1.5.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 110/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 359/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Απριλίου 2009

για την αναστολή της εισαγωγής στην Κοινότητα δειγμάτων από ορισμένα είδη της άγριας πανίδας και χλωρίδας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την προστασία των ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους (1), και ιδίως το άρθρο 19 παράγραφος 2,

Μετά από διαβουλεύσεις με την ομάδα επιστημονικής εξέτασης,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 4 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 προβλέπει ότι η Επιτροπή μπορεί να επιβάλλει περιορισμούς όσον αφορά την εισαγωγή ορισμένων ειδών στην Κοινότητα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα στοιχεία α) έως δ). Επιπλέον, θεσπίστηκαν εκτελεστικά μέτρα για τους εν λόγω περιορισμούς με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2006, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους (2).

(2)

Κατάλογος των ειδών των οποίων αναστέλλεται η εισαγωγή στην Κοινότητα ενσωματώθηκε στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 811/2008 της Επιτροπής της 13ης Αυγούστου 2008 για την αναστολή της εισαγωγής στην Κοινότητα δειγμάτων από ορισμένα είδη της άγριας πανίδας και χλωρίδας (3).

(3)

Βάσει πρόσφατων πληροφοριών, η ομάδα επιστημονικής εξέτασης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κατάσταση διατήρησης ορισμένων ειδών, που αναφέρονται στα παραρτήματα A και Β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, θα απειληθεί σοβαρά εάν δεν ανασταλεί η εισαγωγή τους στην Κοινότητα από ορισμένες χώρες καταγωγής. Ως εκ τούτου, επιβάλλεται να ανασταλεί η εισαγωγή των ακόλουθων ειδών:

Psittacus erithacus από την Ισημερινή Γουινέα,

Calumma andringitraensis, Calumma glawi, Calumma guillaumeti, Calumma marojezensis, Calumma vatosoa, Calumma vencesi και Furcifer nicosiai από τη Μαδαγασκάρη,

Chamaeleo camerunensis από το Καμερούν,

Phelsuma berghofi, Phelsuma hielscheri, Phelsuma malamakibo και Phelsuma masohoala από τη Μαδαγασκάρη.

(4)

Η ομάδα επιστημονικής εξέτασης κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι, με βάση τις πλέον πρόσφατες διαθέσιμες πληροφορίες, δεν πρέπει να απαιτείται πλέον αναστολή της εισαγωγής στην Κοινότητα των ακόλουθων ειδών:

Lynx lynx από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας και την Ουκρανία,

Lama guanicoe (γνωστό πλέον ως Lama glama guanicoe) από την Αργεντινή,

Hippopotamus amphibius από τη Ρουάντα,

Aratinga erythrogenys από το Περού,

Dendrobates auratus και Dendrobates pumilio από τη Νικαράγουα,

Dendrobates tinctorius από το Σουρινάμ,

Plerogyra simplex, Hydnophora rigida και Blastomussa wellsi από τα Φίτζι,

Plerogyra sinuosa, Acanthastrea spp. (εκτός του Acanthastrea hemprichii) και Cynarina lacrymalis από την Τόνγκα.

(5)

Πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις με τις χώρες καταγωγής των ειδών που, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, αποτελούν αντικείμενο νέων περιορισμών εισαγωγής στην Κοινότητα.

(6)

Πρέπει να αρθούν ορισμένες ανακολουθίες μεταξύ των προσαρτημάτων της σύμβασης για το Διεθνές Εμπόριο Απειλούμενων Ειδών Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας (CITES) και των επιστημονικών ονομάτων στις παραπομπές στην ονοματολογία των ζώων που εγκρίθηκε στη 14η συνδιάσκεψη των μερών της CITES.

(7)

Επομένως, ο κατάλογος ειδών των οποίων αναστέλλεται η εισαγωγή στην Κοινότητα πρέπει να τροποποιηθεί και, επίσης, να αντικατασταθεί, για λόγους σαφήνειας, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 811/2008.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για το εμπόριο των ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 71 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006, αναστέλλεται η εισαγωγή στην Κοινότητα δειγμάτων των ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας που παρατίθενται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 811/2008 καταργείται.

Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό θεωρούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Απριλίου 2009.

Για την Επιτροπή

Σταύρος ΔΉΜΑΣ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 61 της 3.3.1997, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 166 της 19.6.2006, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 219 της 14.8.2008, σ. 17.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δείγματα των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 των οποίων αναστέλλεται η εισαγωγή στην Κοινότητα

Είδη

Καλυπτόμενες πηγές

Καλυπτόμενα δείγματα

Χώρες καταγωγής

Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:

ΠΑΝΙΔΑ

CHORDATA

MAMMALIA

ARTIODACTYLA

Bovidae

Capra falconeri

Φυσικό περιβάλλον

Κυνηγετικά τρόπαια

Ουζμπεκιστάν

α

Ovis ammon nigrimontana

Φυσικό περιβάλλον

Κυνηγετικά τρόπαια

Καζαχστάν

α

CARNIVORA

Canidae

Canis lupus

Φυσικό περιβάλλον

Κυνηγετικά τρόπαια

Λευκορωσία, Κιργιζία, Τουρκία

α

Felidae

Lynx lynx

Φυσικό περιβάλλον

Κυνηγετικά τρόπαια

Αζερμπαϊτζάν

α

Ursidae

Ursus arctos

Φυσικό περιβάλλον

Κυνηγετικά τρόπαια

Καναδάς (Βρετανική Κολομβία)

