EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:336:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 336, 2009m. gruodis 18d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2009.336.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 336

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. gruodžio 18d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1244/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 539/2001, nustatantį trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus

1

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2009/974/EB

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Mongolijos Vyriausybės susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo aspektų sudarymo

4

Susitarimas tarp Europos bendrijos ir Mongolijos Vyriausybės dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų

5

 

 

V   Aktai, priimti nuo 2009 m. gruodžio 1 d. pagal Europos Sąjungos sutartį, Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo ir Euratomo steigimo sutartį

 

 

AKTAI, KURIUOS SKELBTI PRIVALOMA

 

 

2009 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1245/2009, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

12

 

 

2009 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1246/2009, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (EB) Nr. 877/2009 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2009/10 prekybos metais

14

 

*

2009 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1247/2009, kuriuo tam tikrai importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės molibdeno vielai nustatomas laikinasis antidempingo muitas

16

 

 

2009 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1248/2009, kuriuo pagal Reglamente (EB) Nr. 676/2009 numatytą konkursą nustatomas kukurūzų importo muito didžiausias sumažinimo dydis

27

 

 

2009 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1249/2009, kuriuo pagal Reglamente (EB) Nr. 677/2009 numatytą konkursą nustatomas kukurūzų importo mokesčio didžiausias sumažinimo dydis

28

 

 

AKTAI, KURIŲ SKELBTI NEPRIVALOMA

 

*

2009 m. gruodžio 16 d. Komisijos direktyva 2009/159/ES, iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 76/768/EEB dėl kosmetikos gaminių III priedą, siekiant suderinti jį su technikos pažanga (1)

29

 

 

2009/975/ES

 

*

2009 m. gruodžio 14 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keisti Sprendimo 2009/177/EB nuostatas dėl ligų likvidavimo programų ir tam tikrų valstybių narių, zonų ir teritorinių vienetų akvakultūros gyvūnų ligų neapimtos teritorijos statuso (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 9888)  (1)

31

 

 

2009/976/ES

 

*

2009 m. gruodžio 15 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keisti Tarybos direktyvos 64/432/EEB D priedo nuostatas dėl enzootinės galvijų leukozės diagnostinių tyrimų (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 9951)  (1)

36

 

 

2009/977/ES

 

*

2009 m. gruodžio 16 d. Komisijos sprendimas dėl 2009 m. Bendrijos finansinės paramos valstybių narių išlaidoms, patirtoms įgyvendinant tam tikrus žuvininkystės kontrolės, tikrinimo ir priežiūros projektus, padengti (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 9935)

42

 

 

2009/978/ES

 

*

2009 m. gruodžio 16 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2002/622/EB dėl Radijo spektro politikos grupės įsteigimo (1)

50

 

 

2009/979/ES

 

*

2009 m. gruodžio 17 d. Komisijos sprendimas, patvirtinti 2010 m. iš Sąjungos per Burgaso uostą eksportuojamų gyvų galvijų vežimo sąlygų kontrolės ir stebėsenos Bulgarijos nacionalinę programą ir Sąjungos finansinę pagalbą (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 10004)

52

 

 

2009/980/ES

 

*

2009 m. gruodžio 17 d. Komisijos sprendimas, leisti vartoti teiginį apie vandenyje tirpaus pomidorų koncentrato poveikio trombocitų agregacijai sveikumą ir suteikti nuosavybės teise saugomų duomenų apsaugą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1924/2006 (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 10113)  (1)

55

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top