EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:336:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 336, 2009. gada 18. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2009.336.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 336

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 18. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1244/2009 (2009. gada 30. novembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas

1

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2009/974/EK

 

*

Padomes Lēmums (2009. gada 30. novembris) par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Mongolijas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu aspektiem

4

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Mongolijas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem

5

 

 

V   Akti, kuri no 2009. gada 1. decembra ir pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību, Līgumu par Eiropas Savienības darbību un Euratom līgumu

 

 

AKTI, KURU PUBLICĒŠANA IR OBLIGĀTA

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 1245/2009 (2009. gada 17. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

12

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 1246/2009 (2009. gada 17. decembris), ar ko groza ar Regulu (EK) Nr. 877/2009 2009./10. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

14

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1247/2009 (2009. gada 17. decembris), ar ko piemēro antidempinga pagaidu maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes molibdēna stiepļu importam

16

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 1248/2009 (2009. gada 17. decembris), ar ko nosaka ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu kukurūzai saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 676/2009 minēto konkursu

27

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 1249/2009 (2009. gada 17. decembris), ar ko nosaka ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu kukurūzai saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 677/2009 minēto konkursu

28

 

 

AKTI, KURU PUBLICĒŠANA NAV OBLIGĀTA

 

*

Komisijas Direktīva 2009/159/ES (2009. gada 16. decembris), ar ko groza III pielikumu Padomes Direktīvā 76/768/EEK attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem, lai to pielāgotu tehnikas attīstībai (1)

29

 

 

2009/975/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 14. decembris), ar ko groza Lēmumu 2009/177/EK attiecībā uz konkrētu ūdensdzīvnieku slimību izskaušanas programmām un slimības neskartu dalībvalstu, zonu un iecirkņu statusu (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 9888)  (1)

31

 

 

2009/976/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 15. decembris), ar ko groza Padomes Direktīvas 64/432/EEK D pielikumu attiecībā uz govju enzootiskās leikozes diagnostikas testiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 9951)  (1)

36

 

 

2009/977/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 16. decembris) par Kopienas 2009. gada finansiālo ieguldījumu to izmaksu segšanā, kas dalībvalstīm radušās saistībā ar atsevišķiem projektiem zvejas kontroles, inspekcijas un uzraudzības jomā (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 9935)

42

 

 

2009/978/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 16. decembris) par grozījumiem Lēmumā 2002/622/EK, ar ko izveido radiofrekvenču spektra politikas grupu (1)

50

 

 

2009/979/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 17. decembris), ar ko apstiprina Bulgārijas iesniegto valsts programmu attiecībā uz dzīvu liellopu, kurus eksportē no Eiropas Savienības caur Burgasas ostu, pārvadāšanas apstākļu kontroli un uzraudzību un Eiropas Savienības finansiālo ieguldījumu 2010. gadam (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 10004)

52

 

 

2009/980/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 17. decembris) par atļaujas piešķiršanu veselīguma norādei attiecībā uz ūdenī šķīstoša tomātu koncentrāta ietekmi uz trombocītu salipšanu un par īpašumtiesību datu aizsardzības nodrošināšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1924/2006 (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 10113)  (1)

55

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top