α

Ursus thibetanus

Φυσικό περιβάλλον

Κυνηγετικά τρόπαια

Ρωσία

α

AVES

FALCONIFORMES

Accipitridae

Leucopternis occidentalis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ισημερινός, Περού

α

Falconidae

Falco cherrug

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Αρμενία, Μπαχρέιν, Ιράκ, Μαυριτανία, Τατζικιστάν

α


Δείγματα των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα B του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 των οποίων αναστέλλεται η εισαγωγή στην Κοινότητα

Είδη

Καλυπτόμενες πηγές

Καλυπτόμενα δείγματα

Χώρες καταγωγής

Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:

ΠΑΝΙΔΑ

CHORDATA

MAMMALIA

ARTIODACTYLA

Bovidae

Ovis vignei bocharensis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ουζμπεκιστάν

β

Saiga borealis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ρωσία

β

Saiga tatarica

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Καζακστάν, Ρωσία

β

Cervidae

Cervus elaphus bactrianus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ουζμπεκιστάν

β

Hippopotamidae

Hexaprotodon liberiensis (συνώνυμο Choeropsis liberiensis)

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ακτή του Ελεφαντοστού, Γουινέα, Γουινέα-Μπισσάου, Νιγηρία, Σιέρρα Λεόνε

β

Hippopotamus amphibius

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Γκάμπια, Μαλάουι, Νίγηρας, Νιγηρία, Σιέρρα Λεόνε, Τόγκο

β

Moschidae

Moschus anhuiensis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Κίνα

β

Moschus berezovskii

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Κίνα

β

Moschus chrysogaster

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Κίνα

β

Moschus fuscus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Κίνα

β

Moschus moschiferus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Κίνα, Ρωσία

β

CARNIVORA

Canidae

Chrysocyon brachyurus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Βολιβία, Περού

β

Eupleridae

Cryptoprocta ferox

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Eupleres goudotii

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Fossa fossana

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Felidae

Leopardus colocolo

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Χιλή

β

Leopardus pajeros

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Χιλή

β

Leptailurus serval

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Αλγερία

β

Panthera leo

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Αιθιοπία

β

Prionailurus bengalensis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Κίνα (Μακάο)

β

Profelis aurata

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Τόγκο

β

Mustelidae

Hydrictis maculicollis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Τανζανία

β

Odobenidae

Odobenus rosmarus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Γροιλανδία

β

Viverridae

Cynogale bennettii

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μπρουνέι, Κίνα, Ινδονησία, Μαλαισία, Ταϊλάνδη

β

MONOTREMATA

Tachyglossidae

Zaglossus bartoni

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ινδονησία, Παπούα Νέα Γουινέα

β

Zaglossus bruijni

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ινδονησία

β

PERISSODACTYLA

Equidae

Equus zebra hartmannae

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Αγκόλα

β

PHOLIDOTA

Manidae

Manis temminckii

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

β

PILOSA

Myrmecophagidae

Myrmecophaga tridactyla

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μπελίζε, Ουρουγουάη

β

PRIMATES

Atelidae

Alouatta guariba

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Όλες

β

Alouatta macconnelli

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Τρινιντάντ και Τομπάγκο

β

Ateles belzebuth

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Όλες

β

Ateles fusciceps

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Όλες

β

Ateles geoffroyi

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Όλες

β

Ateles hybridus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Όλες

β

Ateles paniscus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Περού

β

Lagothrix cana

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Όλες

β

Lagothrix lagotricha

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Όλες

β

Lagothrix lugens

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Όλες

β

Lagothrix poeppigii

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Όλες

β

Cebidae

Callithrix geoffroyi (συνώνυμο C. jacchus geoffroyi)

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Βραζιλία

β

Cebus capucinus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μπελίζε

β

Cercopithecidae

Cercocebus atys

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Γκάνα

β

Cercopithecus ascanius

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μπουρούντι

β

Cercopithecus cephus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

β

Cercopithecus dryas (συμπεριλαμβανομένου του C. salongo)

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

β

Cercopithecus erythrogaster

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Όλες

β

Cercopithecus erythrotis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Όλες

β

Cercopithecus hamlyni

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Όλες

β

Cercopithecus mona

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Τόγκο

β

Cercopithecus petaurista

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Τόγκο

β

Cercopithecus pogonias

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Καμερούν, Ισημερινή Γουινέα, Νιγηρία

β

Cercopithecus preussi (συνώνυμο C. lhoesti preussi)

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Καμερούν, Ισημερινή Γουινέα, Νιγηρία

β

Colobus polykomos

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ακτή του Ελεφαντοστού

β

Colobus vellerosus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ακτή του Ελεφαντοστού, Γκάνα, Νιγηρία, Τόγκο

β

Lophocebus albigena (συνώνυμο Cercocebus albigena)

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Νιγηρία

β

Macaca arctoides

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ινδία, Μαλαισία, Ταϊλάνδη

β

Macaca assamensis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Νεπάλ

β

Macaca cyclopis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Όλες

β

Macaca fascicularis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μπανγκλαντές, Ινδία

β

Macaca leonina

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Κίνα

β

Macaca maura

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ινδονησία

β

Macaca nigra

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ινδονησία

β

Macaca nigrescens

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ινδονησία

β

Macaca ochreata

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ινδονησία

β

Macaca pagensis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ινδονησία

β

Macaca sylvanus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Αλγερία, Μαρόκο

