Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:341:TOC

Uradni list Evropske unije, C 341, 21. november 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

doi:10.3000/19771045.C_2013.341.slv

Uradni list

Evropske unije

C 341

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 56
21. november 2013


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Resolucije, priporočila in mnenja

 

MNENJA

 

Evropski ekonomsko-socialni odbor

 

492. plenarno zasedanje 18. in 19. septembra 2013

2013/C 341/01

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o krepitvi partnerstva s civilno družbo za učinkovitejše izvajanje strategije za regijo Baltskega morja v obdobju 2014–2020 (raziskovalno mnenje)

1

2013/C 341/02

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o zaposlenosti žensk v povezavi z rastjo (raziskovalno mnenje)

6

2013/C 341/03

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o določitvi ciljev trajnostnega razvoja – Prispevek evropske civilne družbe k stališču EU (raziskovalno mnenje)

11

2013/C 341/04

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o prehranski varnosti in bioenergiji (mnenje na lastno pobudo)

16

2013/C 341/05

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o usklajenem evropskem ukrepanju za preprečevanje energetske revščine in boj proti njej (mnenje na lastno pobudo)

21


 

III   Pripravljalni akti

 

EVROPSKI EKONOMSKO-SOCIALNI ODBOR

 

492. plenarno zasedanje 18. in 19. septembra 2013

2013/C 341/06

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 glede nekaterih določb o finančnem upravljanju za nekatere države članice, ki imajo resne težave v zvezi s finančno stabilnostjo ali jim take težave grozijo, in glede pravil o prenehanju obveznosti za nekatere države članice (COM(2013) 301 final – 2013/0156 (COD))

27

2013/C 341/07

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Vesoljska industrijska politika EU – Sprostitev potenciala za gospodarsko rast v vesoljskem sektorju (COM(2013) 108 final)

29

2013/C 341/08

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu Odboru in Odboru regij: Stanje Unije inovacij 2012 – Pospeševanje sprememb (COM(2013) 149 final)

35

2013/C 341/09

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o primerljivosti provizij, povezanih s plačilnimi računi, zamenjavi plačilnih računov in dostopu do osnovnih plačilnih računov (COM(2013) 266 final – 2013/0139 (COD))

40

2013/C 341/10

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 528/2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov v zvezi z nekaterimi pogoji za dostop na trg (COM(2013) 288 final – 2013/0150 (COD))

44

2013/C 341/11

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi medobratovalne vseevropske storitve eCall (COM(2013) 315 final – 2013/0166 (COD)) ter o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah za homologacijo za uvedbo avtomobilskega sistema eCall in spremembi Direktive 2007/46/ES (COM(2013) 316 final – 2013/0165 (COD))

47

2013/C 341/12

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, izmenjav učencev, plačanega in neplačanega usposabljanja, prostovoljnega dela in dela varušk au pair (COM(2013) 151 final – 2013/0081(COD))

50

2013/C 341/13

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za lažje uresničevanje pravic, podeljenih delavcem v okviru prostega gibanja delavcev (COM(2013) 236 final – 2013/0124 (COD))

54

2013/C 341/14

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o Zeleni knjigi o evropski strategiji za plastične odpadke v okolju (COM(2013) 123 final)

59

2013/C 341/15

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za pomorsko prostorsko načrtovanje in celostno upravljanje obalnih območij (COM (2013) 133 final – 2013/0074 (COD))

67

2013/C 341/16

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter spremembi Uredbe (EU) št. […] [RP] glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014, Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. […] [NP], (EU) št. […] [HZU] in (EU) št. […] [enotna SUT] v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (COM(2013) 226 final – 2013/0117 (COD))

71

2013/C 341/17

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 glede nekaterih določb o finančnem upravljanju za nekatere države članice, ki so jih prizadele ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo (COM(2013) 428 final – 2013/0200 (COD))

75

2013/C 341/18

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o akcijskem načrtu za pomorsko strategijo na atlantskem območju – Doseganje pametne, trajnostne in vključujoče rasti (COM(2013) 279 final)

77

2013/C 341/19

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o prihodnosti zajemanja in shranjevanja ogljikovega dioksida v Evropi ((COM(2013) 180 final))

82

2013/C 341/20

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o pripravah na popolnoma zlit avdiovizualni svet: rast, ustvarjanje in vrednote (zelena knjiga) (COM(2013) 231 final)

87

2013/C 341/21

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o osnutku predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2009/71/Euratom o vzpostavitvi okvira Skupnosti za jedrsko varnost jedrskih objektov (COM(2013) 343 final)

92

2013/C 341/22

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi nekaterih uredb na področju ribištva in zdravja živali zaradi spremembe statusa otočja Mayotte v razmerju do Unije (COM(2013) 417 final – 2013/0191 (COD)) in o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi nekaterih direktiv na področju okolja, kmetijstva, socialne politike in javnega zdravja zaradi spremembe statusa otočja Mayotte v razmerju do Unije (COM(2013) 418 final – 2013/0192 (COD))

97

2013/C 341/23

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o vračanju predmetov kulturne dediščine, ki so bili protipravno odstranjeni z ozemlja države članice (COM(2013) 311 final – 2013/0162 (COD))

98


SL

 

Top