EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:336:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 336, 18. prosinec 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2009.336.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 336

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 52
18. prosince 2009


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1244/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni

1

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2009/974/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 30. listopadu 2009 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Mongolska o některých aspektech leteckých služeb

4

Dohoda mezi Evropským společenstvím a vládou Mongolska o některých aspektech leteckých služeb

5

 

 

V   Akty přijaté ode dne 1. prosince 2009 na základě Smlouvy o Evropské unii, Smlouvy o fungování Evropské unie a Smlouvy o Euratomu

 

 

AKTY, JEJICHŽ UVEŘEJNĚNÍ JE POVINNÉ

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 1245/2009 ze dne 17. prosince 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

12

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 1246/2009 ze dne 17. prosince 2009, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10

14

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1247/2009 ze dne 17. prosince 2009 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz určitých drátů z molybdenu pocházejících z Čínské lidové republiky

16

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 1248/2009 ze dne 17. prosince 2009, kterým se stanoví maximální snížení cla při dovozu kukuřice v rámci nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 676/2009

27

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 1249/2009 ze dne 17. prosince 2009, kterým se stanoví maximální snížení cla při dovozu kukuřice v rámci nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 677/2009

28

 

 

AKTY, JEJICHŽ UVEŘEJNĚNÍ NENÍ POVINNÉ

 

*

Směrnice Komise 2009/159/EU ze dne 16. prosince 2009, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků (1)

29

 

 

2009/975/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 14. prosince 2009, kterým se mění rozhodnutí 2009/177/ES, pokud jde o programy eradikace a status některých členských států, oblastí a jednotek prostých nákazy pro některé nákazy vodních živočichů (oznámeno pod číslem K(2009) 9888)  (1)

31

 

 

2009/976/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 15. prosince 2009, kterým se mění příloha D směrnice Rady 64/432/EHS, pokud jde o diagnostické testy na enzootickou leukózu skotu (oznámeno pod číslem K(2009) 9951)  (1)

36

 

 

2009/977/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 16. prosince 2009 o finančním příspěvku Společenství na rok 2009 na výdaje, které vznikly členským státům při některých projektech kontroly a sledování rybolovu členských států a dohledu nad ním (oznámeno pod číslem K(2009) 9935)

42

 

 

2009/978/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 16. prosince 2009 o změně rozhodnutí 2002/622/ES, kterým se zřizuje Skupina pro politiku rádiového spektra (1)

50

 

 

2009/979/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 17. prosince 2009, kterým se schvaluje národní program kontroly a sledování přepravních podmínek živého skotu vyváženého z Unie přes přístav Burgas předložený Bulharskem a finanční příspěvek Unie pro rok 2010 (oznámeno pod číslem K(2009) 10004)

52

 

 

2009/980/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 17. prosince 2009, kterým se povoluje zdravotní tvrzení o účinku ve vodě rozpustného rajčatového koncentrátu na agregaci krevních destiček a poskytuje ochrana údajů, jež jsou předmětem průmyslového vlastnictví, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 (oznámeno pod číslem K(2009) 10113)  (1)

55

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top