β

Papio anubis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Λιβύη

β

Papio papio

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Γουινέα-Μπισσάου

β

Piliocolobus badius (συνώνυμο Colobus badius)

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Όλες

β

Procolobus verus (συνώνυμο Colobus verus)

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μπενίν, Ακτή Ελεφαντοστού, Γκάνα, Σιέρρα Λεόνε, Τόγκο

β

Trachypithecus phayrei (συνώνυμο Presbytis phayrei)

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Καμπότζη, Κίνα, Ινδία

β

Trachypithecus vetulus (συνώνυμο Presbytis senex)

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Σρι Λάνκα

β

Galagidae

Euoticus pallidus (συνώνυμο Galago elegantulus pallidus)

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Νιγηρία

β

Galago demidoff (συνώνυμο Galago demidovii)

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μπουρκίνα Φάσο, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

β

Galago granti

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαλάουι

β

Galago matschiei (συνώνυμο G. inustus)

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ρουάντα

β

Lorisidae

Arctocebus aureus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Γκαμπόν

β

Arctocebus calabarensis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Νιγηρία

β

Nycticebus pygmaeus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Καμπότζη, Λάος

β

Perodicticus potto

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Τόγκο

β

Pithecidae

Chiropotes chiropotes

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Βραζιλία, Γουιάνα

β

Chiropotes israelita

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Βραζιλία

β

Chiropotes satanas

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Βραζιλία

β

Chiropotes utahickae

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Βραζιλία

β

Pithecia pithecia

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Γουιάνα

β

RODENTIA

Sciuridae

Ratufa affinis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Σιγκαπούρη

β

Ratufa bicolor

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Κίνα

β

AVES

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas bernieri

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Oxyura jamaicensis

Όλες

Ζωντανά

Όλες

δ

APODIFORMES

Trochilidae

Chalcostigma olivaceum

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Περού

β

Heliodoxa rubinoides

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Περού

β

CICONIIFORMES

Balaenicipitidae

Balaeniceps rex

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Τανζανία, Ζάμπια

β

COLUMBIFORMES

Columbidae

Goura cristata

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ινδονησία

β

Goura scheepmakeri

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ινδονησία

β

Goura victoria

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ινδονησία

β

CORACIIFORMES

Bucerotidae

Buceros rhinoceros

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ταϊλάνδη

β

CUCULIFORMES

Musophagidae

Tauraco corythaix

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μοζαμβίκη

β

Tauraco fischeri

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Τανζανία

β

Tauraco macrorhynchus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Γουινέα

β

Tauraco porphyreolopha

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ουγκάντα

β

FALCONIFORMES

Accipitridae

Accipiter brachyurus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Παπούα Νέα Γουινέα

β

Accipiter erythropus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Γουινέα

β

Accipiter gundlachi

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Κούβα

β

Accipiter imitator

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Παπούα Νέα Γουινέα, Νήσοι Σολομώντος

β

Accipiter melanoleucus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Γουινέα

β

Accipiter ovampensis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Γουινέα

β

Aquila rapax

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Γουινέα

β

Aviceda cuculoides

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Γουινέα

β

Βuteo albonotatus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Περού

β

Βuteo galapagoensis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ισημερινός

β

Βuteo platypterus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Περού

β

Βuteo ridgwayi

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Δομινικανή Δημοκρατία, Αϊτή

β

Erythrotriorchis radiatus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Αυστραλία

β

Gyps africanus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Γουινέα

β

Gyps bengalensis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Όλες

β

Gyps coprotheres

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μοζαμβίκη, Ναμίμπια, Σουαζιλάνδη

β

Gyps indicus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Όλες

β

Gyps rueppellii

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Γουινέα

β

Gyps tenuirostris

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Όλες

β

Harpyopsis novaeguineae

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ινδονησία, Παπούα Νέα Γουινέα

β

Hieraaetus ayresii

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Καμερούν, Γουινέα, Τόγκο

β

Hieraaetus spilogaster

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Γουινέα, Τόγκο

β

Leucopternis lacernulatus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Βραζιλία

β

Lophaetus occipitalis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Γουινέα

β

Lophoictinia isura

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Αυστραλία

β

Macheiramphus alcinus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Γουινέα

β

Polemaetus bellicosus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Καμερούν, Γουινέα, Τόγκο

β

Spizaetus africanus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Γουινέα

β

Spizaetus bartelsi

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ινδονησία

β

Stephanoaetus coronatus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ακτή του Ελεφαντοστού, Γουινέα, Τόγκο

β

Terathopius ecaudatus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Γουινέα

β

Torgos tracheliotus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Καμερούν, Σουδάν

β

Trigonoceps occipitalis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ακτή του Ελεφαντοστού, Γουινέα

β

Urotriorchis macrourus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Γουινέα

β

Falconidae

Falco chicquera

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Γουινέα, Τόγκο

β

Falco deiroleucus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μπελίζε, Γουατεμάλα

β

Falco fasciinucha

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μποτσουάνα, Αιθιοπία, Κένυα, Μαλάουι, Μοζαμβίκη, Νότια Αφρική, Σουδάν, Τανζανία, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε

β

Falco hypoleucos

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Αυστραλία, Παπούα Νέα Γουινέα

β

Micrastur plumbeus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Κολομβία, Ισημερινός

