EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:048:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 48, 18 februari 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

doi:10.3000/19770995.C_2012.048.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 48

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

55e jaargang
18 februari 2012


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

AANBEVELINGEN

 

Europese Centrale Bank

2012/C 048/01

Aanbeveling van de Europese Centrale Bank van 10 februari 2012 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Bank of Greece (ECB/2012/1)

1

 

ADVIEZEN

 

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

2012/C 048/02

Advies van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming over het voorstel van de Commissie voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt

2


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Raad

2012/C 048/03

Kennisgeving ter attentie van de personen, entiteiten en lichamen op wie de beperkende maatregelen van Besluit 2011/101/GBVB van de Raad, als gewijzigd bij Besluit 2012/97/GBVB van de Raad, van toepassing zijn

13

 

Europese Commissie

2012/C 048/04

Wisselkoersen van de euro

14

2012/C 048/05

Advies van het Adviescomite voor mededingingsregelingen en machtspositie uitgebracht op zijn bijeenkomst van 17 oktober 2011 betreffende een ontwerpbesluit in zaak COMP/39.605 — CRT Glas — Rapporteur: Nederland

15

2012/C 048/06

Eindverslag van de raadadviseur-auditeur — COMP/39.605 — CRT Glas

16

2012/C 048/07

Samenvatting van een besluit van de Commissie van 19 oktober 2011 inzake een procedure op grond van artikel 101 van het Verdrag en artikel 53 van de EER-Overeenkomst (Zaak COMP/39.605 — CRT Glas) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 7436 definitief)  (1)

18


 

V   Adviezen

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2012/C 048/08

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6499 — FCC/Mitsui Renewable Energy/FCC Energia) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (1)

20

2012/C 048/09

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6468 — Forfarmers/Hendrix) (1)

22

 

ANDERE HANDELINGEN

 

Europese Commissie

2012/C 048/10

Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

23

2012/C 048/11

Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

28

2012/C 048/12

Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

32


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top