Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:341:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 341, 21 noiembrie 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.C_2013.341.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 341

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 56
21 noiembrie 2013


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

AVIZE

 

Comitetul Economic și Social European

 

A 492-a sesiune plenară din 18 și 19 septembrie 2013

2013/C 341/01

Avizul Comitetului Economic și Social European privind consolidarea parteneriatelor cu societatea civilă în vederea aplicării mai eficiente a Strategiei pentru regiunea Mării Baltice în perioada 2014-2020 (aviz exploratoriu)

1

2013/C 341/02

Avizul Comitetului Economic și Social European privind ocuparea forței de muncă în rândul femeilor și creșterea economică (aviz exploratoriu)

6

2013/C 341/03

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Stabilirea unor obiective de dezvoltare durabilă – Contribuția societății civile europene la stabilirea pozițiilor UE” (aviz exploratoriu)

11

2013/C 341/04

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Securitatea alimentară și bioenergia” (aviz din proprie inițiativă)

16

2013/C 341/05

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Pentru o acțiune europeană coordonată în vederea prevenirii și combaterii sărăciei energetice” (aviz din proprie inițiativă)

21


 

III   Acte pregătitoare

 

COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN

 

A 492-a sesiune plenară din 18 și 19 septembrie 2013

2013/C 341/06

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care sunt afectate sau amenințate de dificultăți grave cu privire la stabilitatea lor financiară, precum și la normele privind dezangajarea pentru anumite state membre COM(2013) 301 final – 2013/0156 (COD)

27

2013/C 341/07

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Politica industrială spațială a UE – Valorificarea potențialului de creștere economică în sectorul spațial COM(2013) 108 final

29

2013/C 341/08

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Situația inițiativei „Uniunea inovării” în 2012 – Accelerarea schimbării COM(2013) 149 final

35

2013/C 341/09

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu funcționalități de bază COM(2013) 266 final – 2013/0139 (COD)

40

2013/C 341/10

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide în ceea ce privește anumite condiții de acces pe piață COM(2013) 288 final – 2013/0150 (COD)

44

2013/C 341/11

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind implementarea sistemului eCall interoperabil la nivelul UE COM(2013) 315 final – 2013/0166 (COD) și Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de omologare de tip pentru instalarea unui sistem eCall la bordul vehiculelor și de modificare a Directivei 2007/46/CE COM(2013) 316 final – 2013/0165 (COD)

47

2013/C 341/12

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de directivă a Parlamentului European si a Consiliului privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, schimb de elevi, formare profesională remunerată și neremunerată, servicii de voluntariat și muncă au pair (reformare) COM(2013)151 final – 2013/0081(COD)

50

2013/C 341/13

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind măsurile de facilitare a exercitării drepturilor conferite lucrătorilor în contextul liberei circulații a lucrătorilor COM(2013) 236 final – 2013/0124 (COD)

54

2013/C 341/14

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Cartea verde privind strategia europeană în materie de deșeuri de plastic”COM(2013) 123 final

59

2013/C 341/15

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui cadru pentru amenajarea spațiului maritim și managementul integrat al zonelor costiere COM(2013) 133 final – 2013/0074(COD)

67

2013/C 341/16

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de modificare a Regulamentului (UE) nr. […] [DR] în ceea ce privește resursele și repartizarea acestora pentru anul 2014 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. […] [PD], (UE) nr. […] [HZ] și (UE) nr. […] [privind OCP unică] în ceea ce privește aplicarea acestora în anul 2014 COM(2013) 226 final – 2013/0117 (COD)

71

2013/C 341/17

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la gestionarea financiară în cazul anumitor state membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară COM(2013) 428 final – 2013/0200 (COD)

75

2013/C 341/18

Avizul Comitetului Economic și Social European privind planul de acțiune pentru o strategie maritimă în zona Oceanului Atlantic: „Realizarea unei creșteri inteligente, sustenabile și favorabile incluziunii”COM(2013) 279 final

77

2013/C 341/19

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind viitorul captării și stocării carbonului în Europa COM(2013) 180 final

82

2013/C 341/20

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Pregătirea pentru convergența deplină a lumii audiovizuale: creșterea economică, creația și valorile (Carte verde)”COM(2013) 231 final

87

2013/C 341/21

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2009/71/Euratom de instituire a unui cadru comunitar pentru securitate nucleară a instalațiilor nucleare COM(2013) 343 final

92

2013/C 341/22

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a anumitor regulamente în domeniul pescuitului și al sănătății animale ca urmare a schimbării statutului Mayotte în raport cu Uniunea Europeană COM(2013) 417 final – 2013/0191 (COD) și Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a anumitor directive în domeniul mediului, al agriculturii, al politicii sociale și al sănătății publice ca urmare a schimbării statutului Mayotte în raport cu Uniunea Europeană COM(2013) 418 final – 2013/0192 (COD)

97

2013/C 341/23

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind restituirea bunurilor culturale care au părăsit ilegal teritoriul unui stat membru (reformare) COM(2013) 311 final – 2013/0162 (COD)

98


RO

 

Top