β

Sagittariidae

Sagittarius serpentarius

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Καμερούν, Γουινέα, Τόγκο

β

GALLIFORMES

Phasianidae

Polyplectron schleiermacheri

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ινδονησία, Μαλαισία

β

GRUIFORMES

Gruidae

Anthropoides virgo

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Σουδάν

β

Βalearica pavonina

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Γουινέα, Μαλί

β

Βalearica regulorum

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Αγκόλα, Μποτσουάνα, Μπουρούντι, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Κένυα, Λεσόθο, Μαλάουι, Μοζαμβίκη, Ναμίμπια, Ρουάντα, Νότια Αφρική, Σουαζιλάνδη, Ουγκάντα, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε

β

Bugeranus carunculatus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Νότια Αφρική, Τανζανία

β

PASSERIFORMES

Pittidae

Pitta nympha

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Όλες (εκτός του Βιετνάμ)

β

Pycnonotidae

Pycnonotus zeylanicus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαλαισία

β

PSITTACIFORMES

Cacatuidae

Cacatua sanguinea

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ινδονησία

β

Loriidae

Charmosyna aureicincta

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Φίτζι

β

Charmosyna diadema

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Όλες

β

Lorius domicella

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ινδονησία

β

Trichoglossus johnstoniae

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Φιλιππίνες

β

Psittacidae

Agapornis fischeri

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Τανζανία

β

 

Κτηνοτροφία

Όλα

Μοζαμβίκη

β

Agapornis lilianae

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Τανζανία

β

Agapornis nigrigenis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Όλες

β

Agapornis pullarius

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Αγκόλα, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ακτή Ελεφαντοστού, Γουινέα, Κένυα, Μαλί, Τόγκο

β

Alisterus chloropterus chloropterus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ινδονησία

β

Amazona agilis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Τζαμάικα

β

Amazona autumnalis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ισημερινός

β

Amazona collaria

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Τζαμάικα

β

Amazona mercenaria

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Βενεζουέλα

β

Amazona xanthops

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Βολιβία, Παραγουάη

β

Ara chloropterus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Αργεντινή, Παναμάς

β

Ara severus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Γουιάνα

β

Aratinga acuticaudata

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ουρουγουάη

β

Aratinga aurea

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Αργεντινή

β

Aratinga auricapillus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Όλες

β

Aratinga euops

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Κούβα

β

Βοlborhynchus ferrugineifrons

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Κολομβία

β

Coracopsis vasa

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Cyanoliseus patagonus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Χιλή, Ουρουγουάη

β

Deroptyus accipitrinus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Περού, Σουρινάμ

β

Eclectus roratus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ινδονησία

β

Forpus xanthops

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Περού

β

Hapalopsittaca amazonina

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Όλες

β

Hapalopsittaca fuertesi

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Κολομβία

β

Hapalopsittaca pyrrhops

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Όλες

β

Leptosittaca branickii

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Όλες

β

Nannopsittaca panychlora

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Βραζιλία

β

Pionus chalcopterus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Περού

β

Poicephalus cryptoxanthus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Τανζανία

β

Poicephalus gulielmi

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Καμερούν, Ακτή του Ελεφαντοστού, Κονγκό, Γουινέα

β

Poicephalus meyeri

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Τανζανία

β

Poicephalus robustus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μποτσουάνα, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ακτή Ελεφαντοστού, Γκάμπια, Γουινέα, Μαλί, Ναμίμπια, Νιγηρία, Σενεγάλη, Νότια Αφρική, Σουαζιλάνδη, Τόγκο, Ουγκάντα

β

Poicephalus rufiventris

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Τανζανία

β

Polytelis alexandrae

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Αυστραλία

β

Prioniturus luconensis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Φιλιππίνες

β

Psittacula alexandri

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ινδονησία

β

Psittacula finschii

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μπανγκλαντές, Καμπότζη

β

Psittacula roseata

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Κίνα

β

Psittacus erithacus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μπενίν, Μπουρούντι, Ισημερινή Γουινέα, Λιβερία, Μαλί, Νιγηρία, Τόγκο

β

Psittacus erithacus timneh

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Γουινέα, Γουινέα-Μπισσάου

β

Psittrichas fulgidus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Όλες

β

Pyrrhura albipectus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ισημερινός

β

Pyrrhura caeruleiceps

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Κολομβία

β

Pyrrhura calliptera

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Κολομβία

β

Pyrrhura leucotis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Βραζιλία

β

Pyrrhura orcesi

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ισημερινός

β

Pyrrhura pfrimeri

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Βραζιλία

β

Pyrrhura subandina

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Κολομβία

β

Pyrrhura viridicata

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Κολομβία

β

Tanygnathus gramineus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ινδονησία

β

Touit melanonotus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Βραζιλία

β

Touit surdus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Βραζιλία

β

Triclaria malachitacea

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Αργεντινή, Βραζιλία

β

STRIGIFORMES

Strigidae

Asio capensis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Γουινέα

β

Bubo blakistoni

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Κίνα, Ιαπωνία, Ρωσία

β

Bubo lacteus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Γουινέα

β

Bubo philippensis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Φιλιππίνες

β

Bubo poensis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Γουινέα

β

Bubo vosseleri

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Τανζανία

β

Glaucidium capense

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ρουάντα

β

Glaucidium perlatum

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Καμερούν, Γουινέα

β

Ketupa ketupu

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Σιγκαπούρη

β

Nesasio solomonensis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Παπούα Νέα Γουινέα, Νήσοι Σολομώντος

