EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0359

Nařízení Komise (ES) č. 359/2009 ze dne 30. dubna 2009 o pozastavení dovozu exemplářů určitých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Společenství

Úř. věst. L 110, 01/05/2009, p. 3–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/11/2010; Zrušeno 32010R0997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/359/oj

1.5.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 110/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 359/2009

ze dne 30. dubna 2009

o pozastavení dovozu exemplářů určitých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (1), a zejména na čl. 19 bod 2 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Vědeckou prověřovací skupinou,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 4 odst. 6 nařízení (ES) č. 338/97 může Komise vyhlásit omezení pro dovoz určitých druhů do Společenství v souladu s podmínkami stanovenými v písmenech a) až d) uvedeného odstavce. Prováděcí opatření pro taková omezení byla stanovena v nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (2).

(2)

Seznam druhů, u nichž je pozastaven dovoz do Společenství, byl stanoven v nařízení Komise (ES) č. 811/2008 ze dne 13. srpna 2008 o pozastavení dovozu exemplářů určitých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Společenství (3).

(3)

Vědecká prověřovací skupina dospěla na základě nejnovějších informací k závěru, že stav zachování určitých druhů uvedených v přílohách A a B nařízení (ES) č. 338/97 bude vážně ohrožen, pokud nebude pozastaven jejich dovoz z některých zemí původu do Společenství. Dovoz následujících druhů by proto měl být pozastaven:

Psittacus erithacus z Rovníkové Guineje,

Calumma andringitraensis, Calumma glawi, Calumma guillaumeti, Calumma marojezensis, Calumma vatosoa, Calumma vencesi a Furcifer nicosiai z Madagaskaru,

Chamaeleo camerunensis z Kamerunu,

Phelsuma berghofi, Phelsuma hielscheri, Phelsuma malamakibo a Phelsuma masohoala z Madagaskaru.

(4)

Vědecká prověřovací skupina rovněž dospěla k závěru, že na základě nejnovějších dostupných informací by se u následujících druhů už nemělo nadále požadovat pozastavení dovozu do Společenství:

Lynx lynx z Moldavské republiky a Ukrajiny,

Lama guanicoe (nyní nazývaná Lama glama guanicoe) z Argentiny,

Hippopotamus amphibius z Rwandy,

Aratinga erythrogenys z Peru,

Dendrobates auratus a Dendrobates pumilio z Nikaraguy,

Dendrobates tinctorius ze Surinamu,

Plerogyra simplex, Hydnophora rigida a Blastomussa wellsi z Fidži,

Plerogyra sinuosa, Acanthastrea spp. (kromě Acanthastrea hemprichii) a Cynarina lacrymalis z Tongy.

(5)

Proběhly konzultace se všemi zeměmi původu druhů, jichž se týkají nová omezení dovozu do Společenství podle tohoto nařízení.

(6)

Některé nesrovnalosti mezi přílohami Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) a vědeckými názvy v názvoslovných příručkách přijatými na čtrnáctém zasedání smluvních stran konference úmluvy CITES by měly být opraveny.

(7)

Seznam druhů, jejichž dovoz do Společenství je pozastaven, by proto měl být změněn a nařízení (ES) č. 811/2008 by v zájmu větší srozumitelnosti mělo být nahrazeno.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro otázky obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

S výhradou ustanovení článku 71 nařízení (ES) č. 865/2006 se pozastavuje dovoz exemplářů druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin uvedených v příloze tohoto nařízení do Společenství.

Článek 2

Nařízení (ES) č. 811/2008 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. dubna 2009.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 166, 19.6.2006, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 219, 14.8.2008, s. 17.


PŘÍLOHA

Exempláře druhů uvedených v příloze A nařízení (ES) č. 338/97, jejichž dovoz do Společenství je pozastaven

Druhy

Původ(y)

Exemplář(e)

Země původu

Právní základ čl. 4 odst. 6 písm.:

ŽIVOČICHOVÉ

CHORDATA

MAMMALIA

ARTIODACTYLA

Bovidae

Capra falconeri

z volné přírody

lovecké trofeje

Uzbekistán

a

Ovis ammon nigrimontana

z volné přírody

lovecké trofeje

Kazachstán

a

CARNIVORA

Canidae

Canis lupus

z volné přírody

lovecké trofeje

Bělorusko, Kyrgyzstán, Turecko

a

Felidae

Lynx lynx

z volné přírody

lovecké trofeje

Ázerbájdžán

a

Ursidae

Ursus arctos

z volné přírody

lovecké trofeje

Kanada (Britská Kolumbie)

a

Ursus thibetanus

z volné přírody

lovecké trofeje

Rusko

a

AVES

FALCONIFORMES

Accipitridae

Leucopternis occidentalis

z volné přírody

všechny

Ekvádor, Peru

a

Falconidae

Falco cherrug

z volné přírody

všechny

Arménie, Bahrajn, Irák, Mauritánie, Tádžikistán

a


Exempláře druhů uvedených v příloze B nařízení (ES) č. 338/97, jejichž dovoz do Společenství je pozastaven

Druhy

Původ(y)

Exemplář(e)

Země původu

Právní základ čl. 4 odst. 6 písm.:

