EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:024:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 24, 27 januari 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 24

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtioåttonde årgången
27 januari 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 114/2005 av den 26 januari 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 115/2005 av den 26 januari 2005 om inledande av ett anbudsförfarande för fastställande av bidraget för export av vete till vissa tredjeländer

3

 

*

Kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 116/2005 av den 26 januari 2005 om behandling av mervärdesskatt som återbetalas till icke skattskyldiga personer eller för verksamhet undantagen från skatteplikt till skattskyldiga personer vid tillämpning av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003 om harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris (”BNI-förordning”)

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 117/2005 av den 26 januari 2005 om införande av gemenskapsövervakning av import av vissa skodonsprodukter med ursprung i vissa tredje länder

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 118/2005 av den 26 januari 2005 om ändring av bilaga VIII till rådets förordning (EG) nr 1782/2003 och om upprättande av budgettak för partiellt eller frivilligt genomförande av systemet med samlat gårdsstöd och av årliga finansieringspaket för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i den förordningen

15

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 119/2005 av den 26 januari 2005 om fastställande av exportbidrag för olivolja

22

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 120/2005 av den 26 januari 2005 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar kan godtas som lämnades in i januari 2005 om importlicens för vissa mjölkprodukter inom ramen för vissa tullkvoter enligt förordning (EG) nr 2535/2001

24

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 121/2005 av den 25 januari 2005 om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor

27

 

*

Kommissionens direktiv 2005/6/EG av den 26 januari 2005 om ändring av direktiv 71/250/EEG när det gäller rapportering och tolkning av de analysresultat som krävs i direktiv 2002/32/EG ( 1 )

33

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

2005/56/EG:
Kommissionens beslut av den 14 januari 2005 om inrättande av ”Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur” för att förvalta gemenskapsprogram inom utbildning, audiovisuella medier och kultur enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003

35

 

*

2005/57/EG:
Kommissionens rekommendation av den 21 januari 2005 om tillhandahållande av hyrda förbindelser i Europeiska unionen (Del 1 – Viktiga leveransvillkor för hyrda förbindelser i grossistledet) (delgivet med nr K(2005) 103)

39

 

*

2005/58/EG:
Kommissionens beslut av den 26 januari 2005 om ändring av beslut 2003/135/EG avseende upphörande av planerna för utrotning och vaccination i de federala delstaterna Niedersachsen och Nordrhein-Westfalen och av planen för utrotning i den federala delstaten Saarland (Tyskland) (delgivet med nr K(2005) 119)
 ( 1 )

45

 

*

2005/59/EG:
Kommissionens beslut av den 26 januari 2005 om att godkänna planerna för utrotning av klassisk svinpest hos vildlevande svin och nödvaccinering av sådana svin i Slovakien (delgivet med nr K(2005) 127)
 ( 1 )

46

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse av rådets beslut 2004/783/EG av den 15 november 2004 om utnämning av fyra italienska ordinarie ledamöter och tre italienska suppleanter i Regionkommittén ( EUT L 346 av den 23.11.2004

48

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top