β

Ninox affinis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ινδία

β

Ninox rudolfi

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ινδονησία

β

Otus angelinae

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ινδονησία

β

Otus capnodes

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Κομόρες

β

Otus fuliginosus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Φιλιππίνες

β

Otus insularis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Σεϋχέλλες

β

Otus longicornis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Φιλιππίνες

β

Otus mindorensis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Φιλιππίνες

β

Otus mirus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Φιλιππίνες

β

Otus pauliani

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Κομόρες

β

Otus roboratus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Περού

β

Pseudoscops clamator

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Περού

β

Ptilopsis leucotis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Γουινέα

β

Pulsatrix melanota

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Περού

β

Scotopelia bouvieri

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Καμερούν

β

Scotopelia peli

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Γουινέα

β

Scotopelia ussheri

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ακτή του Ελεφαντοστού, Γκάνα, Γουινέα, Λιβερία, Σιέρρα Λεόνε

β

Strix uralensis davidi

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Κίνα

β

Strix woodfordii

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Γουινέα

β

Tytonidae

Phodilus prigoginei

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

β

Tyto aurantia

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Παπούα Νέα Γουινέα

β

Tyto inexspectata

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ινδονησία

β

Tyto manusi

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Παπούα Νέα Γουινέα

β

Tyto nigrobrunnea

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ινδονησία

β

Tyto sororcula

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ινδονησία

β

REPTILIA

CROCODYLIA

Alligatoridae

Caiman crocodilus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ελ Σαλβαδόρ, Γουατεμάλα, Μεξικό

β

Palaeosuchus trigonatus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Γουιάνα

β

Crocodylidae

Crocodylus niloticus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

SAURIA

Agamidae

Uromastyx aegyptia

Κωδικός πηγής «F» (1)

Όλα

Αίγυπτος

β

Uromastyx dispar

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Αλγερία, Μαλί, Σουδάν

β

Uromastyx geyri

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαλί, Νίγηρας

β

Chamaeleonidae

Brookesia decaryi

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Calumma andringitraensis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Calumma boettgeri

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Calumma brevicornis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Calumma capuroni

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Calumma cucullata

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Calumma fallax

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Calumma furcifer

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Calumma gallus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Calumma gastrotaenia

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Calumma glawi

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Calumma globifer

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Calumma guibei

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Calumma guillaumeti

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Calumma hilleniusi

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Calumma linota

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Calumma malthe

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Calumma marojezensis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Calumma nasuta

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Calumma oshaughnessyi

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Calumma parsonii

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Calumma peyrierasi

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Calumma tsaratananensis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Calumma vatosoa

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Calumma vencesi

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Chamaeleo camerunensis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Καμερούν

β

Chamaeleo deremensis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Τανζανία

β

Chamaeleo eisentrauti

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Καμερούν

β

Chamaeleo ellioti

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μπουρούντι

β

Chamaeleo feae

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ισημερινή Γουινέα

β

Chamaeleo fuelleborni

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Τανζανία

β

Chamaeleo gracilis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μπενίν

β

 

Κτηνοτροφία

Όλα

Μπενίν

β

 

Κτηνοτροφία

Μήκους (ρύγχος-κλοάκη) άνω των 8 cm

Τόγκο

β

Chamaeleo montium

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Καμερούν

β

Chamaeleo pfefferi

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Καμερούν

β

Chamaeleo senegalensis

Κτηνοτροφία

Μήκους (ρύγχος-κλοάκη) άνω των 6 cm

Τόγκο

β

Chamaeleo werneri

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Τανζανία

β

Chamaeleo wiedersheimi

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Καμερούν

β

Furcifer angeli

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Furcifer antimena

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Furcifer balteatus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Furcifer belalandaensis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Furcifer bifidus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Furcifer campani

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Furcifer labordi

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Furcifer minor

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Furcifer monoceras

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Furcifer nicosiai

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Furcifer petteri

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Furcifer rhinoceratus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Furcifer tuzetae

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Furcifer willsii

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Cordylidae

Cordylus mossambicus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μοζαμβίκη

β

Cordylus tropidosternum

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μοζαμβίκη

β

Cordylus vittifer

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μοζαμβίκη

β

Gekkonidae

Phelsuma abbotti

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Phelsuma antanosy

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Phelsuma barbouri

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Phelsuma berghofi

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Phelsuma breviceps

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Phelsuma comorensis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Κομόρες

β

Phelsuma dubia

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Κομόρες, Μαδαγασκάρη

β

Phelsuma flavigularis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Phelsuma guttata

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Phelsuma hielscheri

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Phelsuma klemmeri

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Phelsuma laticauda

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Κομόρες

β

Phelsuma malamakibo

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Phelsuma masohoala

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Phelsuma modesta

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Phelsuma mutabilis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Phelsuma pronki

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Phelsuma pusilla

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Phelsuma seippi

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Phelsuma serraticauda

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Phelsuma standingi

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Phelsuma v-nigra

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Κομόρες

β

Uroplatus ebenaui

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Uroplatus fimbriatus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Uroplatus guentheri

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Uroplatus henkeli

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Uroplatus lineatus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Uroplatus malama

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Uroplatus phantasticus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Uroplatus pietschmanni

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Uroplatus sikorae

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Helodermatidae

Heloderma horridum

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Γουατεμάλα, Μεξικό

β

Heloderma suspectum

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες

β

Iguanidae

Conolophus pallidus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ισημερινός