ŽIVOČICHOVÉ

CHORDATA

MAMMALIA

ARTIODACTYLA

Bovidae

Ovis vignei bocharensis

z volné přírody

všechny

Uzbekistán

b

Saiga borealis

z volné přírody

všechny

Rusko

b

Saiga tatarica

z volné přírody

všechny

Kazachstán, Rusko

b

Cervidae

Cervus elaphus bactrianus

z volné přírody

všechny

Uzbekistán

b

Hippopotamidae

Hexaprotodon liberiensis (synonymum Choeropsis liberiensis)

z volné přírody

všechny

Pobřeží slonoviny, Guinea, Guinea-Bissau, Nigérie, Sierra Leone

b

Hippopotamus amphibius

z volné přírody

všechny

Demokratická republika Kongo, Gambie, Malawi, Niger, Nigérie, Sierra Leone, Togo

b

Moschidae

Moschus anhuiensis

z volné přírody

všechny

Čína

b

Moschus berezovskii

z volné přírody

všechny

Čína

b

Moschus chrysogaster

z volné přírody

všechny

Čína

b

Moschus fuscus

z volné přírody

všechny

Čína

b

Moschus moschiferus

z volné přírody

všechny

Čína, Rusko

b

CARNIVORA

Canidae

Chrysocyon brachyurus

z volné přírody

všechny

Bolívie, Peru

b

Eupleridae

Cryptoprocta ferox

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Eupleres goudotii

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Fossa fossana

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Felidae

Leopardus colocolo

z volné přírody

všechny

Chile

b

Leopardus pajeros

z volné přírody

všechny

Chile

b

Leptailurus serval

z volné přírody

všechny

Alžírsko

b

Panthera leo

z volné přírody

všechny

Etiopie

b

Prionailurus bengalensis

z volné přírody

všechny

Čína (Macao)

b

Profelis aurata

z volné přírody

všechny

Togo

b

Mustelidae

Hydrictis maculicollis

z volné přírody

všechny

Tanzanie

b

Odobenidae

Odobenus rosmarus

z volné přírody

všechny

Grónsko

b

Viverridae

Cynogale bennettii

z volné přírody

všechny

Brunej, Čína, Indonésie, Malajsie, Thajsko

b

MONOTREMATA

Tachyglossidae

Zaglossus bartoni

z volné přírody

všechny

Indonésie, Papua-Nová Guinea

b

Zaglossus bruijni

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

PERISSODACTYLA

Equidae

Equus zebra hartmannae

z volné přírody

všechny

Angola

b

PHOLIDOTA

Manidae

Manis temminckii

z volné přírody

všechny

Demokratická republika Kongo

b

PILOSA

Myrmecophagidae

Myrmecophaga tridactyla

z volné přírody

všechny

Belize, Uruguay

b

PRIMATES

Atelidae

Alouatta guariba

z volné přírody

všechny

všechny

b

Alouatta macconnelli

z volné přírody

všechny

Trinidad a Tobago

b

Ateles belzebuth

z volné přírody

všechny

všechny

b

Ateles fusciceps

z volné přírody

všechny

všechny

b

Ateles geoffroyi

z volné přírody

všechny

všechny

b

Ateles hybridus

z volné přírody

všechny

všechny

b

Ateles paniscus

z volné přírody

všechny

Peru

b

Lagothrix cana

z volné přírody

všechny

všechny

b

Lagothrix lagotricha

z volné přírody

všechny

všechny

b

Lagothrix lugens

z volné přírody

všechny

všechny

b

Lagothrix poeppigii

z volné přírody

všechny

všechny

b

Cebidae

Callithrix geoffroyi (synonymum C. jacchus geoffroyi)

z volné přírody

všechny

Brazílie

b

Cebus capucinus

z volné přírody

všechny

Belize

b

Cercopithecidae

Cercocebus atys

z volné přírody

všechny

Ghana

b

Cercopithecus ascanius

z volné přírody

všechny

Burundi

b

Cercopithecus cephus

z volné přírody

všechny

Středoafrická republika

b

Cercopithecus dryas (včetně C. salongo)

z volné přírody

všechny

Demokratická republika Kongo

b

Cercopithecus erythrogaster

z volné přírody

všechny

všechny

b

Cercopithecus erythrotis

z volné přírody

všechny

všechny

b

Cercopithecus hamlyni

z volné přírody

všechny

všechny

b

Cercopithecus mona

z volné přírody

všechny

Togo

b

Cercopithecus petaurista

z volné přírody

všechny

Togo

b

Cercopithecus pogonias

z volné přírody

všechny

Kamerun, Rovníková Guinea, Nigérie

b

Cercopithecus preussi (synonymum C. lhoesti preussi)

z volné přírody

všechny

Kamerun, Rovníková Guinea, Nigérie

b

Colobus polykomos

z volné přírody

všechny

Pobřeží slonoviny

b

Colobus vellerosus

z volné přírody

všechny

Pobřeží slonoviny, Ghana, Nigérie, Togo

b

Lophocebus albigena (synonymum Cercocebus albigena)

z volné přírody

všechny

Nigérie

b

Macaca arctoides

z volné přírody

všechny

Indie, Malajsie, Thajsko

b

Macaca assamensis

z volné přírody

všechny

Nepál

b

Macaca cyclopis

z volné přírody

všechny

všechny

b

Macaca fascicularis

z volné přírody

všechny

Bangladéš, Indie

b

Macaca leonina

z volné přírody

všechny

Čína

b

Macaca maura

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Macaca nigra

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Macaca nigrescens

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Macaca ochreata

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Macaca pagensis

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Macaca sylvanus

z volné přírody

všechny

Alžírsko, Maroko

b

Papio anubis

z volné přírody

všechny

Libye

b

Papio papio

z volné přírody

všechny

Guinea-Bissau

b

Piliocolobus badius (synonymum Colobus badius)

z volné přírody

všechny

všechny

b

Procolobus verus (synonymum Colobus verus)

z volné přírody

všechny

Benin, Pobřeží slonoviny, Ghana, Sierra Leone, Togo

b

Trachypithecus phayrei (synonymum Presbytis phayrei)

z volné přírody

všechny

Kambodža, Čína, Indie

b

Trachypithecus vetulus (synonymum Presbytis senex)

z volné přírody

všechny

Srí Lanka

b

Galagidae

Euoticus pallidus (synonymum Galago elegantulus pallidus)

