EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:336:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 336, 18. december 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2009.336.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 336

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
18. december 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1244/2009 af 30. november 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav

1

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2009/974/EF

 

*

Rådets afgørelse af 30. november 2009 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Mongoliets regering om visse aspekter af lufttrafik

4

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Mongoliets regering om visse aspekter af lufttrafik

5

 

 

V   Retsakter vedtaget fra og med den 1. december 2009 i henhold til traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og Euratomtraktaten

 

 

RETSAKTER, HVIS OFFENTLIGGØRELSE ER OBLIGATORISK

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 1245/2009 af 17. december 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

12

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 1246/2009 af 17. december 2009 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 877/2009 for produktionsåret 2009/10

14

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1247/2009 af 17. december 2009 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af visse former for tråd af molybdæn med oprindelse i Folkerepublikken Kina

16

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 1248/2009 af 17. december 2009 om fastsættelse af den maksimale nedsættelse af importtolden for majs som led i den licitation, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 676/2009

27

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 1249/2009 af 17. december 2009 om fastsættelse af den maksimale nedsættelse af importtolden for majs som led i den licitation, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 677/2009

28

 

 

RETSAKTER, HVIS OFFENTLIGGØRELSE IKKE ER OBLIGATORISK

 

*

Kommissionens direktiv 2009/159/EU af 16. december 2009 om ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF om kosmetiske midler med henblik på tilpasning af bilag III til den tekniske udvikling (1)

29

 

 

2009/975/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 14. december 2009 om ændring af beslutning 2009/177/EF for så vidt angår udryddelsesprogrammer og status som sygdomsfri for visse medlemsstater, zoner og segmenter med hensyn til visse sygdomme hos vanddyr (meddelt under nummer K(2009) 9888)  (1)

31

 

 

2009/976/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 15. december 2009 om ændring af bilag D til Rådets direktiv 64/432/EØF for så vidt angår diagnostiske test for enzootisk kvægleukose (meddelt under nummer K(2009) 9951)  (1)

36

 

 

2009/977/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 16. december 2009 om EF-tilskud for 2009 til medlemsstaternes udgifter til visse projekter inden for fiskerikontrol, -inspektion og -overvågning (meddelt under nummer K(2009) 9935)

42

 

 

2009/978/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 16. december 2009 om ændring af afgørelse 2002/622/EF om nedsættelse af en frekvenspolitikgruppe (1)

50

 

 

2009/979/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 17. december 2009 om godkendelse af Bulgariens program for kontrol med og overvågning af transportbetingelser for levende kvæg, der eksporteres fra EU via Bourgas' havn, og EU-tilskuddet for 2010 (meddelt under nummer K(2009) 10004)

52

 

 

2009/980/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 17. december 2009 om godkendelse af en sundhedsanprisning vedrørende virkningerne af vandopløseligt tomatkoncentrat på trombocytaggregation og om beskyttelse af data, som er omfattet af ejendomsrettigheder, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 (meddelt under nummer K(2009) 10113)  (1)

55

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens, Revisionsrettens, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets afgørelse 2009/496/EF, Euratom af 26. juni 2009 om organisationen og driften af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer (EUT L 168 af 30.6.2009)

58

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top