Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0359

Регламент (ЕО) № 359/2009 на Комисията от 30 април 2009 година за временно преустановяване на въвеждането в Общността на екземпляри от някои видове от дивата фауна и флора

OJ L 110, 1.5.2009, p. 3–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 24/11/2010; отменен от 32010R0997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/359/oj

1.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 110/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 359/2009 НА КОМИСИЯТА

от 30 април 2009 година

за временно преустановяване на въвеждането в Общността на екземпляри от някои видове от дивата фауна и флора

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях (1), и по-специално член 19, параграф 2 от него,

след консултация с Групата за научен преглед,

като има предвид, че:

(1)

Член 4, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 338/97 постановява, че Комисията може да наложи ограничения за въвеждането в Общността на определени видове в съответствие с условията, определени в букви а)—г) от него. В допълнение, мерки за прилагането на подобни ограничения бяха постановени в Регламент (ЕО) № 865/2006 от 4 май 2006 г. за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях (2).

(2)

Списък на видовете, чието въвеждане в Общността е временно преустановено, бе установен с Регламент (ЕО) № 811/2008 на Комисията от 13 август 2008 г. относно временно преустановяване на въвеждането в Общността на екземпляри от някои видове от дивата фауна и флора (3).

(3)

На основата на актуална информация Групата за научен преглед заключи, че природозащитният статус на някои видове, изброени в приложения А и Б към Регламент (ЕО) № 338/97 ще бъде сериозно застрашен, ако не бъде временно ограничено тяхното въвеждане в Общността от някои страни на произход. Следователно въвеждането на изброените по-долу видове следва временно да бъде преустановено:

сив папагал — жако (Psittacus erithacus) от Екваториална Гвинея,

Calumma andringitraensis, Calumma glawi, Calumma guillaumeti, Calumma marojezensis, Calumma vatosoa, Calumma vencesi и Furcifer nicosiai от Мадагаскар,

Chamaeleo camerunensis от Камерун,

Phelsuma berghofi, Phelsuma hielscheri, Phelsuma malamakibo и Phelsuma masohoala от Мадагаскар.

(4)

Основавайки се на съвременна информация, Научният съвет по преразглеждането заключи, че за следните видове вече не би следвало да се изисква запазване на временната забрана за внос на територията на Европейската общност:

Lynx lynx от Република Молдова и Украйна,

Lama guanicoe (познат сега като Lama glama guanicoe) от Аржентина,

Hippopotamus amphibius от Руанда,

Aratinga erythrogenys от Перу,

Dendrobates auratus и Dendrobates pumilio от Никарагуа,

Dendrobates tinctorius от Суринам,

Plerogyra simplex, Hydnophora rigida и Blastomussa wellsi от Фиджи,

Plerogyra sinuosa, Acanthastrea spp. (except Acanthastrea hemprichii) и Cynarina lacrymalis от Тонга.

(5)

Всички нови ограничения, наложени съгласно настоящия регламент, са съгласувани с държавите, от които произхождат съответните видове.

(6)

Следва да бъдат коригирани някои несъответствия между приложенията към Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) и научните наименования в номенклатурния справочник за животни, приет на 14-ата конференция на участниците в CITES.

(7)

Поради това следва да бъде изменен списъкът на видовете, чието въвеждане в Общността е временно преустановено, и Регламент (ЕО) № 811/2008 следва да бъде заменен от съображения за яснота.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за търговия с видове от дивата фауна и флора,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

При спазване на разпоредбите на член 71 от Регламент (ЕО) № 865/2006, въвеждането в Общността на екземпляри от видовете от дивата фауна и флора, изброени в приложението към този регламент, временно се преустановява.

Член 2

Регламент (ЕО) № 811/2008 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се тълкуват като позовавания на настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 април 2009 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 61, 3.3.1997 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 166, 19.6.2006 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 219, 14.8.2008 г., стр. 17.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Екземпляри от видове, включени в приложение А към Регламент (ЕО) № 338/97, чието въвеждане в Общността е временно преустановено

Вид

Обхванат/и източник/ци

Обхванат/и екземпляр/и

Страна на произход

Основан на член 4, параграф 6, буква:

FAUNA (ФАУНА)

CHORDATA (ХОРДОВИ)

MAMMALIA (БОЗАЙНИЦИ)

ARTIODACTYLA (ЧИФТОКОПИТНИ)

Bovidae (Кухороги)

Capra falconeri

Диви

Ловни трофеи

Узбекистан

а

Ovis ammon nigrimontana

Диви

Ловни трофеи

Казахстан

а

CARNIVORA (ХИЩНИЦИ)

Canidae (Кучета)

Canis lupus

Диви

Ловни трофеи

Беларус, Киргизстан, Турция

а

Felidae (Котки)

Lynx lynx

Диви

Ловни трофеи

Азербайджан

а

Ursidae (Мечки)

Ursus arctos

Диви

Ловни трофеи

Канада (Британска Колумбия)

а

Ursus thibetanus

Диви

Ловни трофеи

Русия

а

AVES (ПТИЦИ)

FALCONIFORMES (СОКОЛОПОДОБНИ)

Accipitridae (Ястребови)

Leucopternis occidentalis

Диви

Всички

Еквадор, Перу

а

Falconidae (Соколови)

Falco cherrug

Диви

Всички

Армения, Бахрейн, Ирак, Мавритания и Таджикистан

а


Екземпляри от видове, включени в приложение Б към Регламент (ЕO) № 338/97, чието въвеждане в Общността е временно преустановено

Вид

Обхванат/и източник/ци

Обхванати екземпляри

Страна на произход

Основан на член 4, параграф 6, буква:

FAUNA (ФАУНА)

CHORDATA (ХОРДОВИ)

MAMMALIA (БОЗАЙНИЦИ)

ARTIODACTYLA (ЧИФТОКОПИТНИ)

Bovidae (Кухороги)

Ovis vignei bocharensis

Диви

Всички

Узбекистан

б

Saiga borealis

Диви

Всички

Русия

б

Saiga tatarica

Диви

Всички

Казахстан, Русия

б

Cervidae (Еленови)