z volné přírody

všechny

Nigérie

b

Galago demidoff (synonymum Galago demidovii)

z volné přírody

všechny

Burkina Faso, Středoafrická republika

b

Galago granti

z volné přírody

všechny

Malawi

b

Galago matschiei (synonymum G. inustus)

z volné přírody

všechny

Rwanda

b

Lorisidae

Arctocebus aureus

z volné přírody

všechny

Středoafrická republika, Gabon

b

Arctocebus calabarensis

z volné přírody

všechny

Nigérie

b

Nycticebus pygmaeus

z volné přírody

všechny

Kambodža, Laos

b

Perodicticus potto

z volné přírody

všechny

Togo

b

Pithecidae

Chiropotes chiropotes

z volné přírody

všechny

Brazílie, Guyana

b

Chiropotes israelita

z volné přírody

všechny

Brazílie

b

Chiropotes satanas

z volné přírody

všechny

Brazílie

b

Chiropotes utahickae

z volné přírody

všechny

Brazílie

b

Pithecia pithecia

z volné přírody

všechny

Guyana

b

RODENTIA

Sciuridae

Ratufa affinis

z volné přírody

všechny

Singapur

b

Ratufa bicolor

z volné přírody

všechny

Čína

b

AVES

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas bernieri

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Oxyura jamaicensis

všechny

živé

všechny

d

APODIFORMES

Trochilidae

Chalcostigma olivaceum

z volné přírody

všechny

Peru

b

Heliodoxa rubinoides

z volné přírody

všechny

Peru

b

CICONIIFORMES

Balaenicipitidae

Balaeniceps rex

z volné přírody

všechny

Tanzanie, Zambie

b

COLUMBIFORMES

Columbidae

Goura cristata

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Goura scheepmakeri

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Goura victoria

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

CORACIIFORMES

Bucerotidae

Buceros rhinoceros

z volné přírody

všechny

Thajsko

b

CUCULIFORMES

Musophagidae

Tauraco corythaix

z volné přírody

všechny

Mosambik

b

Tauraco fischeri

z volné přírody

všechny

Tanzanie

b

Tauraco macrorhynchus

z volné přírody

všechny

Guinea

b

Tauraco porphyreolopha

z volné přírody

všechny

Uganda

b

FALCONIFORMES

Accipitridae

Accipiter brachyurus

z volné přírody

všechny

Papua-Nová Guinea

b

Accipiter erythropus

z volné přírody

všechny

Guinea

b

Accipiter gundlachi

z volné přírody

všechny

Kuba

b

Accipiter imitator

z volné přírody

všechny

Papua-Nová Guinea, Šalamounovy ostrovy

b

Accipiter melanoleucus

z volné přírody

všechny

Guinea

b

Accipiter ovampensis

z volné přírody

všechny

Guinea

b

Aquila rapax

z volné přírody

všechny

Guinea

b

Aviceda cuculoides

z volné přírody

všechny

Guinea

b

Buteo albonotatus

z volné přírody

všechny

Peru

b

Buteo galapagoensis

z volné přírody

všechny

Ekvádor

b

Buteo platypterus

z volné přírody

všechny

Peru

b

Buteo ridgwayi

z volné přírody

všechny

Dominikánská republika, Haiti

b

Erythrotriorchis radiatus

z volné přírody

všechny

Austrálie

b

Gyps africanus

z volné přírody

všechny

Guinea

b

Gyps bengalensis

z volné přírody

všechny

všechny

b

Gyps coprotheres

z volné přírody

všechny

Mosambik, Namibie, Svazijsko

b

Gyps indicus

z volné přírody

všechny

všechny

b

Gyps rueppellii

z volné přírody

všechny

Guinea

b

Gyps tenuirostris

z volné přírody

všechny

všechny

b

Harpyopsis novaeguineae

z volné přírody

všechny

Indonésie, Papua-Nová Guinea

b

Hieraaetus ayresii

z volné přírody

všechny

Kamerun, Guinea, Togo

b

Hieraaetus spilogaster

z volné přírody

všechny

Guinea, Togo

b

Leucopternis lacernulatus

z volné přírody

všechny

Brazílie

b

Lophaetus occipitalis

z volné přírody

všechny

Guinea

b

Lophoictinia isura

z volné přírody

všechny

Austrálie

b

Macheiramphus alcinus

z volné přírody

všechny

Guinea

b

Polemaetus bellicosus

z volné přírody

všechny

Kamerun, Guinea, Togo

b

Spizaetus africanus

z volné přírody

všechny

Guinea

b

Spizaetus bartelsi

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Stephanoaetus coronatus

z volné přírody

všechny

Pobřeží slonoviny, Guinea, Togo

b

Terathopius ecaudatus

z volné přírody

všechny

Guinea

b

Torgos tracheliotus

z volné přírody

všechny

Kamerun, Súdán

b

Trigonoceps occipitalis

z volné přírody

všechny

Pobřeží slonoviny, Guinea

b

Urotriorchis macrourus

z volné přírody

všechny

Guinea

b

Falconidae

Falco chicquera

z volné přírody

všechny

Guinea, Togo

b

Falco deiroleucus

z volné přírody

všechny

Belize, Guatemala

b

Falco fasciinucha

z volné přírody

všechny

Botswana, Etiopie, Keňa, Malawi, Mosambik, Jižní Afrika, Súdán, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe

