EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:336:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 336, 18 december 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2009.336.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 336

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
18 december 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1244/2009 av den 30 november 2009 om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav

1

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2009/974/EG

 

*

Rådets beslut av den 30 november 2009 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Mongoliets regering om vissa luftfartsaspekter

4

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Mongoliets regering om vissa luftfartsaspekter

5

 

 

V   Rättsakter som från och med den 1 december 2009 antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och Euratomfördraget

 

 

RÄTTSAKTER VARS OFFENTLIGGÖRANDE ÄR OBLIGATORISKT

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 1245/2009 av den 17 december 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

12

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 1246/2009 av den 17 december 2009 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EG) nr 877/2009 för regleringsåret 2009/10

14

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1247/2009 av den 17 december 2009 om införande av en preliminär antidumpningstull på import av viss molybdentråd med ursprung i Folkrepubliken Kina

16

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 1248/2009 av den 17 december 2009 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 676/2009

27

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 1249/2009 av den 17 december 2009 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 677/2009

28

 

 

RÄTTSAKTER VARS OFFENTLIGGÖRANDE INTE ÄR OBLIGATORISKT

 

*

Kommissionens direktiv 2009/159/EU av den 16 december 2009 om ändring av rådets direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen (1)

29

 

 

2009/975/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 14 december 2009 om ändring av beslut 2009/177/EG vad gäller utrotningsprogram och sjukdomsfri status i vissa medlemsstater, zoner och delområden när det gäller vissa sjukdomar hos vattenlevande djur [delgivet med nr K(2009) 9888]  (1)

31

 

 

2009/976/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 15 december 2009 om ändring av bilaga D till rådets direktiv 64/432/EEG när det gäller diagnostiska tester för enzootisk bovin leukos [delgivet med nr K(2009) 9951]  (1)

36

 

 

2009/977/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 16 december 2009 om ekonomiskt bidrag från gemenskapen för 2009 till medlemsstaternas utgifter för vissa projekt på området kontroll, inspektion och övervakning av fiske [delgivet med nr K(2009) 9935]

42

 

 

2009/978/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 16 december 2009 om ändring av beslut 2002/622/EG om upprättande av en grupp för radiospektrumpolitik (1)

50

 

 

2009/979/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 17 december 2009 om godkännande av det nationella program som Bulgarien lagt fram för kontroll och övervakning av villkoren för transporter av levande nötkreatur som förs ut från unionen via Burgas hamn och unionens ekonomiska stöd för 2010 [delgivet med nr K(2009) 10004]

52

 

 

2009/980/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 17 december 2009 om godkännande av ett hälsopåstående om effekten av vattenlösligt tomatkoncentrat på trombocytaggregationen och om beviljande av skydd av äganderättsligt skyddade data i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 [delgivet med nr K(2009) 10113]  (1)

55

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top