Cervus elaphus bactrianus

Диви

Всички

Узбекистан

б

Hippopotamidae (Хипопотамови)

Hexaprotodon liberiensis (синоним на Choeropsis liberiensis)

Диви

Всички

Кот д’Ивоар, Гвинея, Гвинея-Бисау, Нигерия, Сиера Леоне

б

Hippopotamus amphibius

Диви

Всички

Демократична република Конго, Гамбия, Малави, Нигер, Нигерия, Сиера Леоне, Того

б

Moschidae (Кабаргови)

Moschus anhuiensis

Диви

Всички

Китай

б

Moschus berezovskii

Диви

Всички

Китай

б

Moschus chrysogaster

Диви

Всички

Китай

б

Moschus fuscus

Диви

Всички

Китай

б

Moschus moschiferus

Диви

Всички

Китай, Русия

б

CARNIVORA (ХИЩНИЦИ)

Canidae (Кучета)

Chrysocyon brachyurus

Диви

Всички

Боливия, Перу

б

Eupleridae (Мадагаскарски вивери)

Cryptoprocta ferox

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Eupleres goudotii

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Fossa fossana

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Felidae (Котки)

Leopardus colocolo

Диви

Всички

Чили

б

Leopardus pajeros

Диви

Всички

Чили

б

Leptailurus serval

Диви

Всички

Алжир

б

Panthera leo

Диви

Всички

Етиопия

б

Prionailurus bengalensis

Диви

Всички

Китай (Макао)

б

Profelis aurata

Диви

Всички

Того

б

Mustelidae (Порови)

Hydrictis maculicollis

Диви

Всички

Танзания

б

Odobenidae (Моржови)

Odobenus rosmarus

Диви

Всички

Гренландия

б

Viverridae (Виверови)

Cynogale bennettii

Диви

Всички

Бруней, Китай, Индонезия, Малайзия, Тайланд

б

MONOTREMATA (ЕДНОПРОХОДНИ)

Tachyglossidae (Ехидни)

Zaglossus bartoni

Диви

Всички

Индонезия, Папуа-Нова Гвинея

б

Zaglossus bruijni

Диви

Всички

Индонезия

б

PERISSODACTYLA (НЕЧИФТОКОПИТНИ)

Equidae (Коне)

Equus zebra hartmannae

Диви

Всички

Ангола

б

PHOLIDOTA (ЛЮСПЕНИЦИ)

Manidae (Панголини)

Manis temminckii

Диви

Всички

Демократична република Конго

б

PILOSA

Myrmecophagidae (Мравояди)

Myrmecophaga tridactyla

Диви

Всички

Белиз, Уругвай

б

PRIMATES (ПРИМАТИ)

Atelidae (Ревачи и паякообразни маймуни)

Alouatta guariba

Диви

Всички

Всички

б

Alouatta macconnelli

Диви

Всички

Тринидад и Тобаго

б

Ateles belzebuth

Диви

Всички

Всички

б

Ateles fusciceps

Диви

Всички

Всички

б

Ateles geoffroyi

Диви

Всички

Всички

б

Ateles hybridus

Диви

Всички

Всички

б

Ateles paniscus

Диви

Всички

Перу

б

Lagothrix cana

Диви

Всички

Всички

б

Lagothrix lagotricha

Диви

Всички

Всички

б

Lagothrix lugens

Диви

Всички

Всички

б

Lagothrix poeppigii

Диви

Всички

Всички

б

Cebidae (Капуцинови)

Callithrix geoffroyi (синоним на C. jacchus geoffroyi)

Диви

Всички

Бразилия

б

Cebus capucinus

Диви

Всички

Белиз

б

Cercopithecidae (Коткоподобни маймуни)

Cercocebus atys

Диви

Всички

Гана

б

Cercopithecus ascanius

Диви

Всички

Бурунди

б

Cercopithecus cephus

Диви

Всички

Централноафриканска република

б

Cercopithecus dryas (включително C. salongo)

Диви

Всички

Демократична република Конго

б

Cercopithecus erythrogaster

Диви

Всички

Всички

б

Cercopithecus erythrotis

Диви

Всички

Всички

б

Cercopithecus hamlyni

Диви

Всички

Всички

б

Cercopithecus mona

Диви

Всички

Того

б

Cercopithecus petaurista

Диви

Всички

Того

б

Cercopithecus pogonias

Диви

Всички

Камерун, Екваториална Гвинея, Нигерия

б

Cercopithecus preussi (синоним на C. lhoesti preussi)

Диви

Всички

Камерун, Екваториална Гвинея, Нигерия

б

Colobus polykomos

Диви

Всички

Кот д’Ивоар

б

Colobus vellerosus

Диви

Всички

Кот д’Ивоар, Гана, Нигерия, Того

б

Lophocebus albigena (синоним на Cercocebus albigena)

Диви

Всички

Нигерия

б

Macaca arctoides

Диви

Всички

Индия, Малайзия, Тайланд

б

Macaca assamensis

Диви

Всички

Непал

б

Macaca cyclopis

Диви

Всички

Всички

б

Macaca fascicularis

Диви

Всички

Бангладеш, Индия

б

Macaca leonina

Диви

Всички

Китай

б

Macaca maura

Диви

Всички

Индонезия

б

Macaca nigra

Диви

Всички

Индонезия

б

Macaca nigrescens

Диви

Всички

Индонезия

б

Macaca ochreata

Диви

Всички

Индонезия

б

Macaca pagensis

Диви

Всички

Индонезия

б

Macaca sylvanus

Диви

Всички

Алжир, Мароко

б

Papio anubis

Диви

Всички

Либия

б

Papio papio

Диви

Всички

Гвинея Бисау

б

Piliocolobus badius (синоним на Colobus badius)

Диви

Всички

Всички

б

Procolobus verus (синоним на Colobus verus)

Диви

Всички

Бенин, Кот д’Ивоар, Гана, Сиера Леоне, Того

б

Trachypithecus phayrei (синоним на Presbytis phayrei)

Диви

Всички

Камбоджа, Китай, Индия

б

Trachypithecus vetulus (синоним на Presbytis senex)