b

Falco hypoleucos

z volné přírody

všechny

Austrálie, Papua-Nová Guinea

b

Micrastur plumbeus

z volné přírody

všechny

Kolumbie, Ekvádor

b

Sagittariidae

Sagittarius serpentarius

z volné přírody

všechny

Kamerun, Guinea, Togo

b

GALLIFORMES

Phasianidae

Polyplectron schleiermacheri

z volné přírody

všechny

Indonésie, Malajsie

b

GRUIFORMES

Gruidae

Anthropoides virgo

z volné přírody

všechny

Súdán

b

Balearica pavonina

z volné přírody

všechny

Guinea, Mali

b

Balearica regulorum

z volné přírody

všechny

Angola, Botswana, Burundi, Demokratická republika Kongo, Keňa, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibie, Rwanda, Jižní Afrika, Svazijsko, Uganda, Zambie, Zimbabwe

b

Bugeranus carunculatus

z volné přírody

všechny

Jižní Afrika, Tanzanie

b

PASSERIFORMES

Pittidae

Pitta nympha

z volné přírody

všechny

všechny (kromě Vietnamu)

b

Pycnonotidae

Pycnonotus zeylanicus

z volné přírody

všechny

Malajsie

b

PSITTACIFORMES

Cacatuidae

Cacatua sanguinea

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Loriidae

Charmosyna aureicincta

z volné přírody

všechny

Fidži

b

Charmosyna diadema

z volné přírody

všechny

všechny

b

Lorius domicella

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Trichoglossus johnstoniae

z volné přírody

všechny

Filipíny

b

Psittacidae

Agapornis fischeri

z volné přírody

všechny

Tanzanie

b

 

z farem (ranching)

všechny

Mosambik

b

Agapornis lilianae

z volné přírody

všechny

Tanzanie

b

Agapornis nigrigenis

z volné přírody

všechny

všechny

b

Agapornis pullarius

z volné přírody

všechny

Angola, Demokratická republika Kongo, Pobřeží slonoviny, Guinea, Keňa, Mali, Togo

b

Alisterus chloropterus chloropterus

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Amazona agilis

z volné přírody

všechny

Jamajka

b

Amazona autumnalis

z volné přírody

všechny

Ekvádor

b

Amazona collaria

z volné přírody

všechny

Jamajka

b

Amazona mercenaria

z volné přírody

všechny

Venezuela

b

Amazona xanthops

z volné přírody

všechny

Bolívie, Paraguay

b

Ara chloropterus

z volné přírody

všechny

Argentina, Panama

b

Ara severus

z volné přírody

všechny

Guyana

b

Aratinga acuticaudata

z volné přírody

všechny

Uruguay

b

Aratinga aurea

z volné přírody

všechny

Argentina

b

Aratinga auricapillus

z volné přírody

všechny

všechny

b

Aratinga euops

z volné přírody

všechny

Kuba

b

Bolborhynchus ferrugineifrons

z volné přírody

všechny

Kolumbie

b

Coracopsis vasa

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Cyanoliseus patagonus

z volné přírody

všechny

Chile, Uruguay

b

Deroptyus accipitrinus

z volné přírody

všechny

Peru, Surinam

b

Eclectus roratus

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Forpus xanthops

z volné přírody

všechny

Peru

b

Hapalopsittaca amazonina

z volné přírody

všechny

všechny

b

Hapalopsittaca fuertesi

z volné přírody

všechny

Kolumbie

b

Hapalopsittaca pyrrhops

z volné přírody

všechny

všechny

b

Leptosittaca branickii

z volné přírody

všechny

všechny

b

Nannopsittaca panychlora

z volné přírody

všechny

Brazílie

b

Pionus chalcopterus

z volné přírody

všechny

Peru

b

Poicephalus cryptoxanthus

z volné přírody

všechny

Tanzanie

b

Poicephalus gulielmi

z volné přírody

všechny

Kamerun, Pobřeží slonoviny, Kongo, Guinea

b

Poicephalus meyeri

z volné přírody

všechny

Tanzanie

b

Poicephalus robustus

z volné přírody

všechny

Botswana, Demokratická republika Kongo, Pobřeží slonoviny, Gambie, Guinea, Mali, Namibie, Nigérie, Senegal, Jižní Afrika, Svazijsko, Togo, Uganda

