EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:048:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 48, 18. február 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2012.048.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 48

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 55
18. februára 2012


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

ODPORÚČANIA

 

Európska centrálna banka

2012/C 048/01

Odporúčanie Európskej centrálnej banky z 10. februára 2012 Rade Európskej únie o externom audítorovi Bank of Greece (ECB/2012/1)

1

 

STANOVISKÁ

 

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

2012/C 048/02

Stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu („nariadenie o IMI“)

2


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2012/C 048/03

Oznámenie určené osobám, subjektom a orgánom, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2011/101/SZBP, zmenenom a doplnenom rozhodnutím Rady 2012/97/SZBP

13

 

Európska komisia

2012/C 048/04

Výmenný kurz eura

14

2012/C 048/05

Stanovisko poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijaté na jeho zasadnutí 17. októbra 2011 k návrhu rozhodnutia vo veci COMP/39.605 – Sklo pre CRT – Spravodajca: Holandsko

15

2012/C 048/06

Záverečná správa vyšetrovateľa – COMP/39.605 – Sklo pre CRT

16

2012/C 048/07

Zhrnutie rozhodnutia Komisie z 19. októbra 2011 týkajúceho sa konania podľa článku 101 zmluvy a článku 53 dohody o EHP (Vec COMP/39.605 – Sklo pre CRT) [oznámené pod číslom K(2011) 7436 v konečnom znení]  (1)

18


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2012/C 048/08

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6499 – FCC/Mitsui Renewable Energy/FCC Energia) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

20

2012/C 048/09

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6468 – Forfarmers/Hendrix) (1)

22

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2012/C 048/10

Uverejnenie žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

23

2012/C 048/11

Uverejnenie žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

28

2012/C 048/12

Uverejnenie žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

32


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top