EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:024:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 24, 27. leden 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 24

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
27. ledna 2005


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 114/2005 ze dne 26. ledna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 115/2005 ze dne 26. ledna 2005, kterým se zahajuje nabídkové řízení týkající se náhrady pro vývoz měkké pšenice do některých třetích zemí

3

 

*

Nařízení Komise (ES, Euratom) č. 116/2005 ze dne 26. ledna 2005 o nakládání s vratkami DPH osobám nepovinným k dani a osobám povinným k dani, pokud jde o činnosti osvobozené od daně, pro účely nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách

6

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 117/2005 ze dne 26. ledna 2005, kterým se zavádí kontrola Společenství nad dovozy některých obuvnických výrobků pocházejících z některých třetích zemí

8

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 118/2005 ze dne 26. ledna 2005, kterým se mění příloha VIII nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 a kterým se stanoví rozpočtové stropy pro částečné nebo nepovinné provádění režimu jednotné platby a ročních finančních obálek pro režim jednotných plateb na plochu stanovené v uvedeném nařízení

15

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 119/2005 ze dne 26. ledna 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro olivový olej

22

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 120/2005 ze dne 26. ledna 2005, kterým se stanoví, do jaké míry lze přijímat žádosti o dovozní licence podané v ledna 2005 pro některé mléčné výrobky v rámci některých kvót otevřených nařízením (ES) č. 2535/2001

24

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 121/2005 ze dne 25. ledna 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze

27

 

*

Směrnice Komise 2005/6/ES ze dne 26. ledna 2005 o změně směrnice 71/250/EHS, pokud jde o uvádění a interpretaci výsledků analýz podle směrnice 2002/32/ES ( 1 )

33

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Komise

 

*

2005/56/ES:
Rozhodnutí Komise ze dne 14. ledna 2005 o zřízení výkonné agentury pro správu činnosti Společenství v oblasti vzdělávání a kultury a v audiovizuální oblasti podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003, nazvané „Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast“

35

 

*

2005/57/ES:
Doporučení Komise ze dne 21. ledna 2005 o poskytování pronajatých okruhů v Evropské unii (Část 1 – hlavní dodací podmínky pro pronajaté okruhy pro velkoodběratele) (oznámeno pod číslem K(2005) 103)

39

 

*

2005/58/ES:
Rozhodnutí Komise ze dne 26. ledna 2005, kterým se mění rozhodnutí 2003/135/ES, pokud jde o ukončení platnosti plánů eradikace a očkování ve spolkových zemích Dolní Sasko a Severní Porýní-Vestfálsko a o plánu eradikace ve spolkové zemi Sársko (Německo) (oznámeno pod číslem K(2005) 119)
 ( 1 )

45

 

*

2005/59/ES:
Rozhodnutí Komise ze dne 26. ledna 2005, kterým se schvalují plány eradikace klasického moru v populaci divokých prasat a nouzového očkování takových prasat na Slovensku (oznámeno pod číslem K(2005) 127)
 ( 1 )

46

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava rozhodnutí Rady 2004/783/ES ze dne 15. listopadu 2004 o jmenování čtyř italských členů a tří italských náhradníků Výboru regionů ( Úř. věst. L 346 ze dne 23.11.2004 )

48

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top