b

Poicephalus rufiventris

z volné přírody

všechny

Tanzanie

b

Polytelis alexandrae

z volné přírody

všechny

Austrálie

b

Prioniturus luconensis

z volné přírody

všechny

Filipíny

b

Psittacula alexandri

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Psittacula finschii

z volné přírody

všechny

Bangladéš, Kambodža

b

Psittacula roseata

z volné přírody

všechny

Čína

b

Psittacus erithacus

z volné přírody

všechny

Benin, Burundi, Rovníková Guinea, Libérie, Mali, Nigérie, Togo

b

Psittacus erithacus timneh

z volné přírody

všechny

Guinea, Guinea-Bissau

b

Psittrichas fulgidus

z volné přírody

všechny

všechny

b

Pyrrhura albipectus

z volné přírody

všechny

Ekvádor

b

Pyrrhura caeruleiceps

z volné přírody

všechny

Kolumbie

b

Pyrrhura calliptera

z volné přírody

všechny

Kolumbie

b

Pyrrhura leucotis

z volné přírody

všechny

Brazílie

b

Pyrrhura orcesi

z volné přírody

všechny

Ekvádor

b

Pyrrhura pfrimeri

z volné přírody

všechny

Brazílie

b

Pyrrhura subandina

z volné přírody

všechny

Kolumbie

b

Pyrrhura viridicata

z volné přírody

všechny

Kolumbie

b

Tanygnathus gramineus

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Touit melanonotus

z volné přírody

všechny

Brazílie

b

Touit surdus

z volné přírody

všechny

Brazílie

b

Triclaria malachitacea

z volné přírody

všechny

Argentina, Brazílie

b

STRIGIFORMES

Strigidae

Asio capensis

z volné přírody

všechny

Guinea

b

Bubo blakistoni

z volné přírody

všechny

Čína, Japonsko, Rusko

b

Bubo lacteus

z volné přírody

všechny

Guinea

b

Bubo philippensis

z volné přírody

všechny

Filipíny

b

Bubo poensis

z volné přírody

všechny

Guinea

b

Bubo vosseleri

z volné přírody

všechny

Tanzanie

b

Glaucidium capense

z volné přírody

všechny

Demokratická republika Kongo, Rwanda

b

Glaucidium perlatum

z volné přírody

všechny

Kamerun, Guinea

b

Ketupa ketupu

z volné přírody

všechny

Singapur

b

Nesasio solomonensis

z volné přírody

všechny

Papua-Nová Guinea, Šalamounovy ostrovy

b

Ninox affinis

z volné přírody

všechny

Indie

b

Ninox rudolfi

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Otus angelinae

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Otus capnodes

z volné přírody

všechny

Komory

b

Otus fuliginosus

z volné přírody

všechny

Filipíny

b

Otus insularis

z volné přírody

všechny

Seychely

b

Otus longicornis

z volné přírody

všechny

Filipíny

b

Otus mindorensis

z volné přírody

všechny

Filipíny

b

Otus mirus

z volné přírody

všechny

Filipíny

b

Otus pauliani

z volné přírody

všechny

Komory

b

Otus roboratus

z volné přírody

všechny

Peru

b

Pseudoscops clamator

z volné přírody

všechny

Peru

b

Ptilopsis leucotis

z volné přírody

všechny

Guinea

b

Pulsatrix melanota

z volné přírody

všechny

Peru

b

Scotopelia bouvieri

z volné přírody

všechny

Kamerun

b

Scotopelia peli

z volné přírody

všechny

Guinea

b

Scotopelia ussheri

z volné přírody

všechny

Pobřeží slonoviny, Ghana, Libérie, Sierra Leone

b

Strix uralensis davidi

z volné přírody

všechny

Čína

b

Strix woodfordii

z volné přírody

všechny

Guinea

b

Tytonidae

Phodilus prigoginei

z volné přírody

všechny

Demokratická republika Kongo

b

Tyto aurantia

z volné přírody

všechny

Papua-Nová Guinea

b

Tyto inexspectata

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Tyto manusi

z volné přírody

všechny

Papua-Nová Guinea

b

Tyto nigrobrunnea

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Tyto sororcula

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

REPTILIA

CROCODYLIA

Alligatoridae

Caiman crocodilus

z volné přírody

všechny

Salvador, Guatemala, Mexiko

b

Palaeosuchus trigonatus

z volné přírody

všechny

Guyana

b

Crocodylidae

Crocodylus niloticus

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

SAURIA

Agamidae

Uromastyx aegyptia

původ „F“ (1)

všechny

Egypt

b

Uromastyx dispar

z volné přírody

všechny

Alžírsko, Mali, Súdán

b

Uromastyx geyri

z volné přírody

všechny

Mali, Niger

b

Chamaeleonidae

Brookesia decaryi

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Calumma andringitraensis

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Calumma boettgeri

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Calumma brevicornis

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Calumma capuroni

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Calumma cucullata

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Calumma fallax

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Calumma furcifer

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Calumma gallus

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Calumma gastrotaenia

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Calumma glawi

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Calumma globifer

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Calumma guibei

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Calumma guillaumeti

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Calumma hilleniusi

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Calumma linota

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Calumma malthe

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Calumma marojezensis

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Calumma nasuta

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Calumma oshaughnessyi

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Calumma parsonii

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Calumma peyrierasi

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Calumma tsaratananensis

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Calumma vatosoa

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Calumma vencesi

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Chamaeleo camerunensis

z volné přírody

všechny

Kamerun

b

Chamaeleo deremensis

z volné přírody

všechny

Tanzanie

b

Chamaeleo eisentrauti

z volné přírody

všechny

Kamerun

b

Chamaeleo ellioti

z volné přírody

všechny

Burundi

b

Chamaeleo feae

z volné přírody

všechny

Rovníková Guinea

b

Chamaeleo fuelleborni

z volné přírody

všechny

Tanzanie

b

Chamaeleo gracilis

z volné přírody

všechny

Benin

b

 

z farem (ranching)

všechny

Benin

b

 

z farem (ranching)

o délce těla větší než 8 cm (měřeno od předního konce hlavy po zadní okraj kloakálního otvoru)

Togo

b

Chamaeleo montium

z volné přírody

všechny

Kamerun

b

Chamaeleo pfefferi

z volné přírody

všechny

Kamerun

b

Chamaeleo senegalensis

z farem (ranching)

o délce těla větší než 6 cm (měřeno od předního konce hlavy po zadní okraj kloakálního otvoru)