Диви

Всички

Шри Ланка

б

Galagidae

Euoticus pallidus (synonym Galago elegantulus pallidus)

Диви

Всички

Нигерия

б

Galagoides demidoff (синоним на Galago demidovii)

Диви

Всички

Буркина Фасо, Централна Африканска република

б

Galago granti

Диви

Всички

Малави

б

Galago matschiei (синоним на G. inustus)

Диви

Всички

Руанда

б

Lorisidae (Лориеви)

Arctocebus aureus

Диви

Всички

Централна Африканска република, Габон

б

Arctocebus calabarensis

Диви

Всички

Нигерия

б

Nycticebus pygmaeus

Диви

Всички

Камбоджа, Лаос

б

Perodicticus potto

Диви

Всички

Того

б

Pithecidae

Chiropotes chiropotes

Диви

Всички

Бразилия, Гвиана

б

Chiropotes israelita

Диви

Всички

Бразилия

б

Chiropotes satanas

Диви

Всички

Бразилия

б

Chiropotes utahickae

Диви

Всички

Бразилия

б

Pithecia pithecia

Диви

Всички

Гвиана

б

RODENTIA (ГРИЗАЧИ)

Sciuridae (Катерицови)

Ratufa affinis

Диви

Всички

Сингапур

б

Ratufa bicolor

Диви

Всички

Китай

б

AVES (ПТИЦИ)

ANSERIFORMES (ГЪСКОПОДОБНИ)

Anatidae (Патицови)

Anas bernieri

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Oxyura jamaicensis

Всички

Живи

Всички

г

APODIFORMES (БЪРЗОЛЕТОПОДОБНИ)

Trochilidae (Колиброви)

Chalcostigma olivaceum

Диви

Всички

Перу

б

Heliodoxa rubinoides

Диви

Всички

Перу

б

CICONIIFORMES (ЩЪРКЕЛОПОДОБНИ)

Balaenicipitidae (Китоглави чапли)

Balaeniceps rex

Диви

Всички

Танзания, Замбия

б

COLUMBIFORMES (ГЪЛЪБОПОДОБНИ)

Columbidae (Гълъбови)

Goura cristata

Диви

Всички

Индонезия

б

Goura scheepmakeri

Диви

Всички

Индонезия

б

Goura victoria

Диви

Всички

Индонезия

б

CORACIIFORMES (СИНЯВИЦОПОДОБНИ)

Bucerotidae (Птици-носорози)

Buceros rhinoceros

Диви

Всички

Тайланд

б

CUCULIFORMES (КУКУВИЦОПОДОБНИ)

Musophagidae (Туракови)

Tauraco corythaix

Диви

Всички

Мозамбик

б

Tauraco fischeri

Диви

Всички

Танзания

б

Tauraco macrorhynchus

Диви

Всички

Гвинея

б

Tauraco porphyreolopha

Диви

Всички

Уганда

б

FALCONIFORMES (СОКОЛОПОДОБНИ)

Accipitridae (Ястребови)

Accipiter brachyurus

Диви

Всички

Папуа-Нова Гвинея

б

Accipiter erythropus

Диви

Всички

Гвинея

б

Accipiter gundlachi

Диви

Всички

Куба

б

Accipiter imitator

Диви

Всички

Папуа-Нова Гвинея, Соломонови острови

б

Accipiter melanoleucus

Диви

Всички

Гвинея

б

Accipiter ovampensis

Диви

Всички

Гвинея

б

Aquila rapax

Диви

Всички

Гвинея

б

Aviceda cuculoides

Диви

Всички

Гвинея

б

Buteo albonotatus

Диви

Всички

Перу

б

Buteo galapagoensis

Диви

Всички

Еквадор

б

Buteo platypterus

Диви

Всички

Перу

б

Buteo ridgwayi

Диви

Всички

Доминиканска република, Хаити

б

Erythrotriorchis radiatus

Диви

Всички

Австралия

б

Gyps africanus

Диви

Всички

Гвинея

б

Gyps bengalensis

Диви

Всички

Всички

б

Gyps coprotheres

Диви

Всички

Мозамбик, Намибия, Свазиленд

б

Gyps indicus

Диви

Всички

Всички

б

Gyps rueppellii

Диви

Всички

Гвинея

б

Gyps tenuirostris

Диви

Всички

Всички

б

Harpyopsis novaeguineae

Диви

Всички

Индонезия, Папуа-Нова Гвинея

б

Hieraaetus ayresii

Диви

Всички

Камерун, Гвинея, Того

б

Hieraaetus spilogaster

Диви

Всички

Гвинея, Того

б

Leucopternis lacernulatus

Диви

Всички

Бразилия

б

Lophaetus occipitalis

Диви

Всички

Гвинея

б

Lophoictinia isura

Диви

Всички

Австралия

б

Macheiramphus alcinus

Диви

Всички

Гвинея

б

Polemaetus bellicosus

Диви

Всички

Камерун, Гвинея, Того

б

Spizaetus africanus

Диви

Всички

Гвинея

б

Spizaetus bartelsi

Диви

Всички

Индонезия

б

Stephanoaetus coronatus

Диви

Всички

Кот д’Ивоар, Гвинея, Того

б

Terathopius ecaudatus

Диви

Всички

Гвинея

б

Torgos tracheliotus

Диви

Всички

Камерун, Судан

б

Trigonoceps occipitalis

Диви

Всички

Кот д’Ивоар, Гвинея

б

Urotriorchis macrourus

Диви

Всички

Гвинея

б

Falconidae (Соколови)

Falco chicquera

Диви

Всички

Гвинея, Того

б

Falco deiroleucus

Диви

Всички

Белиз, Гватемала

б

Falco fasciinucha

Диви

Всички

Ботсуана, Етиопия, Кения, Малави, Мозамбик, Южна Африка, Судан, Танзания, Замбия, Зимбабве

б

Falco hypoleucos

Диви

Всички

Австралия, Папуа Нова Гвинея

б

Micrastur plumbeus

Диви

Всички

Колумбия, Еквадор

б

Sagittariidae (Секретарови)

