ühenduse kõrvaldamis- ja müügihinnad 2006. kalandusaastaks

11

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2177/2005, 23. detsember 2005, millega kinnitatakse 2006. kalandusaastaks nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 II lisas loetletud kalatoodete ühenduse müügihinnad

19

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2178/2005, 23. detsember 2005, millega kinnitatakse teatavate kalatoodete võrdlushinnad 2006. kalandusaastaks

21

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2179/2005, 23. detsember 2005, millega kinnitatakse teatavate kalandustoodete ülekandetoetus ja kindlasummaline toetus 2006. kalandusaastaks

25

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2180/2005, 23. detsember 2005, millega kinnitatakse teatavate kalatoodete eraladustusabi summa 2006. kalandusaastal

27

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2181/2005, 23. detsember 2005, millega kinnitatakse rahalise hüvitise ja selle ettemaksu arvutamisel kasutatavad standardväärtused 2006. kalandusaasta jooksul turult kõrvaldatud kalandussaadustele

28

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2182/2005, 22. detsember 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1973/2004, millega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad nõukogu määruse (EÜ) nr 1782/2003 IV ja IVa jaotises sätestatud toetuskavade rakendamiseks ja tootmisest kõrvaldatud maa kasutamine tooraine tootmiseks

31

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2183/2005, 22. detsember 2005, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1782/2003, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks, ning määrust (EÜ) nr 795/2004, millega kehtestatakse nõukogu määruses (EÜ) nr 1782/2003 sätestatud ühtse toetuskava üksikasjalikud rakenduseeskirjad

56

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2184/2005, 23. detsember 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 796/2004 ja määrust (EÜ) nr 1973/2004, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1782/2003 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks) üksikasjalikud rakenduseeskirjad

61

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2185/2005, 27. detsember 2005, millega avatakse ühenduse 2006. aasta tariifikvoodid lammaste, kitsede, lambaliha ja kitseliha suhtes

70

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2186/2005, 27. detsember 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 936/97, millega avatakse ja sätestatakse tariifikvootide haldamine värske, jahutatud ja külmutatud kõrgekvaliteedilise veiseliha ning külmutatud pühvliliha suhtes

74

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

Nõukogu otsus, 21. detsember 2005, mis käsitleb kirjavahetuse vormis lepingu sõlmimist Euroopa Ühenduse ja Jaapani vahel vastavalt üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) 1994 artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII

75

 

*

Nõukogu otsus, 21. detsember 2005, mis käsitleb kirjavahetuse vormis lepingu sõlmimist Euroopa Ühenduse ja Uus-Meremaa vahel vastavalt üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) 1994 artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII seoses kontsessioonide muutmisega Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi loendis nende Euroopa Ühendusega ühinemise käigus

78

Kirjavahetuse vormis leping Euroopa Ühenduse ja Uus-Meremaa vahel vastavalt üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) 1994 artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII seoses kontsessioonide muutmisega Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi loendis nende Euroopa Liiduga ühinemise käigus

80

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 15. november 2005, millega muudetakse komisjoni kodukorda

83

 

*

Ühenduse/Šveitsi Õhutranspordikomitee otsus nr 2/2005, 25. november 2005, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise õhutranspordilepingu lisa

91

 

*

Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppe alusel moodustatud ühise veterinaarkomitee otsus nr 1/2005, 21. detsember 2005, mis käsitleb kokkuleppe 11. lisa 6. liite muutmist

93

 

 

Euroopa Liidu üldeelarvele lisatud dokumendid

 

*

Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 2005. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

97

 

 

Parandused

 

 

Komisjoni 22. detsembri 2005. aasta määruse (EÜ) nr 2163/2005 (millega nähakse ette ekspordilitsentside taotluste tagasilükkamine veise- ja vasikalihasektori toodete puhul) parandus ( ELT L 342, 24.12.2005 )

99

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top