EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:336:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 336, 18 december 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

doi:10.3000/17252598.L_2009.336.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 336

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

52e jaargang
18 december 2009


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EG) nr. 1244/2009 van de Raad van 30 november 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld

1

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2009/974/EG

 

*

Besluit van de Raad van 30 november 2009 inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van Mongolië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

4

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van Mongolië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

5

 

 

V   Besluiten die zijn aangenomen vanaf 1 december 2009 op grond van het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het Euratom-Verdrag

 

 

BESLUITEN WAARVAN PUBLICATIE VERPLICHT IS

 

 

Verordening (EU) nr. 1245/2009 van de Commissie van 17 december 2009 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

12

 

 

Verordening (EU) nr. 1246/2009 van de Commissie van 17 december 2009 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 877/2009 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker voor het verkoopseizoen 2009/10

14

 

*

Verordening (EU) nr. 1247/2009 van de Commissie van 17 december 2009 tot instelling van een voorlopig antidumpingrecht op molybdeendraad van oorsprong uit de Volksrepubliek China

16

 

 

Verordening (EU) nr. 1248/2009 van de Commissie van 17 december 2009 houdende vaststelling van de maximumkorting op het recht bij invoer van maïs in het kader van de in Verordening (EG) nr. 676/2009 bedoelde openbare inschrijving

27

 

 

Verordening (EU) nr. 1249/2009 van de Commissie van 17 december 2009 houdende vaststelling van de maximumkorting op het recht bij invoer van maïs in het kader van de in Verordening (EG) nr. 677/2009 bedoelde openbare inschrijving

28

 

 

BESLUITEN WAARVAN PUBLICATIE NIET VERPLICHT IS

 

*

Richtlijn 2009/159/EU van de Commissie van 16 december 2009 tot wijziging van bijlage III bij Richtlijn 76/768/EEG van de Raad inzake cosmetische producten met het oog op de aanpassing aan de technische vooruitgang (1)

29

 

 

2009/975/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 14 december 2009 tot wijziging van Beschikking 2009/177/EG wat betreft uitroeiingsprogramma’s en de ziektevrije status van bepaalde lidstaten, gebieden en compartimenten voor bepaalde ziekten bij waterdieren (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 9888)  (1)

31

 

 

2009/976/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 15 december 2009 tot wijziging van bijlage D bij Richtlijn 64/432/EEG van de Raad wat betreft diagnosestests voor endemische runderleukose (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 9951)  (1)

36

 

 

2009/977/EU

 

*

Beschikking van de Commissie van 16 december 2009 inzake een financiële bijdrage van de Gemeenschap voor 2009 aan de door de lidstaten gedane uitgaven voor bepaalde projecten op het gebied van de controle, inspectie en bewaking van visserijactiviteiten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 9935)

42

 

 

2009/978/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 16 december 2009 tot wijziging van Besluit 2002/622/EG tot oprichting van een Beleidsgroep radiospectrum (1)

50

 

 

2009/979/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 17 december 2009 tot goedkeuring van het door Bulgarije ingediende nationale programma voor de controle en de monitoring van de transportomstandigheden voor levende runderen die uit de Unie via de haven van Boergas worden uitgevoerd en de financiële bijdrage van de Unie voor 2010 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 10004)

52

 

 

2009/980/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 17 december 2009 tot verlening van een vergunning voor een gezondheidsclaim inzake het effect van in water oplosbaar tomatenconcentraat op de aggregatie van bloedplaatjes en tot toekenning van de bescherming van door eigendomsrechten beschermde gegevens krachtens Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 10113)  (1)

55

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top