Sagittarius serpentarius

Диви

Всички

Камерун, Гвинея, Того

б

GALLIFORMES (КОКОШОПОДОБНИ)

Phasianidae (Фазанови)

Polyplectron schleiermacheri

Диви

Всички

Индонезия, Малайзия

б

GRUIFORMES (ЖЕРАВОПОДОБНИ)

Gruidae (Жеравови)

Anthropoides virgo

Диви

Всички

Судан

б

Balearica pavonina

Диви

Всички

Гвинея, Мали

б

Balearica regulorum

Диви

Всички

Ангола, Ботсуана, Бурунди, Демократична република Конго, Кения, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, Руанда, Южна Африка, Свазиленд, Уганда, Замбия, Зимбабве

б

Bugeranus carunculatus

Диви

Всички

Южна Африка, Танзания

б

PASSERIFORMES (ВРАБЧОПОДОБНИ)

Pittidae (Питови)

Pitta nympha

Диви

Всички

Всички (освен Виетнам)

б

Pycnonotidae (Бюлбюлови)

Pycnonotus zeylanicus

Диви

Всички

Малайзия

б

PSITTACIFORMES (ПАПАГАЛОПОДОБНИ)

Cacatuidae (Какаду)

Cacatua sanguinea

Диви

Всички

Индонезия

б

Loriidae (Лориеви)

Charmosyna aureicincta

Диви

Всички

Фиджи

б

Charmosyna diadema

Диви

Всички

Всички

б

Lorius domicella

Диви

Всички

Индонезия

б

Trichoglossus johnstoniae

Диви

Всички

Филипини

б

Psittacidae (Папагали)

Agapornis fischeri

Диви

Всички

Танзания

б

 

Дивородени екземпляри, отгледани във ферма

Всички

Мозамбик

б

Agapornis lilianae

Диви

Всички

Танзания

б

Agapornis nigrigenis

Диви

Всички

Всички

б

Agapornis pullarius

Диви

Всички

Ангола, Демократична република Конго, Кот д’Ивоар, Гвинея, Кения, Мали, Того

б

Alisterus chloropterus chloropterus

Диви

Всички

Индонезия

б

Amazona agilis

Диви

Всички

Ямайка

б

Amazona autumnalis

Диви

Всички

Еквадор

б

Amazona collaria

Диви

Всички

Ямайка

б

Amazona mercenaria

Диви

Всички

Венецуела

б

Amazona xanthops

Диви

Всички

Боливия, Парагвай

б

Ara chloropterus

Диви

Всички

Аржентина, Панама

б

Ara severus

Диви

Всички

Гвиана

б

Aratinga acuticaudata

Диви

Всички

Уругвай

б

Aratinga aurea

Диви

Всички

Аржентина

б

Aratinga auricapillus

Диви

Всички

Всички

б

Aratinga euops

Диви

Всички

Куба

б

Bolborhynchus ferrugineifrons

Диви

Всички

Колумбия

б

Coracopsis vasa

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Cyanoliseus patagonus

Диви

Всички

Чили, Уругвай

б

Deroptyus accipitrinus

Диви

Всички

Перу, Суринам

б

Eclectus roratus

Диви

Всички

Индонезия

б

Forpus xanthops

Диви

Всички

Перу

б

Hapalopsittaca amazonina

Диви

Всички

Всички

б

Hapalopsittaca fuertesi

Диви

Всички

Колумбия

б

Hapalopsittaca pyrrhops

Диви

Всички

Всички

б

Leptosittaca branickii

Диви

Всички

Всички

б

Nannopsittaca panychlora

Диви

Всички

Бразилия

б

Pionus chalcopterus

Диви

Всички

Перу

б

Poicephalus cryptoxanthus

Диви

Всички

Танзания

б

Poicephalus gulielmi

Диви

Всички

Камерун, Кот д’Ивоар, Конго, Гвинея

б

Poicephalus meyeri

Диви

Всички

Танзания

б

Poicephalus robustus

Диви

Всички

Ботсуана, Демократична република Конго, Кот д’Ивоар, Гамбия, Гвинея, Мали, Намибия, Нигерия, Сенегал, Южна Африка, Свазиленд, Того, Уганда

б

Poicephalus rufiventris

Диви

Всички

Танзания

б

Polytelis alexandrae

Диви

Всички

Австралия

б

Prioniturus luconensis

Диви

Всички

Филипини

б

Psittacula alexandri

Диви

Всички

Индонезия

б

Psittacula finschii

Диви

Всички

Бангладеш, Камбоджа

б

Psittacula roseata

Диви

Всички

Китай

б

Psittacus erithacus

Диви

Всички

Бенин, Бурунди, Екваториална Гвинея, Либерия, Мали, Нигерия, Того

б

Psittacus erithacus timneh

Диви

Всички

Гвинея, Гвинея-Бисау

б

Psittrichas fulgidus

Диви

Всички

Всички

б

Pyrrhura albipectus

Диви

Всички

Еквадор

б

Pyrrhura caeruleiceps

Диви

Всички

Колумбия

б

Pyrrhura calliptera

Диви

Всички

Колумбия

б

Pyrrhura leucotis

Диви

Всички

Бразилия

б

Pyrrhura orcesi

Диви

Всички

Еквадор

б

Pyrrhura pfrimeri

Диви

Всички

Бразилия

б

Pyrrhura subandina

Диви

Всички

Колумбия

б

Pyrrhura viridicata

Диви

Всички

Колумбия

б

Tanygnathus gramineus

Диви

Всички

Индонезия

б

Touit melanonotus

Диви

Всички

Бразилия

б

Touit surdus

Диви

Всички

Бразилия

б

Triclaria malachitacea

Диви

Всички

Аржентина, Бразилия

б

STRIGIFORMES (СОВОПОДОБНИ)

Strigidae (Совови)

