EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:341:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 341, 21. listopad 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.C_2013.341.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 341

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 56
21. listopadu 2013


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

STANOVISKA

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

492. plenární zasedání ve dnech 18. a 19. září 2013

2013/C 341/01

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Posílení partnerství s občanskou společností pro účinnější uskutečňování strategie pro region Baltského moře v letech 2014–2020 (průzkumné stanovisko)

1

2013/C 341/02

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zaměstnanost žen a hospodářský růst (průzkumné stanovisko)

6

2013/C 341/03

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Stanovení cílů udržitelného rozvoje – příspěvek evropské občanské společnosti k postoji EU (průzkumné stanovisko)

11

2013/C 341/04

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zajištění dodávek potravin a bioenergie (stanovisko z vlastní iniciativy)

16

2013/C 341/05

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Koordinovaný evropský postup při předcházení energetické chudobě a jejím potírání (stanovisko z vlastní iniciativy)

21


 

III   Přípravné akty

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR

 

492. plenární zasedání ve dnech 18. a 19. září 2013

2013/C 341/06

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi, a pravidel pro zrušení závazku pro některé členské státy COM(2013) 301 final – 2013/0156 (COD)

27

2013/C 341/07

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Kosmická průmyslová politika EU – Uvolnění potenciálu pro hospodářský růst v kosmickém odvětví COM(2013) 108 final

29

2013/C 341/08

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Stav Unie inovací v roce 2012 – Urychlit změnu COM(2013) 149 final

35

2013/C 341/09

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky COM(2013) 266 final – 2013/0139 (COD)

40

2013/C 341/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání, pokud jde o určité podmínky přístupu na trh COM(2013) 288 final – 2013/0150 (COD)

44

2013/C 341/11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení interoperabilní služby eCall v celé EU COM(2013) 315 final – 2013/0166 (COD) a k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích na schválení typu pro zavedení palubního systému eCall a o změně směrnice 2007/46/ES COM(2013) 316 final – 2013/0165 (COD)

47

2013/C 341/12

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, výměnných pobytů žáků, placené a neplacené odborné přípravy, dobrovolné služby a činnosti au-pair (přepracované znění) COM(2013) 151 final – 2013/0081 (COD)

50

2013/C 341/13

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních usnadňujících výkon práv, která jsou pracovníkům udělena v souvislosti s volným pohybem pracovníků COM(2013) 236 final – 2013/0124 (COD)

54

2013/C 341/14

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k zelené knize Evropská strategie pro řešení problematiky plastového odpadu v životním prostředí COM(2013) 123 final

59

2013/C 341/15

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o stanovení rámce pro územní plánování námořních prostor a integrovanou správu pobřeží COM(2013) 133 final – 2013/0074 (COD)

67

2013/C 341/16

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví některá přechodná ustanovení o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a kterým se mění nařízení (EU) č. […] [nařízení o rozvoji venkova], pokud jde o zdroje a jejich rozdělení v roce 2014, a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009 a nařízení (EU) č. […] [nařízení o přímých platbách], (EU) č. […] [horizontální nařízení] a (EU) č. […] [nařízení o jednotné společné organizaci trhů], pokud jde o jejich použití v roce 2014 COM(2013) 226 final – 2013/0117 (COD)

71

2013/C 341/17

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1198/2006, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení v souvislosti s některými členskými státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi COM(2013) 428 final – 2013/0200 (COD)

75

2013/C 341/18

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Akčnímu plánu pro námořní strategii v oblasti Atlantiku – Vytváření podmínek pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění COM(2013) 279 final

77

2013/C 341/19

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o budoucnosti zachycování a ukládání CO2 v Evropě COM(2013) 180 final

82

2013/C 341/20

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Vstříc plně integrovanému audiovizuálnímu světu: růst, tvorba a hodnoty (zelená kniha) COM(2013) 231 final

87

2013/C 341/21

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k předloze návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2009/71/Euratom, kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení COM(2013) 343 final

92

2013/C 341/22

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění některá nařízení v oblasti rybolovu a zdraví zvířat z důvodu změny statusu Mayotte vůči Unii COM(2013) 417 final – 2013/0191 (COD) a k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění některé směrnice v oblasti životního prostředí, zemědělství, sociální politiky a veřejného zdraví z důvodu změny statusu Mayotte vůči Unii COM(2013) 418 final – 2013/0192 (COD

97

2013/C 341/23

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu (přepracované znění) COM(2013) 311 final – 2013/0162 (COD)

98


CS

 

Top