Togo

b

Chamaeleo werneri

z volné přírody

všechny

Tanzanie

b

Chamaeleo wiedersheimi

z volné přírody

všechny

Kamerun

b

Furcifer angeli

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Furcifer antimena

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Furcifer balteatus

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Furcifer belalandaensis

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Furcifer bifidus

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Furcifer campani

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Furcifer labordi

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Furcifer minor

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Furcifer monoceras

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Furcifer nicosiai

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Furcifer petteri

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Furcifer rhinoceratus

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Furcifer tuzetae

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Furcifer willsii

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Cordylidae

Cordylus mossambicus

z volné přírody

všechny

Mosambik

b

Cordylus tropidosternum

z volné přírody

všechny

Mosambik

b

Cordylus vittifer

z volné přírody

všechny

Mosambik

b

Gekkonidae

Phelsuma abbotti

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Phelsuma antanosy

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Phelsuma barbouri

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Phelsuma berghofi

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Phelsuma breviceps

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Phelsuma comorensis

z volné přírody

všechny

Komory

b

Phelsuma dubia

z volné přírody

všechny

Komory, Madagaskar

b

Phelsuma flavigularis

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Phelsuma guttata

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Phelsuma hielscheri

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Phelsuma klemmeri

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Phelsuma laticauda

z volné přírody

všechny

Komory

b

Phelsuma malamakibo

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Phelsuma masohoala

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Phelsuma modesta

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Phelsuma mutabilis

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Phelsuma pronki

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Phelsuma pusilla

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Phelsuma seippi

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Phelsuma serraticauda

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Phelsuma standingi

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Phelsuma v-nigra

z volné přírody

všechny

Komory

b

Uroplatus ebenaui

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Uroplatus fimbriatus

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Uroplatus guentheri

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Uroplatus henkeli

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Uroplatus lineatus

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Uroplatus malama

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Uroplatus phantasticus

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Uroplatus pietschmanni

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Uroplatus sikorae

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Helodermatidae

Heloderma horridum

z volné přírody

všechny

Guatemala, Mexiko

b

Heloderma suspectum

z volné přírody

všechny

Mexiko, Spojené státy americké

b

Iguanidae

Conolophus pallidus

z volné přírody

všechny

Ekvádor

b

Conolophus subcristatus

z volné přírody

všechny

Ekvádor

b

Iguana iguana

z volné přírody

všechny

Salvador

b

Scincidae

Corucia zebrata

z volné přírody

všechny

Šalomounovy ostrovy

b

Varanidae

Varanus bogerti

z volné přírody

všechny

Papua-Nová Guinea

b

Varanus dumerilii

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Varanus exanthematicus

z volné přírody

všechny

Benin, Togo

b

 

z farem (ranching)

všechny

Benin

b

 

z farem (ranching)

delší než 35 cm

Togo

b

Varanus jobiensis (synonymum V. karlschmidti)

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Varanus keithhornei

z volné přírody

všechny

Austrálie

b

Varanus niloticus

z volné přírody

všechny

Benin, Burundi, Mosambik, Togo

b

 

z farem (ranching)

všechny

Benin, Togo

b

Varanus ornatus

z volné přírody

všechny

Togo

b

 

z farem (ranching)

všechny

Togo

b

Varanus prasinus beccarii

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Varanus salvadorii

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Varanus salvator

z volné přírody

všechny

Čína, Indie, Singapur

b

Varanus telenesetes

z volné přírody

všechny

Papua-Nová Guinea

b

Varanus yemenensis

z volné přírody

všechny

všechny

b

SERPENTES

Boidae

Boa constrictor

z volné přírody

všechny

Salvador, Honduras

b

Calabaria reinhardtii

z volné přírody

všechny

Togo

b

 

z farem (ranching)

všechny

Benin, Togo

b

Eunectes deschauenseei

z volné přírody

všechny

Brazílie

b

Eunectes murinus

z volné přírody

všechny

Paraguay

b

Gongylophis colubrinus

z volné přírody

všechny

Tanzanie

b

Elapidae

Naja atra

z volné přírody

všechny

Laos

b

Naja kaouthia

z volné přírody

všechny

Laos

b

Naja siamensis

z volné přírody

všechny

Laos

b

Pythonidae

Liasis fuscus

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Morelia boeleni

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Python molurus

z volné přírody

všechny

Čína

b

Python regius

z volné přírody

všechny

Benin, Guinea

b

Python reticulatus

z volné přírody

všechny

Indie, Malajsie (poloostrovní), Singapur

b

Python sebae

z volné přírody

všechny

Mauritánie, Mosambik

b

 

z farem (ranching)

všechny

Mosambik

b

TESTUDINES

Emydidae

Chrysemys picta

všechny

živé

všechny

d

Trachemys scripta elegans

všechny

živé

všechny

d

Geoemydidae

Callagur borneoensis

z volné přírody

všechny

všechny

b

Cuora amboinensis

z volné přírody

všechny

Indonésie, Malajsie

b

Cuora galbinifrons

z volné přírody

všechny

Čína

b

Heosemys spinosa

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Leucocephalon yuwonoi

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Malayemys subtrijuga

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Notochelys platynota

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Siebenrockiella crassicollis

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Podocnemididae

Erymnochelys madagascariensis

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Peltocephalus dumerilianus

z volné přírody

všechny

Guyana

b

Podocnemis erythrocephala

z volné přírody

všechny

Kolumbie, Venezuela

b

Podocnemis expansa

z volné přírody

všechny

Kolumbie, Ekvádor, Guyana, Peru, Trinidad a Tobago, Venezuela

b

Podocnemis lewyana

z volné přírody

všechny

všechny

b

Podocnemis sextuberculata

z volné přírody

všechny

Peru

b

Podocnemis unifilis

z volné přírody

všechny

Surinam

b

Testudinidae

Aldabrachelys gigantea

z volné přírody

všechny

Seychely

b

Chelonoidis denticulata

z volné přírody

všechny

Bolívie, Ekvádor

b

Geochelone elegans

z volné přírody

všechny

Pákistán

b

Geochelone platynota

z volné přírody

všechny

Myanmar

b

Geochelone sulcata

z farem (ranching)

všechny

Togo, Benin

b

Gopherus agassizii

z volné přírody

všechny

všechny

b

Gopherus berlandieri

z volné přírody

všechny

všechny

b

Gopherus polyphemus

z volné přírody

všechny

Spojené státy

b

Indotestudo elongata

z volné přírody

všechny

Bangladéš, Čína, Indie

b

Indotestudo forstenii

z volné přírody

všechny

všechny

b

Indotestudo travancorica

z volné přírody

všechny

všechny

b

Kinixys belliana

z volné přírody

všechny

Mosambik

b

 

z farem (ranching)

všechny

Benin

b

Kinixys homeana

z volné přírody

všechny

Benin, Togo

b

 

