Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:341:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 341, 21 november 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2013.341.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 341

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

56 årgången
21 november 2013


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

492:a plenarsessionen den 18 och 19 september 2013

2013/C 341/01

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förstärkta partnerskap med det civila samhället för en effektivare Östersjöstrategi 2014–2020” (förberedande yttrande)

1

2013/C 341/02

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Kvinnors sysselsättning och tillväxten” (förberedande yttrande)

6

2013/C 341/03

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Fastställande av mål för hållbar utveckling – det europeiska civila samhällets bidrag till EU:s ståndpunkt” (förberedande yttrande)

11

2013/C 341/04

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Livsmedelstrygghet och bioenergi” (yttrande på eget initiativ)

16

2013/C 341/05

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Samordnade europeiska åtgärder för att förebygga och bekämpa energifattigdom” (yttrande på eget initiativ)

21


 

III   Förberedande akter

 

EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

 

492:a plenarsessionen den 18 och 19 september 2013

2013/C 341/06

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som drabbats av eller hotas av stora svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet och om återtaganderegler för vissa medlemsstater”COM(2013) 301 final – 2013/0156 (COD)

27

2013/C 341/07

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: EU:s rymdindustripolitik – rymdsektorns potential för ekonomisk tillväxt”COM(2013) 108 final

29

2013/C 341/08

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Tillståndet i Innovationsunionen 2012 – att påskynda förändringar”COM(2013) 149 final

35

2013/C 341/09

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner” – COM(2013) 266 final – 2013/0139 (COD)

40

2013/C 341/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter vad gäller vissa villkor för tillträde till marknaden”COM(2013) 288 final – 2013/0150 (COD)

44

2013/C 341/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om införande av ett interoperabelt EU-omfattande eCall” – COM(2013) 315 final – 2013/0166 (COD) och om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om typgodkännandekrav för montering av fordonsbaserade e-callsystem och om ändring av direktiv 2007/46/EG” – COM(2013) 316 final – 2013/0165 (COD)

47

2013/C 341/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, elevutbyte, avlönad och oavlönad yrkesutbildning, volontärarbete och au pair-arbete (omarbetning)” – COM(2013) 151 final – 2013/0081 (COD)

50

2013/C 341/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder som underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter i samband med fri rörlighet för arbetstagare” – COM(2013) 236 final – 2013/0124 (COD)

54

2013/C 341/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Grönbok om en europeisk strategi för plastavfall i miljön” – COM(2013) 123 final

59

2013/C 341/15

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättandet av en ram för fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden”COM(2013) 133 final – 2013/0074 (COD)

67

2013/C 341/16

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa övergångsbestämmelser för stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och om ändring av förordning (EU) No […] [RD] vad gäller resurser och resursfördelning avseende år 2014 och om ändring av rådets förordning (EG) nr 73/2009 och förordningarna (EU) nr […] [DP], (EU) No […] [HZ] och (EU) No […] [sCMO] vad gäller deras tillämpning under år 2014” – COM(2013) 226 final – 2013/0117 (COD)

71

2013/C 341/17

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1198/2006 vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som drabbats av eller hotas av allvarliga svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet”COM(2013) 428 final – 2013/0200 (COD)

75

2013/C 341/18

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Handlingsplan för en marin strategi för Atlantområdet – Uppnå smart och hållbar tillväxt för alla” – COM(2013) 279 final

77

2013/C 341/19

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om framtiden för avskiljning och lagring av koldioxid i Europa” – COM(2013) 180 final

82

2013/C 341/20

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förberedelse för en helt konvergerad audiovisuell värld: tillväxt, skapande och värderingar (grönbok)” – COM(2013) 231 final

87

2013/C 341/21

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Utkast till förslag till rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2009/71/Euratom om upprättande av ett gemenskapsramverk för kärnsäkerhet vid kärntekniska anläggningar” – COM(2013) 343 final

92

2013/C 341/22

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av vissa förordningar på områdena fiske och djurhälsa med anledning av ändringen av Mayottes ställning i förhållande till Europeiska unionen” – COM(2013) 417 final – 2013/0191 (COD)”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av vissa direktiv på områdena miljö, jordbruk, socialpolitik och folkhälsa med anledning av ändringen av Mayottes ställning i förhållande till Europeiska unionen” – COM(2013) 418 final – 2013/0192 (COD)

97

2013/C 341/23

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium (omarbetning)”COM(2013) 311 final – 2013/0162 (COD)

98


SV

 

Top