Asio capensis

Диви

Всички

Гвинея

б

Bubo blakistoni

Диви

Всички

Китай, Япония, Русия

б

Bubo lacteus

Диви

Всички

Гвинея

б

Bubo philippensis

Диви

Всички

Филипини

б

Bubo poensis

Диви

Всички

Гвинея

б

Bubo vosseleri

Диви

Всички

Танзания

б

Glaucidium capense

Диви

Всички

Демократична република Конго, Руанда

б

Glaucidium perlatum

Диви

Всички

Камерун, Гвинея

б

Ketupa ketupu

Диви

Всички

Сингапур

б

Nesasio solomonensis

Диви

Всички

Папуа-Нова Гвинея, Соломонови острови

б

Ninox affinis

Диви

Всички

Индия

б

Ninox rudolfi

Диви

Всички

Индонезия

б

Otus angelinae

Диви

Всички

Индонезия

б

Otus capnodes

Диви

Всички

Коморски острови

б

Otus fuliginosus

Диви

Всички

Филипини

б

Otus insularis

Диви

Всички

Сейшелски острови

б

Otus longicornis

Диви

Всички

Филипини

б

Otus mindorensis

Диви

Всички

Филипини

б

Otus mirus

Диви

Всички

Филипини

б

Otus pauliani

Диви

Всички

Коморски острови

б

Otus roboratus

Диви

Всички

Перу

б

Pseudoscops clamator

Диви

Всички

Перу

б

Ptilopsis leucotis

Диви

Всички

Гвинея

б

Pulsatrix melanota

Диви

Всички

Перу

б

Scotopelia bouvieri

Диви

Всички

Камерун

б

Scotopelia peli

Диви

Всички

Гвинея

б

Scotopelia ussheri

Диви

Всички

Кот д’Ивоар, Гана, Гвинея, Либерия, Сиера Леоне

б

Strix uralensis davidi

Диви

Всички

Китай

б

Strix woodfordii

Диви

Всички

Гвинея

б

Tytonidae (Забулени сови)

Phodilus prigoginei

Диви

Всички

Демократична република Конго

б

Tyto aurantia

Диви

Всички

Папуа-Нова Гвинея

б

Tyto inexspectata

Диви

Всички

Индонезия

б

Tyto manusi

Диви

Всички

Папуа-Нова Гвинея

б

Tyto nigrobrunnea

Диви

Всички

Индонезия

б

Tyto sororcula

Диви

Всички

Индонезия

б

REPTILIA (ВЛЕЧУГИ)

CROCODYLIA (КРОКОДИЛИ)

Alligatoridae (Алигаторови)

Caiman crocodilus

Диви

Всички

Ел Салвадор, Гватемала, Мексико

б

Palaeosuchus trigonatus

Диви

Всички

Гвиана

б

Crocodylidae (Крокодилови)

Crocodylus niloticus

Диви

Всички

Мадагаскар

б

SAURIA (ГУЩЕРИ)

Agamidae (Агамови)

Uromastyx aegyptia

Източник „F“ (1)

Всички

Египет

б

Uromastyx dispar

Диви

Всички

Алжир, Мали, Судан

б

Uromastyx geyri

Диви

Всички

Мали, Нигер

б

Chamaeleonidae (Хамелеонови)

Brookesia decaryi

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma andringitraensis

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma boettgeri

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma brevicornis

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma capuroni

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma cucullata

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma fallax

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma furcifer

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma gallus

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma gastrotaenia

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma glawi

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma globifer

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma guibei

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma guillaumeti

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma hilleniusi

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma linota

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma malthe

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma marojezensis

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma nasuta

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma oshaughnessyi

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma parsonii

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma peyrierasi

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma tsaratananensis

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma vatosoa

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma vencesi

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Chamaeleo camerunensis

Диви

Всички

Камерун

б

Chamaeleo deremensis

Диви

Всички

Танзания

б

Chamaeleo eisentrauti

Диви

Всички

Камерун

б

Chamaeleo ellioti

Диви

Всички

Бурунди

б

Chamaeleo feae

Диви

Всички

Екваториална Гвинея

б

Chamaeleo fuelleborni

Диви

Всички

Танзания

б

Chamaeleo gracilis

Диви

Всички

Бенин

б

 

Дивородени екземпляри, отгледани във ферма

Всички

Бенин

б

 

Дивородени екземпляри, отгледани във ферма

Дължина от рилото до ануса по-голяма от 8 cm

Того

б

Chamaeleo montium

Диви

Всички

Камерун

б

Chamaeleo pfefferi

Диви

Всички

Камерун

б

Chamaeleo senegalensis

Дивородени екземпляри, отгледани във ферма

Дължина от рилото до ануса по-голяма от 6 cm

Того

б

Chamaeleo werneri

Диви

Всички

Танзания

б

Chamaeleo wiedersheimi

Диви

Всички

Камерун

б

Furcifer angeli

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Furcifer antimena

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Furcifer balteatus

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Furcifer belalandaensis

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Furcifer bifidus

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Furcifer campani

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Furcifer labordi

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Furcifer minor

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Furcifer monoceras

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Furcifer nicosiai

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Furcifer petteri

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Furcifer rhinoceratus

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Furcifer tuzetae

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Furcifer willsii

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Cordylidae

Cordylus mossambicus

Диви

Всички

Мозамбик

б

Cordylus tropidosternum

Диви

Всички

Мозамбик

б

Cordylus vittifer

Диви

Всички

Мозамбик

б

Gekkonidae (Геконови)

Phelsuma abbotti

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Phelsuma antanosy

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Phelsuma barbouri

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Phelsuma berghofi

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Phelsuma breviceps

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Phelsuma comorensis

Диви

Всички

Коморски острови

б

Phelsuma dubia

Диви

Всички

Коморски о-ви, Мадагаскар

б

Phelsuma flavigularis

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Phelsuma guttata

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Phelsuma hielscheri

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Phelsuma klemmeri

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Phelsuma laticauda

Диви

Всички

Коморски острови

б

Phelsuma malamakibo

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Phelsuma masohoala

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Phelsuma modesta

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Phelsuma mutabilis

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Phelsuma pronki

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Phelsuma pusilla

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Phelsuma seippi

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Phelsuma serraticauda

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Phelsuma standingi

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Phelsuma v-nigra

Диви

Всички

Коморски острови

б

Uroplatus ebenaui

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Uroplatus fimbriatus

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Uroplatus guentheri

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Uroplatus henkeli

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Uroplatus lineatus

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Uroplatus malama

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Uroplatus phantasticus

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Uroplatus pietschmanni

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Uroplatus sikorae

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Helodermatidae (Отровни гущери)

