EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:048:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 48, 18 февруари 2012г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2012.048.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 48

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 55
18 февруари 2012 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

ПРЕПОРЪКИ

 

Европейска централна банка

2012/C 048/01

Препоръка на Европейската централна банка от 10 февруари 2012 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Bank of Greece (ЕЦБ/2012/1)

1

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски надзорен орган за защита на данните

2012/C 048/02

Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложението на Комисията за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно осъществяването на административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар (ИСВП)

2


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2012/C 048/03

Известие на вниманието на лицата, образуванията и органите, към които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение 2011/101/ОВППС на Съвета, изменено с Решение 2012/97/ОВППС на Съвета

13

 

Европейска комисия

2012/C 048/04

Обменен курс на еврото

14

2012/C 048/05

Становище на Консултативния комитет по ограничителни споразумения и господстващо положение, дадено на заседанието му от 17 октомври 2011 г., относно проекторешение по дело COMP/39.605 — Стъкло за електроннолъчеви тръби — Докладчик: Нидерландия

15

2012/C 048/06

Окончателен доклад на служителя по изслушването — COMP/39.605 — Стъкло за ЕЛТ

16

2012/C 048/07

Резюме на решение на Комисията от 19 октомври 2011 година относно производство по член 101 от Договора и член 53 от Споразумението за ЕИП (Дело COMP/39.605 — Стъкло за електроннолъчеви тръби) (нотифицирано под номер C(2011) 7436 окончателен)  (1)

18


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2012/C 048/08

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6499 — FCC/Mitsui Renewable Energy/FCC Energia) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

20

2012/C 048/09

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6468 — Forfarmers/Hendrix) (1)

22

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2012/C 048/10

Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

23

2012/C 048/11

Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

28

2012/C 048/12

Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

32


 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

 

Top