EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:336:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 336, 2009. december 18.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2009.336.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 336

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

52. évfolyam
2009. december 18.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 1244/2009/EK rendelete (2009. november 30.) a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról

1

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Tanács

 

 

2009/974/EK

 

*

A Tanács határozata (2009. november 30.) az Európai Közösség és Mongólia kormánya között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás megkötéséről

4

Megállapodás az Európai Közösség és Mongólia kormánya között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről

5

 

 

V   A 2009. december 1-je után az Európai Unióról szóló szerződés, az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 

 

JOGI AKTUSOK, MELYEK KIHIRDETÉSE KÖTELEZŐ

 

 

A Bizottság 1245/2009/EU rendelete (2009. december 17.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

12

 

 

A Bizottság 1246/2009/EU rendelete (2009. december 17.) a cukorágazat egyes termékeire a 2009/10-es gazdasági évben alkalmazandó, a 877/2009/EK rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

14

 

*

A Bizottság 1247/2009/EU rendelete (2009. december 17.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes molibdénhuzalok behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről

16

 

 

A Bizottság 1248/2009/EU rendelete (2009. december 17.) a 676/2009/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a kukoricára alkalmazandó maximális behozatali vámkedvezmény megállapításáról

27

 

 

A Bizottság 1249/2009/EU rendelete (2009. december 17.) a 677/2009/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a kukoricára alkalmazandó maximális behozatali vámkedvezmény megállapításáról

28

 

 

JOGI AKTUSOK, MELYEK KIHIRDETÉSE NEM KÖTELEZŐ

 

*

A Bizottság 2009/159/EU irányelve (2009. december 16.) a kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv III. mellékletének a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról (1)

29

 

 

2009/975/EU

 

*

A Bizottság határozata (2009. december 14.) a 2009/177/EK határozatnak a bizonyos víziállat-betegségekre vonatkozó felszámolási programok, valamint egyes tagállamok, övezetek és területi egységek betegségtől mentes minősítése tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2009) 9888. számú dokumentummal történt)  (1)

31

 

 

2009/976/EU

 

*

A Bizottság határozata (2009. december 15.) az enzootiás szarvasmarha-leukózis diagnosztikai vizsgálatai tekintetében a 64/432/EGK tanácsi irányelv D. mellékletének módosításáról (az értesítés a C(2009) 9951. számú dokumentummal történt)  (1)

36

 

 

2009/977/EU

 

*

A Bizottság határozata (2009. december 16.) a halászati ellenőrzés, vizsgálat és felügyelet területét érintő bizonyos projektek keretében felmerült tagállami kiadásokhoz nyújtandó 2009. évi közösségi pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2009) 9935. számú dokumentummal történt)

42

 

 

2009/978/EU

 

*

A Bizottság határozata (2009. december 16.) a rádióspektrum-politikával foglalkozó csoport létrehozásáról szóló 2002/622/EK határozat módosításáról (1)

50

 

 

2009/979/EU

 

*

A Bizottság határozata (2009. december 17.) az Unióból exportált és Bourgas kikötőjén keresztül szállított élő szarvasmarhafélék szállítási körülményeinek ellenőrzéséről és nyomon követéséről szóló, Bulgária által benyújtott nemzeti program, valamint a 2010-re vonatkozó uniós pénzügyi hozzájárulás jóváhagyásáról (az értesítés a C(2009) 10004. számú dokumentummal történt)

52

 

 

2009/980/EU

 

*

A Bizottság határozata (2009. december 17.) a vízben oldódó paradicsomsűrítménynek a trombocita-aggregációra gyakorolt hatásával kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítás engedélyezéséről, valamint az 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a védett adatok védelmének biztosításáról (az értesítés a C(2009) 10113. számú dokumentummal történt)  (1)

55

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés az Európai Tanács eljárási szabályzatának elfogadásáról szóló, 2009. december 1-jei 2009/882/EU Európai Tanácsi határozathoz (HL L 315., 2009.12.2.)

58

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Top