Heloderma horridum

Диви

Всички

Гватемала, Мексико

б

Heloderma suspectum

Диви

Всички

Мексико, Съединени американски щати

б

Iguanidae (Игуанови)

Conolophus pallidus

Диви

Всички

Еквадор

б

Conolophus subcristatus

Диви

Всички

Еквадор

б

Iguana iguana

Диви

Всички

Ел Салвадор

б

Scincidae (Сцинкови)

Corucia zebrata

Диви

Всички

Соломонови острови

б

Varanidae (Варанови)

Varanus bogerti

Диви

Всички

Папуа-Нова Гвинея

б

Varanus dumerilii

Диви

Всички

Индонезия

б

Varanus exanthematicus

Диви

Всички

Бенин, Того

б

 

Дивородени екземпляри, отгледани във ферма

Всички

Бенин

б

 

Дивородени екземпляри, отгледани във ферма

С дължина, по-голяма от 35 cm

Того

б

Varanus jobiensis (синоним на V. karlschmidti)

Диви

Всички

Индонезия

б

Varanus keithhornei

Диви

Всички

Австралия

б

Varanus niloticus

Диви

Всички

Бенин, Бурунди, Мозамбик, Того

б

 

Дивородени екземпляри, отгледани във ферма

Всички

Бенин, Того

б

Varanus ornatus

Диви

Всички

Того

б

 

Дивородени екземпляри, отгледани във ферма

Всички

Того

б

Varanus prasinus beccarii

Диви

Всички

Индонезия

б

Varanus salvadorii

Диви

Всички

Индонезия

б

Varanus salvator

Диви

Всички

Китай, Индия, Сингапур

б

Varanus telenesetes

Диви

Всички

Папуа-Нова Гвинея

б

Varanus yemenensis

Диви

Всички

Всички

б

SERPENTES (ЗМИИ)

Boidae (Боидни)

Boa constrictor

Диви

Всички

Ел Салвадор, Хондурас

б

Calabaria reinhardtii

Диви

Всички

Того

б

 

Дивородени екземпляри, отгледани във ферма

Всички

Бенин, Того

б

Eunectes deschauenseei

Диви

Всички

Бразилия

б

Eunectes murinus

Диви

Всички

Парагвай

б

Gongylophis colubrinus

Диви

Всички

Танзания

б

Elapidae (Аспидови)

Naja atra

Диви

Всички

Лаос

б

Naja kaouthia

Диви

Всички

Лаос

б

Naja siamensis

Диви

Всички

Лаос

б

Pythonidae (Питонови)

Liasis fuscus

Диви

Всички

Индонезия

б

Morelia boeleni

Диви

Всички

Индонезия

б

Python molurus

Диви

Всички

Китай

б

Python regius

Диви

Всички

Бенин, Гвинея

б

Python reticulatus

Диви

Всички

Индия, Малайзия (полуостровна), Сингапур

б

Python sebae

Диви

Всички

Мавритания, Мозамбик

б

 

Дивородени екземпляри, отгледани във ферма

Всички

Мозамбик

б

TESTUDINES (КОСТЕНУРКИ)

Emydidae (Блатни костенурки)

Chrysemys picta

Всички

Живи

Всички

г

Trachemys scripta elegans

Всички

Живи

Всички

г

Geoemydidae (Азиатски речни костенурки)

Callagur borneoensis

Диви

Всички

Всички

б

Cuora amboinensis

Диви

Всички

Индонезия, Малайзия

б

Cuora galbinifrons

Диви

Всички

Китай

б

Heosemys spinosa

Диви

Всички

Индонезия

б

Leucocephalon yuwonoi

Диви

Всички

Индонезия

б

Malayemys subtrijuga

Диви

Всички

Индонезия

б

Notochelys platynota

Диви

Всички

Индонезия

б

Siebenrockiella crassicollis

Диви

Всички

Индонезия

б

Podocnemididae (Мадагаскарски и американски страничношийни костенурки)

Erymnochelys madagascariensis

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Peltocephalus dumerilianus

Диви

Всички

Гвиана

б

Podocnemis erythrocephala

Диви

Всички

Колумбия, Венецуела

б

Podocnemis expansa

Диви

Всички

Колумбия, Еквадор, Гвиана, Перу, Тринидад и Тобаго, Венецуела

б

Podocnemis lewyana

Диви

Всички

Всички

б

Podocnemis sextuberculata

Диви

Всички

Перу

б

Podocnemis unifilis

Диви

Всички

Суринам

б

Testudinidae (Сухоземни костенурки)

Aldabrachelys gigantea

Диви

Всички

Сейшелски острови

б

Chelonoidis denticulata

Диви

Всички

Боливия, Еквадор

б

Geochelone elegans

Диви

Всички

Пакистан

б

Geochelone platynota

Диви

Всички

Мианмар

б

Geochelone sulcata

Дивородени екземпляри, отгледани във ферма

Всички

Того, Бенин

б

Gopherus agassizii

Диви

Всички

Всички

б

Gopherus berlandieri

Диви

Всички

Всички

б

Gopherus polyphemus

Диви

Всички

Съединени американски щати

б

Indotestudo elongata

Диви

Всички

Бангладеш, Китай, Индия

б

Indotestudo forstenii

Диви

Всички

Всички

б

Indotestudo travancorica

Диви

Всички

Всички

б

Kinixys belliana

Диви

Всички

Мозамбик

б

 

Дивородени екземпляри, отгледани във ферма

Всички

Бенин

б

Kinixys homeana

Диви

Всички

Бенин, Того

б

 

Дивородени екземпляри, отгледани във ферма

Всички

Бенин

б

Kinixys spekii

Диви

Всички

Мозамбик

б

Manouria emys

Диви

Всички

Бангладеш, Индия, Индонезия, Мианмар, Тайланд

б

Manouria impressa

Диви

Всички

Виетнам

б

Stigmochelys pardalis

Диви

Всички

Демократична република Конго, Мозамбик, Уганда, Танзания

б

 