β

Conolophus subcristatus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ισημερινός

β

Iguana iguana

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ελ Σαλβαδόρ

β

Scincidae

Corucia zebrata

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Νήσοι Σολομώντος

β

Varanidae

Varanus bogerti

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Παπούα Νέα Γουινέα

β

Varanus dumerilii

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ινδονησία

β

Varanus exanthematicus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μπενίν, Τόγκο

β

 

Κτηνοτροφία

Όλα

Μπενίν

β

 

Κτηνοτροφία

Μήκους άνω των 35 cm

Τόγκο

β

Varanus jobiensis (συνώνυμο V. karlschmidti)

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ινδονησία

β

Varanus keithhornei

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Αυστραλία

β

Varanus niloticus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μπενίν, Μπουρούντι, Μοζαμβίκη, Τόγκο

β

 

Κτηνοτροφία

Όλα

Μπενίν, Τόγκο

β

Varanus ornatus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Τόγκο

β

 

Κτηνοτροφία

Όλα

Τόγκο

β

Varanus prasinus beccarii

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ινδονησία

β

Varanus salvadorii

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ινδονησία

β

Varanus salvator

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Κίνα, Ινδία, Σιγκαπούρη

β

Varanus telenesetes

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Παπούα Νέα Γουινέα

β

Varanus yemenensis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Όλες

β

SERPENTES

Boidae

Βοa constrictor

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ελ Σαλβαδόρ, Ονδούρα

β

Calabaria reinhardtii

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Τόγκο

β

 

Κτηνοτροφία

Όλα

Μπενίν, Τόγκο

β

Eunectes deschauenseei

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Βραζιλία

β

Eunectes murinus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Παραγουάη

β

Gongylophis colubrinus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Τανζανία

β

Elapidae

Naja atra

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Λάος

β

Naja kaouthia

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Λάος

β

Naja siamensis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Λάος

β

Pythonidae

Liasis fuscus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ινδονησία

β

Morelia boeleni

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ινδονησία

β

Python molurus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Κίνα

β

Python regius

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μπενίν, Γουινέα

β

Python reticulatus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ινδία, Μαλαισία (Χερσόνησος), Σιγκαπούρη

β

Python sebae

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαυριτανία, Μοζαμβίκη

β

 

Κτηνοτροφία

Όλα

Μοζαμβίκη

β

TESTUDINES

Emydidae

Chrysemys picta

Όλες

Ζωντανά

Όλες

δ

Trachemys scripta elegans

Όλες

Ζωντανά

Όλες

δ

Geoemydidae

Callagur borneoensis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Όλες

β

Cuora amboinensis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ινδονησία, Μαλαισία

β

Cuora galbinifrons

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Κίνα

β

Heosemys spinosa

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ινδονησία

β

Leucocephalon yuwonoi

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ινδονησία

β

Malayemys subtrijuga

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ινδονησία

β

Notochelys platynota

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ινδονησία

β

Siebenrockiella crassicollis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ινδονησία

β

Podocnemididae

Erymnochelys madagascariensis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Peltocephalus dumerilianus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Γουιάνα

β

Podocnemis erythrocephala

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Κολομβία, Βενεζουέλα

β

Podocnemis expansa

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Κολομβία, Ισημερινός, Γουιάνα, Περού, Τρινιντάντ και Τομπάγκο, Βενεζουέλα

β

Podocnemis lewyana

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Όλες

β

Podocnemis sextuberculata

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Περού

β

Podocnemis unifilis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Σουρινάμ

β

Testudinidae

Aldabrachelys gigantea

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Σεϋχέλλες

β

Chelonoidis denticulata

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Βολιβία, Ισημερινός

β

Geochelone elegans

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Πακιστάν

β

Geochelone platynota

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μιανμάρ

β

Geochelone sulcata

Κτηνοτροφία

Όλα

Τόγκο, Μπενίν

β

Gopherus agassizii

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Όλες

β

Gopherus berlandieri

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Όλες

β

Gopherus polyphemus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ηνωμένες Πολιτείες

β

Indotestudo elongata

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μπανγκλαντές, Κίνα, Ινδία

β

Indotestudo forstenii

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Όλες

β

Indotestudo travancorica

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Όλες

β

Kinixys belliana

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μοζαμβίκη

β

 

Κτηνοτροφία

Όλα

Μπενίν

β

Kinixys homeana

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μπενίν, Τόγκο

β

 

Κτηνοτροφία

Όλα

Μπενίν

β

Kinixys spekii

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μοζαμβίκη

β

Manouria emys

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μπανγκλαντές, Ινδία, Ινδονησία, Μιανμάρ, Ταϊλάνδη

β

Manouria impressa

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Βιετνάμ

β

Stigmochelys pardalis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Μοζαμβίκη, Ουγκάντα, Τανζανία

β

 

Κτηνοτροφία

Όλα

Μοζαμβίκη, Ζάμπια

β

 

Κωδικός πηγής «F» (1)

Όλα

Ζάμπια

β

Testudo horsfieldii

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Κίνα, Καζαχστάν, Πακιστάν

β

Trionychidae

Amyda cartilaginea

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ινδονησία

β

Chitra chitra

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαλαισία

β

Pelochelys cantorii

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ινδονησία

β

AMPHIBIA

ANURA

Dendrobatidae

Cryptophyllobates azureiventris

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Περού

β

Dendrobates variabilis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Περού

β

Dendrobates ventrimaculatus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Περού