z farem (ranching)

všechny

Benin

b

Kinixys spekii

z volné přírody

všechny

Mosambik

b

Manouria emys

z volné přírody

všechny

Bangladéš, Indie, Indonésie, Myanmar, Thajsko

b

Manouria impressa

z volné přírody

všechny

Vietnam

b

Stigmochelys pardalis

z volné přírody

všechny

Demokratická republika Kongo, Mosambik, Uganda, Tanzanie

b

 

z farem (ranching)

všechny

Mosambik, Zambie

b

 

původ „F“ (1)

všechny

Zambie

b

Testudo horsfieldii

z volné přírody

všechny

Čína, Kazachstán, Pákistán

b

Trionychidae

Amyda cartilaginea

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Chitra chitra

z volné přírody

všechny

Malajsie

b

Pelochelys cantorii

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

AMPHIBIA

ANURA

Dendrobatidae

Cryptophyllobates azureiventris

z volné přírody

všechny

Peru

b

Dendrobates variabilis

z volné přírody

všechny

Peru

b

Dendrobates ventrimaculatus

z volné přírody

všechny

Peru

b

Mantellidae

Mantella aurantiaca

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Mantella baroni (syn. Phrynomantis maculatus)

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Mantella aff. baroni

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Mantella bernhardi

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Mantella cowanii

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Mantella crocea

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Mantella expectata

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Mantella haraldmeieri (syn. M. madagascariensis haraldmeieri)

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Mantella laevigata

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Mantella madagascariensis

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Mantella manery

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Mantella milotympanum (syn. M. aurantiaca milotympanum)

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Mantella nigricans (syn. M. cowani nigricans)

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Mantella pulchra

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Mantella viridis

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Microhylidae

Scaphiophryne gottlebei

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Ranidae

Conraua goliath

z volné přírody

všechny

Kamerun

b

Rana catesbeiana

všechny

živé

všechny

d

ACTINOPTERYGII

PERCIFORMES

Labridae

Cheilinus undulatus

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

SYNGNATHIFORMES

Syngnathidae

Hippocampus barbouri

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Hippocampus comes

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Hippocampus histrix

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Hippocampus kelloggi

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Hippocampus kuda

z volné přírody

všechny

Indonésie, Vietnam

b

Hippocampus spinosissimus

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

ARTHROPODA

ARACHNIDA

ARANEAE

Theraphosidae

Brachypelma albopilosum

z volné přírody

všechny

Nikaragua

b

SCORPIONES

Scorpionidae

Pandinus imperator

z farem (ranching)

všechny

Benin

b

INSECTA

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Ornithoptera croesus

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Ornithoptera tithonus

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Ornithoptera urvillianus

z volné přírody

všechny

Šalomounovy ostrovy

b

 

z farem (ranching)

všechny

Šalomounovy ostrovy

b

Ornithoptera victoriae

z volné přírody

všechny

Šalomounovy ostrovy

b

 

z farem (ranching)

všechny

Šalomounovy ostrovy

b

Troides andromache

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

 

z farem (ranching)

všechny

Indonésie

b

MOLLUSCA

BIVALVIA

MESOGASTROPODA

Strombidae

Strombus gigas

z volné přírody

všechny

Grenada, Haiti

b

VENEROIDA

Tridacnidae

Hippopus hippopus

z volné přírody

všechny

Nová Kaledonie, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna crocea

z volné přírody

všechny

Fidži, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna derasa

z volné přírody

všechny

Fidži, Nová Kaledonie, Filipíny, Palau, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna gigas

z volné přírody

všechny

Fidži, Indonésie, Marshallovy ostrovy, Mikronésie, Palau, Papua-Nová Guinea, Šalamounovy ostrovy, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna maxima

z volné přírody

všechny

Mikronésie, Fidži, Marshallovy ostrovy, Mosambik, Nová Kaledonie, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna rosewateri

z volné přírody

všechny

Mosambik

b

Tridacna squamosa

z volné přírody

všechny

Fidži, Mosambik, Nová Kaledonie, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna tevoroa

z volné přírody

všechny

Tonga

b

CNIDARIA

HELIOPORACEA

Helioporidae

Heliopora coerulea

z volné přírody

všechny

Šalomounovy ostrovy

b

SCLERACTINIA

Acroporidae

Montipora caliculata

z volné přírody

všechny

Tonga

b

Agariciidae

Agaricia agaricites

z volné přírody

všechny

Haiti

b

Caryophylliidae

Catalaphyllia jardinei

z volné přírody

všechny exempláře kromě exemplářů chovaných v moři (marikultura) na umělém substrátu

Indonésie

b

Catalaphyllia jardinei

z volné přírody

všechny

Šalomounovy ostrovy

b

Euphyllia cristata

z volné přírody

všechny exempláře kromě exemplářů chovaných v moři (marikultura) na umělém substrátu

Indonésie

b

Euphyllia divisa

z volné přírody

všechny exempláře kromě exemplářů chovaných v moři (marikultura) na umělém substrátu

Indonésie

b

Euphyllia fimbriata

z volné přírody

všechny exempláře kromě exemplářů chovaných v moři (marikultura) na umělém substrátu

Indonésie

b

Plerogyra spp.

z volné přírody

všechny exempláře kromě exemplářů chovaných v moři (marikultura) na umělém substrátu

Indonésie

b

Faviidae

Favites halicora

z volné přírody

všechny

Tonga

b

Platygyra sinensis

z volné přírody

všechny

Tonga

b

Merulinidae

Hydnophora microconos

z volné přírody

všechny exempláře kromě exemplářů chovaných v moři (marikultura) na umělém substrátu

Indonésie

b

Mussidae

Acanthastrea hemprichii

z volné přírody

všechny

Tonga

b

Blastomussa spp.