Дивородени екземпляри, отгледани във ферма

Всички

Мозамбик, Замбия

б

 

Източник „F“ (1)

Всички

Замбия

б

Testudo horsfieldii

Диви

Всички

Китай, Казахстан, Пакистан

б

Trionychidae (Мекочерупчести костенурки)

Amyda cartilaginea

Диви

Всички

Индонезия

б

Chitra chitra

Диви

Всички

Малайзия

б

Pelochelys cantorii

Диви

Всички

Индонезия

б

AMPHIBIA (ЗЕМНОВОДНИ)

ANURA (БЕЗОПАШАТИ ЗЕМНОВОДНИ)

Dendrobatidae (Отровни жаби дърволази)

Cryptophyllobates azureiventris

Диви

Всички

Перу

б

Dendrobates variabilis

Диви

Всички

Перу

б

Dendrobates ventrimaculatus

Диви

Всички

Перу

б

Mantellidae (Мадага-скарски жаби Мантела)

Mantella aurantiaca

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Mantella baroni (синоним на Phrynomantis maculatus)

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Mantella aff. baroni

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Mantella bernhardi

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Mantella cowanii

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Mantella crocea

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Mantella expectata

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Mantella haraldmeieri (синоним на M. madagascariensis haraldmeieri)

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Mantella laevigata

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Mantella madagascariensis

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Mantella manery

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Mantella milotympanum (синоним на M. aurantiaca milotympanum)

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Mantella nigricans (синоним на M. cowani nigricans)

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Mantella pulchra

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Mantella viridis

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Microhylidae (Тесноусти жаби)

Scaphiophryne gottlebei

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Ranidae (Водни жаби)

Conraua goliath

Диви

Всички

Камерун

б

Rana catesbeiana

Всички

Живи

Всички

г

ACTINOPTERYGII (ЛЪЧЕПЕРКИ)

PERCIFORMES (БОДЛОПЕРКИ)

Labridae (Зеленушки)

Cheilinus undulatus

Диви

Всички

Индонезия

б

SYNGNATHIFORMES (МОРСКИ ИГЛИ)

Syngnathidae (Морски игли)

Hippocampus barbouri

Диви

Всички

Индонезия

б

Hippocampus comes

Диви

Всички

Индонезия

б

Hippocampus histrix

Диви

Всички

Индонезия

б

Hippocampus kelloggi

Диви

Всички

Индонезия

б

Hippocampus kuda

Диви

Всички

Индонезия, Виетнам

б

Hippocampus spinosissimus

Диви

Всички

Индонезия

б

ARTHROPODA (ЧЛЕНЕСТОНОГИ)

ARACHNIDA (ПАЯКООБРАЗНИ)

ARANEAE (ПАЯЦИ)

Theraphosidae (Същинскитарантули)

Brachypelma albopilosum

Диви

Всички

Никарагуа

б

SCORPIONES (СКОРПИОНИ)

Scorpionidae (скорпионови)

Pandinus imperator

Дивородени екземпляри, отгледани във ферма

Всички

Бенин

б

INSECTA (НАСЕКОМИ)

LEPIDOPTERA (ПЕПЕРУДИ)

Papilionidae (Махаонови)

Ornithoptera croesus

Диви

Всички

Индонезия

б

Ornithoptera tithonus

Диви

Всички

Индонезия

б

Ornithoptera urvillianus

Диви

Всички

Соломонови острови

б

 

Дивородени екземпляри, отгледани във ферма

Всички

Соломонови острови

б

Ornithoptera victoriae

Диви

Всички

Соломонови острови

б

 

Дивородени екземпляри, отгледани във ферма

Всички

Соломонови острови

б

Troides andromache

Диви

Всички

Индонезия

б

 

Дивородени екземпляри, отгледани във ферма

Всички

Индонезия

б

MOLLUSCA (МЕКОТЕЛИ)

BIVALVIA (МИДИ)

MESOGASTROPODA

Strombidae

Strombus gigas

Диви

Всички

Гренада, Хаити

б

VENEROIDA

Tridacnidae (Тридакнови)

Hippopus hippopus

Диви

Всички

Нова Каледония, Тонга, Вануату, Виетнам

б

Tridacna crocea

Диви

Всички

Фиджи, Тонга, Вануату, Виетнам

б

Tridacna derasa

Диви

Всички

Фиджи, Нова Каледония, Филипини, Палау, Тонга, Вануату, Виетнам

б

Tridacna gigas

Диви

Всички

Фиджи, Индонезия, Маршалови острови, Микронезия, Палау, Папуа-Нова Гвинея, Соломонови острови, Тонга, Вануату, Виетнам

б

Tridacna maxima

Диви

Всички

Микронезия, Фиджи, Маршалови острови, Мозамбик, Нова Каледония, Тонга, Вануату, Виетнам

б

Tridacna rosewateri

Диви

Всички

Мозамбик

б

Tridacna squamosa

Диви

Всички

Фиджи, Мозамбик, Нова Каледония, Тонга, Вануату, Виетнам

б

Tridacna tevoroa

Диви

Всички

Тонга

б

CNIDARIA (МЕШЕСТИ)

HELIOPORACEA

Helioporidae (Сини корали)

Heliopora coerulea

Диви

Всички

Соломонови острови

б

SCLERACTINIA (КАМЕННИ КОРАЛИ)

Acroporidae

Montipora caliculata

Диви

Всички

Тонга

б

Agariciidae

Agaricia agaricites

Диви

Всички

Хаити

б

Caryophylliidae

Catalaphyllia jardinei

Диви

Всичко с изключение на екземпляри от морски ферми върху изкуствен субстрат

Индонезия

б

Catalaphyllia jardinei

Диви

Всички

Соломонови острови

б

Euphyllia cristata

Диви

Всичко с изключение на екземпляри от морски ферми върху изкуствен субстрат

Индонезия

б

Euphyllia divisa

Диви

Всичко с изключение на екземпляри от морски ферми върху изкуствен субстрат

Индонезия

б

Euphyllia fimbriata

Диви

Всичко с изключение на екземпляри от морски ферми върху изкуствен субстрат

Индонезия

б

Plerogyra spp.

