EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:024:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 24, 2005m. sausis 27d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 24

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. sausio 27d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2005 m. sausio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 114/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2005 m. sausio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 115/2005, pradedantis konkursą dėl grąžinamosios išmokos už kviečių eksportą į tam tikras trečiąsias šalis

3

 

*

2005 m. sausio 26 d. Komisijos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 116/2005, dėl PVM grąžinimo neapmokestinamiems subjektams ir apmokestinamiems subjektams už neapmokestinamą veiklą traktavimo įgyvendinant Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1287/2003 dėl bendrųjų nacionalinių pajamų rinkos kainomis suderinimo

6

 

*

2005 m. sausio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 117/2005, įvedantis Bendrijos priežiūrą tam tikrų trečiųjų šalių kilmės avalynės produktų importui

8

 

*

2005 m. sausio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 118/2005, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003 VIII priedą ir nustatantis biudžetų viršutines ribas tame reglamente numatytam daliniam ar savanoriškam bendrosios išmokos schemos įgyvendinimui ir tame reglamente numatytus metinius finansinius paketus bendrosios išmokos schemai

15

 

 

2005 m. sausio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 119/2005, nustatantis grąžinamąsias eksporto išmokas alyvuogių aliejui

22

 

 

2005 m. sausio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 120/2005, nustatantis, kokia dalimi reikėtų patenkinti kai kurių pieno produktų importo licencijų paraiškas, pateiktas 2005 m. sausio mėn. pagal kai kurias tarifines kvotas, atidarytas Reglamentu (EB) Nr. 2535/2001

24

 

*

2005 m. sausio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 121/2005, nustatantis vieneto vertes naudojamas tam tikrų greitai gendančių prekių muitinei vertei nustatyti

27

 

*

2005 m. sausio 26 d. Komisijos direktyva 2005/6/EB, iš dalies keičianti Direktyvos 71/250/EEB nuostatas, susijusias su analitinių rezultatų užrašymu ir aiškinimu, kaip reikalaujama Direktyvoje 2002/32/EB ( 1 )

33

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2005/56/EB:
2005 m. sausio 14 d. Komisijos sprendimas, įsteigiantis, remiantis Tarybos reglamentu (EB) Nr. 58/2003, vykdomąją įstaigą „Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga“, kuriai pavedama administruoti Bendrijos veiksmus švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros srityse

35

 

*

2005/57/EB:
2005 m. sausio 21 d. Komisijos rekomendacija, dėl skirtųjų linijų suteikimo Europos Sąjungoje (1 dalis – Didmeninių skirtųjų linijų pagrindinės tiekimo sąlygos) (pranešta dokumentu Nr. K(2005) 103)

39

 

*

2005/58/EB:
2005 m. sausio 26 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2003/135/EB dėl ligos išnaikinimo ir vakcinacijos planų Žemutinės Saksonijos ir Šiaurės Reino-Vestfalijos federalinėse žemėse ir ligos išnaikinimo plano Saro krašto federalinėje žemėje (Vokietija) nutraukimo (pranešta dokumentu Nr. K(2005) 119)
 ( 1 )

45

 

*

2005/59/EB:
2005 m. sausio 26 d. Komisijos sprendimas, patvirtinantis klasikinio kiaulių maro išnaikinimo tarp laukinių kiaulių ir neatidėliotinos jų vakcinacijos Slovakijoje planą (pranešta dokumentu Nr. K(2005) 127)
 ( 1 )

46

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2004 m. lapkričio 15 d. Tarybos sprendimo 2004/783/EB dėl Regionų komiteto keturių narių ir trijų pakaitinių narių iš Italijos skyrimo klaidų ištaisymas ( OL L 346, 2004 11 23 )

48

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top