β

Mantellidae

Mantella aurantiaca

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Mantella baroni (συνώνυμο Phrynomantis maculatus)

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Mantella aff. baroni

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Mantella bernhardi

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Mantella cowanii

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Mantella crocea

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Mantella expectata

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Mantella haraldmeieri (συνώνυμο M. madagascariensis haraldmeieri)

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Mantella laevigata

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Mantella madagascariensis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Mantella manery

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Mantella milotympanum (συνώνυμο M. aurantiaca milotympanum)

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Mantella nigricans (συνώνυμο M. cowani nigricans)

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Mantella pulchra

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Mantella viridis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Microhylidae

Scaphiophryne gottlebei

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Ranidae

Conraua goliath

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Καμερούν

β

Rana catesbeiana

Όλες

Ζωντανά

Όλες

δ

ACTINOPTERYGII

PERCIFORMES

Labridae

Cheilinus undulatus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ινδονησία

β

SYNGNATHIFORMES

Syngnathidae

Hippocampus barbouri

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ινδονησία

β

Hippocampus comes

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ινδονησία

β

Hippocampus histrix

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ινδονησία

β

Hippocampus kelloggi

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ινδονησία

β

Hippocampus kuda

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ινδονησία, Βιετνάμ

β

Hippocampus spinosissimus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ινδονησία

β

ARTHROPODA

ARACHNIDA

ARANEAE

Theraphosidae

Βrachypelma albopilosum

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Νικαράγουα

β

SCORPIONES

Scorpionidae

Pandinus imperator

Κτηνοτροφία

Όλα

Μπενίν

β

INSECTA

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Ornithoptera croesus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ινδονησία

β

Ornithoptera tithonus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ινδονησία

β

Ornithoptera urvillianus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Νήσοι Σολομώντος

β

 

Κτηνοτροφία

Όλα

Νήσοι Σολομώντος

β

Ornithoptera victoriae

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Νήσοι Σολομώντος

β

 

Κτηνοτροφία

Όλα

Νήσοι Σολομώντος

β

Troides andromache

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ινδονησία

β

 

Κτηνοτροφία

Όλα

Ινδονησία

β

MOLLUSCA

BIVALVIA

MESOGASTROPODA

Strombidae

Strombus gigas

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Γρενάδα, Αϊτή

β

VENEROIDA

Tridacnidae

Hippopus hippopus

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Νέα Καληδονία, Τόνγκα, Βανουάτου, Βιετνάμ

β

Tridacna crocea

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Φίτζι, Τόνγκα, Βανουάτου, Βιετνάμ

β

Tridacna derasa

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Φίτζι, Νέα Καληδονία, Φιλιππίνες, Παλάου, Τόνγκα, Βανουάτου, Βιετνάμ

β

Tridacna gigas

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Φίτζι, Ινδονησία, Νήσοι Μάρσαλ, Μικρονησία, Παλάου, Παπούα Νέα Γουινέα, Νήσοι Σολομώντος, Τόνγκα, Βανουάτου, Βιετνάμ

β

Tridacna maxima

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μικρονησία, Φίτζι, Νήσοι Μάρσαλ, Μοζαμβίκη, Νέα Καληδονία, Τόνγκα, Βανουάτου, Βιετνάμ

β

Tridacna rosewateri

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μοζαμβίκη

β

Tridacna squamosa

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Φίτζι, Μοζαμβίκη, Νέα Καληδονία, Τόνγκα, Βανουάτου, Βιετνάμ

β

Tridacna tevoroa

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Τόνγκα

β

CNIDARIA

HELIOPORACEA

Helioporidae

Heliopora coerulea

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Νήσοι Σολομώντος

β

SCLERACTINIA

Acroporidae

Montipora caliculata

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Τόνγκα

β

Agariciidae

Agaricia agaricites

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Αϊτή

β

Caryophylliidae

Catalaphyllia jardinei

Φυσικό περιβάλλον

Όλα εκτός των δειγμάτων θαλάσσιας καλλιέργειας που είναι προσκολλημένα σε τεχνητά υποστρώματα

Ινδονησία

β

Catalaphyllia jardinei

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Νήσοι Σολομώντος

β

Euphyllia cristata

Φυσικό περιβάλλον

Όλα εκτός των δειγμάτων θαλάσσιας καλλιέργειας που είναι προσκολλημένα σε τεχνητά υποστρώματα

Ινδονησία

β

Euphyllia divisa

Φυσικό περιβάλλον

Όλα εκτός των δειγμάτων θαλάσσιας καλλιέργειας που είναι προσκολλημένα σε τεχνητά υποστρώματα

Ινδονησία

β

Euphyllia fimbriata

Φυσικό περιβάλλον

Όλα εκτός των δειγμάτων θαλάσσιας καλλιέργειας που είναι προσκολλημένα σε τεχνητά υποστρώματα

Ινδονησία

β

Plerogyra spp.

Φυσικό περιβάλλον

Όλα εκτός των δειγμάτων θαλάσσιας καλλιέργειας που είναι προσκολλημένα σε τεχνητά υποστρώματα

Ινδονησία

β

Faviidae

Favites halicora

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Τόνγκα

β

Platygyra sinensis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Τόνγκα

β

Merulinidae

Hydnophora microconos

Φυσικό περιβάλλον

Όλα εκτός των δειγμάτων θαλάσσιας καλλιέργειας που είναι προσκολλημένα σε τεχνητά υποστρώματα

Ινδονησία

β

Mussidae

Acanthastrea hemprichii

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Τόνγκα

β

Βlastomussa spp.