Диви

Всичко с изключение на екземпляри от морски ферми върху изкуствен субстрат

Индонезия

б

Faviidae

Favites halicora

Диви

Всички

Тонга

б

Platygyra sinensis

Диви

Всички

Тонга

б

Merulinidae

Hydnophora microconos

Диви

Всичко с изключение на екземпляри от морски ферми върху изкуствен субстрат

Индонезия

б

Mussidae

Acanthastrea hemprichii

Диви

Всички

Тонга

б

Blastomussa spp.

Диви

Всичко с изключение на екземпляри от морски ферми върху изкуствен субстрат

Индонезия

б

Cynarina lacrymalis

Диви

Всичко с изключение на екземпляри от морски ферми върху изкуствен субстрат

Индонезия

б

Scolymia vitiensis

Диви

Всички

Тонга

б

Scolymia vitiensis

Диви

Всичко с изключение на екземпляри от морски ферми върху изкуствен субстрат

Индонезия

б

Pocilloporidae

Seriatopora stellata

Диви

Всички

Индонезия

б

Trachyphylliidae

Trachyphyllia geoffroyi

Диви

Всички

Фиджи

б

Trachyphyllia geoffroyi

Диви

Всичко с изключение на екземпляри от морски ферми върху изкуствен субстрат

Индонезия

б

FLORA (ФЛОРА)

Amaryllidaceae (Кокичеви)

Galanthus nivalis (Обикновено кокиче)

Диви

Всички

Босна и Херцеговина, Швейцария, Украйна

б

Apocynaceae (Зимзеленови)

Pachypodium inopinatum

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Pachypodium rosulatum

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Pachypodium rutenbergianum ssp. sofiense

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Cycadaceae (Цикасови)

Cycadaceae spp.

Диви

Всички

Мадагаскар, Мозамбик, Виетнам

б

Euphorbiaceae (Млечкови)

Euphorbia ankarensis

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Euphorbia banae

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Euphorbia berorohae

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Euphorbia bongolavensis

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Euphorbia bulbispina

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Euphorbia duranii

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Euphorbia fiananantsoae

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Euphorbia guillauminiana

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Euphorbia iharanae

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Euphorbia kondoi

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Euphorbia labatii

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Euphorbia lophogona

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Euphorbia millotii

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Euphorbia neohumbertii

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Euphorbia pachypodoides

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Euphorbia razafindratsirae

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Euphorbia suzannae-manieri

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Euphorbia waringiae

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Orchidaceae (Салепови)

Anacamptis pyramidalis

Диви

Всички

Швейцария, Турция

б

Barlia robertiana

Диви

Всички

Турция

б

Cephalanthera rubra

Диви

Всички

Норвегия

б

Cypripedium japonicum

Диви

Всички

Китай, Северна Корея, Япония, Южна Корея

б

Cypripedium macranthos

Диви

Всички

Южна Корея, Русия

б

Cypripedium margaritaceum

Диви

Всички

Китай

б

Cypripedium micranthum

Диви

Всички

Китай

б

Dactylorhiza latifolia

Диви

Всички

Норвегия

б

Dactylorhiza romana

Диви

Всички

Турция

б

Dactylorhiza russowii

Диви

Всички

Норвегия

б

Dactylorhiza traunsteineri

Диви

Всички

Лихтенщайн

б

Dendrobium bellatulum

Диви

Всички

Виетнам

б

Dendrobium wardianum

Диви

Всички

Виетнам

б

Himantoglossum hircinum

Диви

Всички

Швейцария

б

Nigritella nigra

Диви

Всички

Норвегия

б

Ophrys holoserica

Диви

Всички

Турция

б

Ophrys insectifera

Диви

Всички

Лихтенщайн, Норвегия

б

Ophrys pallida

Диви

Всички

Алжир

б

Ophrys sphegodes

Диви

Всички

Швейцария

б

Ophrys tenthredinifera

Диви

Всички

Турция

б

Ophrys umbilicata

Диви

Всички

Турция

б

Orchis coriophora

Диви

Всички

Русия, Швейцария

б

Orchis italica

Диви

Всички

Турция

б

Orchis laxiflora

Диви

Всички

Швейцария

б

Orchis mascula

Диви/Дивородени екземпляри, отгледани във ферма

Всички

Албания

б

Orchis morio

Диви

Всички

Турция

б

Orchis pallens

Диви

Всички

Русия

б

Orchis provincialis

Диви

Всички

Швейцария

б

Orchis punctulata

Диви

Всички

Турция

б

Orchis purpurea

Диви

Всички

Швейцария, Турция

б

Orchis simia

Диви

Всички

Босна и Херцеговина, Хърватия, Бивша югославска република Македония, Швейцария, Турция

б

Orchis tridentata

Диви

Всички

Турция

б

Orchis ustulata

Диви

Всички

Русия

б

Phalaenopsis parishii

Диви

Всички

Виетнам

б

Serapias cordigera

Диви

Всички

Турция

б

Serapias parviflora

Диви

Всички

Турция

б

Serapias vomeracea

Диви

Всички

Швейцария, Турция

б

Spiranthes spiralis

Диви

Всички

Лихтенщайн, Швейцария

б

Primulaceae (Игликови)

Cyclamen intaminatum

Диви

Всички

Турция

б

Cyclamen mirabile

Диви

Всички

Турция

б

Cyclamen pseudibericum

Диви

Всички

Турция

б

Cyclamen trochopteranthum

Диви

Всички

Турция

б

Stangeriaceae

Stangeriaceae spp.

Диви

Всички

Мадагаскар, Мозамбик, Виетнам

б

Zamiaceae

Zamiaceae spp.

Диви

Всички

Мадагаскар, Мозамбик, Виетнам

б


(1)  Животни, родени в плен, но за които не са изпълнени критериите на глава ХIII на Регламент № 865/2006, както и части и производни продукти от тях.


Top