EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:048:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 48, 2012. gada 18. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2012.048.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 48

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

55. sējums
2012. gada 18. februāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

IETEIKUMI

 

Eiropas Centrālā banka

2012/C 048/01

Eiropas Centrālās bankas Ieteikums (2012. gada 10. februāris) Eiropas Savienības Padomei par Bank of Greece ārējo revidentu (ECB/2012/1)

1

 

ATZINUMI

 

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

2012/C 048/02

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (“IMI”)

2


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Padome

2012/C 048/03

Paziņojums to personu, vienību un struktūru ievērībai, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2011/101/KĀDP, kas grozīts ar Padomes Lēmumu 2012/97/KĀDP

13

 

Eiropas Komisija

2012/C 048/04

Euro maiņas kurss

14

2012/C 048/05

Atzinums, ko sniegusi padomdevēja komiteja aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa jautājumos 2011. gada 17. oktobra sanāksmē par lēmuma projektu Lietā COMP/39.605 – CRT stikls – Ziņotājs: Nīderlande

15

2012/C 048/06

Uzklausīšanas amatpersonas nobeiguma ziņojums – COMP/39.605 – CRT stikls

16

2012/C 048/07

Komisijas lēmuma kopsavilkums (2011. gada 19. oktobris) par procedūru saskaņā ar Līguma 101. pantu un EEZ līguma 53. pantu (Lieta COMP/39.605 – CRT stikls) (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 7436 galīgā redakcija)  (1)

18


 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2012/C 048/08

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6499 – FCC/Mitsui Renewable Energy/FCC Energia) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (1)

20

2012/C 048/09

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6468 – Forfarmers/Hendrix) (1)

22

 

CITI TIESĪBU AKTI

 

Eiropas Komisija

2012/C 048/10

Grozījuma pieteikuma publikācija saskaņā ar 6. panta 2. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību

23

2012/C 048/11

Pieteikuma publikācija saskaņā ar 6. panta 2. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību

28

2012/C 048/12

Pieteikuma publikācija saskaņā ar 6. panta 2. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību

32


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top