Φυσικό περιβάλλον

Όλα εκτός των δειγμάτων θαλάσσιας καλλιέργειας που είναι προσκολλημένα σε τεχνητά υποστρώματα

Ινδονησία

β

Cynarina lacrymalis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα εκτός των δειγμάτων θαλάσσιας καλλιέργειας που είναι προσκολλημένα σε τεχνητά υποστρώματα

Ινδονησία

β

Scolymia vitiensis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Τόνγκα

β

Scolymia vitiensis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα εκτός των δειγμάτων θαλάσσιας καλλιέργειας που είναι προσκολλημένα σε τεχνητά υποστρώματα

Ινδονησία

β

Pocilloporidae

Seriatopora stellata

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ινδονησία

β

Trachyphylliidae

Trachyphyllia geoffroyi

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Φίτζι

β

Trachyphyllia geoffroyi

Φυσικό περιβάλλον

Όλα εκτός των δειγμάτων θαλάσσιας καλλιέργειας που είναι προσκολλημένα σε τεχνητά υποστρώματα

Ινδονησία

β

ΧΛΩΡΙΔΑ

Amaryllidaceae

Galanthus nivalis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Ελβετία, Ουκρανία

β

Apocynaceae

Pachypodium inopinatum

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Pachypodium rosulatum

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Pachypodium rutenbergianum ssp. sofiense

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Cycadaceae

Cycadaceae spp.

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη, Μοζαμβίκη, Βιετνάμ

β

Euphorbiaceae

Euphorbia ankarensis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Euphorbia banae

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Euphorbia berorohae

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Euphorbia bongolavensis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Euphorbia bulbspina

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Euphorbia duranii

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Euphorbia fiananantsoae

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Euphorbia guillauminiana

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Euphorbia iharanae

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Euphorbia kondoi

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Euphorbia labatii

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Euphorbia lophogona

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Euphorbia millotii

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Euphorbia neohumbertii

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Euphorbia pachypodoides

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Euphorbia razafindratsirae

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Euphorbia suzannae-manieri

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Euphorbia waringiae

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Orchidaceae

Anacamptis pyramidalis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ελβετία, Τουρκία

β

Barlia robertiana

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Τουρκία

β

Cephalanthera rubra

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Νορβηγία

β

Cypripedium japonicum

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Κίνα, Βόρεια Κορέα, Ιαπωνία, Νότια Κορέα

β

Cypripedium macranthos

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Νότια Κορέα, Ρωσία

β

Cypripedium margaritaceum

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Κίνα

β

Cypripedium micranthum

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Κίνα

β

Dactylorhiza latifolia

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Νορβηγία

β

Dactylorhiza romana

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Τουρκία

β

Dactylorhiza russowii

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Νορβηγία

β

Dactylorhiza traunsteineri

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Λιχτενστάιν

β

Dendrobium bellatulum

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Βιετνάμ

β

Dendrobium wardianum

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Βιετνάμ

β

Himantoglossum hircinum

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ελβετία

β

Nigritella nigra

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Νορβηγία

β

Ophrys holoserica

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Τουρκία

β

Ophrys insectifera

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Λιχτενστάιν, Νορβηγία

β

Ophrys pallida

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Αλγερία

β

Ophrys sphegodes

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ελβετία

β

Ophrys tenthredinifera

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Τουρκία

β

Ophrys umbilicata

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Τουρκία

β

Orchis coriophora

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ρωσία, Ελβετία

β

Orchis italica

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Τουρκία

β

Orchis laxiflora

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ελβετία

β

Orchis mascula

Φυσικό περιβάλλον/Κτηνοτροφία

Όλα

Αλβανία

β

Orchis morio

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Τουρκία

β

Orchis pallens

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ρωσία

β

Orchis provincialis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ελβετία

β

Orchis punctulata

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Τουρκία

β

Orchis purpurea

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ελβετία, Τουρκία

β

Orchis simia

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, Πρώην Γιουγκο-σλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Ελβετία, Τουρκία

β

Orchis tridentata

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Τουρκία

β

Orchis ustulata

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ρωσία

β

Phalaenopsis parishii

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Βιετνάμ

β

Serapias cordigera

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Τουρκία

β

Serapias parviflora

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Τουρκία

β

Serapias vomeracea

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Ελβετία, Τουρκία

β

Spiranthes spiralis

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Λιχτενστάιν, Ελβετία

β

Primulaceae

Cyclamen intaminatum

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Τουρκία

β

Cyclamen mirabile

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Τουρκία

β

Cyclamen pseudibericum

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Τουρκία

β

Cyclamen trochopteranthum

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Τουρκία

β

Stangeriaceae

Stangeriaceae spp.

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη, Μοζαμβίκη, Βιετνάμ

β

Zamiaceae

Zamiaceae spp.

Φυσικό περιβάλλον

Όλα

Μαδαγασκάρη, Μοζαμβίκη, Βιετνάμ

β


(1)  Ζώα γεννημένα σε αιχμαλωσία, αλλά τα οποία δεν ανταποκρίνονται στα κριτήρια του κεφαλαίου XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006, καθώς και τμήματα και παράγωγά τους.