z volné přírody

všechny exempláře kromě exemplářů chovaných v moři (marikultura) na umělém substrátu

Indonésie

b

Cynarina lacrymalis

z volné přírody

všechny exempláře kromě exemplářů chovaných v moři (marikultura) na umělém substrátu

Indonésie

b

Scolymia vitiensis

z volné přírody

všechny

Tonga

b

Scolymia vitiensis

z volné přírody

všechny exempláře kromě exemplářů chovaných v moři (marikultura) na umělém substrátu

Indonésie

b

Pocilloporidae

Seriatopora stellata

z volné přírody

všechny

Indonésie

b

Trachyphylliidae

Trachyphyllia geoffroyi

z volné přírody

všechny

Fidži

b

Trachyphyllia geoffroyi

z volné přírody

všechny exempláře kromě exemplářů chovaných v moři (marikultura) na umělém substrátu

Indonésie

b

FLORA

Amaryllidaceae

Galanthus nivalis

z volné přírody

všechny

Bosna a Hercegovina, Švýcarsko, Ukrajina

b

Apocynaceae

Pachypodium inopinatum

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Pachypodium rosulatum

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Pachypodium rutenbergianum ssp. sofiense

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Cycadaceae

Cycadaceae spp.

z volné přírody

všechny

Madagaskar, Mosambik, Vietnam

b

Euphorbiaceae

Euphorbia ankarensis

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Euphorbia banae

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Euphorbia berorohae

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Euphorbia bongolavensis

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Euphorbia bulbispina

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Euphorbia duranii

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Euphorbia fiananantsoae

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Euphorbia guillauminiana

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Euphorbia iharanae

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Euphorbia kondoi

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Euphorbia labatii

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Euphorbia lophogona

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Euphorbia millotii

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Euphorbia neohumbertii

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Euphorbia pachypodoides

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Euphorbia razafindratsirae

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Euphorbia suzannae-manieri

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Euphorbia waringiae

z volné přírody

všechny

Madagaskar

b

Orchidaceae

Anacamptis pyramidalis

z volné přírody

všechny

Švýcarsko, Turecko

b

Barlia robertiana

z volné přírody

všechny

Turecko

b

Cephalanthera rubra

z volné přírody

všechny

Norsko

b

Cypripedium japonicum

z volné přírody

všechny

Čína, Korejská lidově demokratická republika, Japonsko, Jižní Korea

b

Cypripedium macranthos

z volné přírody

všechny

Jižní Korea, Rusko

b

Cypripedium margaritaceum

z volné přírody

všechny

Čína

b

Cypripedium micranthum

z volné přírody

všechny

Čína

b

Dactylorhiza latifolia

z volné přírody

všechny

Norsko

b

Dactylorhiza romana

z volné přírody

všechny

Turecko

b

Dactylorhiza russowii

z volné přírody

všechny

Norsko

b

Dactylorhiza traunsteineri

z volné přírody

všechny

Lichtenštejnsko

b

Dendrobium bellatulum

z volné přírody

všechny

Vietnam

b

Dendrobium wardianum

z volné přírody

všechny

Vietnam

b

Himantoglossum hircinum

z volné přírody

všechny

Švýcarsko

b

Nigritella nigra

z volné přírody

všechny

Norsko

b

Ophrys holoserica

z volné přírody

všechny

Turecko

b

Ophrys insectifera

z volné přírody

všechny

Lichtenštejnsko, Norsko

b

Ophrys pallida

z volné přírody

všechny

Alžírsko

b

Ophrys sphegodes

z volné přírody

všechny

Švýcarsko

b

Ophrys tenthredinifera

z volné přírody

všechny

Turecko

b

Ophrys umbilicata

z volné přírody

všechny

Turecko

b

Orchis coriophora

z volné přírody

všechny

Rusko, Švýcarsko

b

Orchis italica

z volné přírody

všechny

Turecko

b

Orchis laxiflora

z volné přírody

všechny

Švýcarsko

b

Orchis mascula

z volné přírody / z farem (ranching)

všechny

Albánie

b

Orchis morio

z volné přírody

všechny

Turecko

b

Orchis pallens

z volné přírody

všechny

Rusko

b

Orchis provincialis

z volné přírody

všechny

Švýcarsko

b

Orchis punctulata

z volné přírody

všechny

Turecko

b

Orchis purpurea

z volné přírody

všechny

Švýcarsko, Turecko

b

Orchis simia

z volné přírody

všechny

Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Švýcarsko, Turecko

b

Orchis tridentata

z volné přírody

všechny

Turecko

b

Orchis ustulata

z volné přírody

všechny

Rusko

b

Phalaenopsis parishii

z volné přírody

všechny

Vietnam

b

Serapias cordigera

z volné přírody

všechny

Turecko

b

Serapias parviflora

z volné přírody

všechny

Turecko

b

Serapias vomeracea

z volné přírody

všechny

Švýcarsko, Turecko

b

Spiranthes spiralis

z volné přírody

všechny

Lichtenštejnsko, Švýcarsko

b

Primulaceae

Cyclamen intaminatum

z volné přírody

všechny

Turecko

b

Cyclamen mirabile

z volné přírody

všechny

Turecko

b

Cyclamen pseudibericum

z volné přírody

všechny

Turecko

b

Cyclamen trochopteranthum

z volné přírody

všechny

Turecko

b

Stangeriaceae

Stangeriaceae spp.

z volné přírody

všechny

Madagaskar, Mosambik, Vietnam

b

Zamiaceae

Zamiaceae spp.

z volné přírody

všechny

Madagaskar, Mosambik, Vietnam

b


(1)  Živočichové narození v zajetí, pro něž však nejsou splněna kritéria podle kapitoly XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a produktů.


Top