EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:048:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 48, 18 februari 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2012.048.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 48

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

55 årgången
18 februari 2012


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

REKOMMENDATIONER

 

Europeiska centralbanken

2012/C 048/01

Europeiska centralbankens rekommendation av den 10 februari 2012 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Bank of Greece (ECB/2012/1)

1

 

YTTRANDEN

 

Europeiska datatillsynsmannen

2012/C 048/02

Yttrande från Europeiska datatillsynsmannen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI)

2


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Rådet

2012/C 048/03

Meddelande till de personer, enheter och organ som omfattas av de restriktiva åtgärderna i rådets beslut 2011/101/Gusp, ändrat genom rådets beslut 2012/97/Gusp

13

 

Europeiska kommissionen

2012/C 048/04

Eurons växelkurs

14

2012/C 048/05

Yttrande från rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor avgivet vid dess möte den 17 oktober 2011 om ett utkast till beslut avseende ärende COMP/39.605 – CRT Glass – Rapporterande medlemsstat: Nederländerna

15

2012/C 048/06

Förhörsombudets slutrapport – COMP/39.605 – Glas till katodstrålerör

16

2012/C 048/07

Sammanfattning av kommissionens beslut av den 19 oktober 2011 om ett förfarande enligt artikel 101 i fördraget och artikel 53 i EES-avtalet (Ärende COMP/39.605 – CRT Glass) [delgivet med nr K(2011) 7436 slutligt]  (1)

18


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2012/C 048/08

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.6499 – FCC/Mitsui Renewable Energy/FCC Energia) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (1)

20

2012/C 048/09

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.6468 – Forfarmers/Hendrix) (1)

22

 

ÖVRIGA AKTER

 

Europeiska kommissionen

2012/C 048/10

Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

23

2012/C 048/11

Offentliggörande av ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

28

2012/C 048/12

Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

32


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top