EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:048:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 48, 18 luty 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.C_2012.048.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 48

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 55
18 lutego 2012


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

 

ZALECENIA

 

Europejski Bank Centralny

2012/C 048/01

Zalecenie Europejskiego Banku Centralnego z dnia 10 lutego 2012 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Bank of Greece (EBC/2012/1)

1

 

OPINIE

 

Europejski Inspektor Ochrony Danych

2012/C 048/02

Opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („IMI”)

2


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2012/C 048/03

Ogłoszenie skierowane do osób, podmiotów i organów, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2011/101/WPZiB zmienionej decyzją Rady 2012/97/WPZiB

13

 

Komisja Europejska

2012/C 048/04

Kursy walutowe euro

14

2012/C 048/05

Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 17 października 2011 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/39.605 – CRT Glass – Sprawozdawca: Niderlandy

15

2012/C 048/06

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające – COMP/39.605 – CRT Glass

16

2012/C 048/07

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 19 października 2011 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 101 Traktatu oraz art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa COMP/39.605 – CRT GLASS) (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 7436 wersja ostateczna)  (1)

18


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2012/C 048/08

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6499 – FCC/Mitsui Renewable Energy/FCC Energia) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

20

2012/C 048/09

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6468 – Forfarmers/Hendrix) (1)

22

 

INNE AKTY

 

Komisja Europejska

2012/C 048/10

Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

23

2012/C 048/11

Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

28

2012/C 048/12

Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

32


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top