EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:336:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 336, 18. detsember 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2009.336.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 336

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

52. köide
18. detsember 2009


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1244/2009, 30. november 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud

1

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Nõukogu

 

 

2009/974/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 30. november 2009, Euroopa Ühenduse ja Mongoolia valitsuse vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu sõlmimise kohta

4

Euroopa Ühenduse ja Mongoolia vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping

5

 

 

V   Alates 1. detsembrist 2009 Euroopa Liidu lepingu, Euroopa Liidu toimimise lepingu ja Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud õigusaktid

 

 

ÕIGUSAKTID, MILLE AVALDAMINE ON KOHUSTUSLIK

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 1245/2009, 17. detsember 2009, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

12

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 1246/2009, 17. detsember 2009, millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes 2009/10. turustusaastaks määrusega (EÜ) nr 877/2009 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid impordimakse

14

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1247/2009, 17. detsember 2009, millega kehtestatakse ajutine dumpinguvastane tollimaks teatava Hiina Rahvavabariigist pärit molübdeentraadi impordi suhtes

16

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 1248/2009, 17. detsember 2009, millega määratakse kindlaks maisi imporditollimaksu vähendamise ülempiir määruses (EÜ) nr 676/2009 osutatud pakkumismenetluse raames

27

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 1249/2009, 17. detsember 2009, millega määratakse kindlaks maisi imporditollimaksu vähendamise ülempiir määruses (EÜ) nr 677/2009 osutatud pakkumismenetluse raames

28

 

 

ÕIGUSAKTID, MILLE AVALDAMINE EI OLE KOHUSTUSLIK

 

*

Komisjoni direktiiv 2009/159/EL, 16. detsember 2009, millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitlevat nõukogu direktiivi 76/768/EMÜ, kohandades tehnika arenguga direktiivi III lisa (1)

29

 

 

2009/975/EL

 

*

Komisjoni otsus, 14. detsember 2009, millega muudetakse otsust 2009/177/EÜ likvideerimisprogrammide ning liikmesriikide, tsoonide ja piirkondade taudivaba staatuse osas seoses veeloomadel esinevate teatavate haigustega (teatavaks tehtud numbri K(2009) 9888 all)  (1)

31

 

 

2009/976/EL

 

*

Komisjoni otsus, 15. detsember 2009, millega muudetakse nõukogu direktiivi 64/432/EMÜ D lisa veiste ensootilise leukoosi diagnoosimise meetodite osas (teatavaks tehtud numbri K(2009) 9951 all)  (1)

36

 

 

2009/977/EL

 

*

Komisjoni otsus, 16. detsember 2009, ühenduse rahalise toetuse kohta 2009. aastal seoses teatavate kalanduse kontrolli, inspekteerimise ja järelevalve projektidega liikmesriikidel tekkinud kulude katmiseks (teatavaks tehtud numbri K(2009) 9935 all)

42

 

 

2009/978/EL

 

*

Komisjoni otsus, 16. detsember 2009, millega muudetakse otsust 2002/622/EÜ, millega luuakse raadiospektripoliitika töörühm (1)

50

 

 

2009/979/EL

 

*

Komisjoni otsus, 17. detsember 2009, millega kiidetakse heaks Bulgaaria riiklik kava liidust Bourgase sadama kaudu eksporditavate elusveiste transpordi tingimuste kontrolliks ja seireks ning liidu rahaline toetus aastaks 2010 (teatavaks tehtud numbri K(2009) 10004 all)

52

 

 

2009/980/EL

 

*

Komisjoni otsus, 17. detsember 2009, millega antakse luba esitada tervishoiualane väide vees lahustuva tomatikontsentraadi mõju kohta vereliistakute agregatsioonile ja tagatakse konfidentsiaalsete andmete kaitse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1924/2006 (teatavaks tehtud numbri K(2009) 10113 all)  (1)

55

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 17. oktoobri 2008. aasta otsuse 2008/804/EÜ (millega muudetakse nõukogu otsust 2004/211/EÜ seoses Brasiilia, Montenegro ja Serbia kohta tehtud kannetega loetelus, kuhu on kantud sellised kolmandad riigid ja nende osad, millest on lubatud importida ühendusse elushobuslasi ning hobuslaste spermat, munarakke ja embrüoid) parandus (ELT L 277, 18.10.2008)

58

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top