Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:025:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 25, 01 februari 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 25

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
1 februari 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 94/2007 av den 31 januari 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 95/2007 av den 31 januari 2007 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn gällande från den 1 februari 2007

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 96/2007 av den 31 januari 2007 om ändring av förordning (EG) nr 1898/2005 när det gäller stöd till icke vinstdrivande institutioners och organisationers inköp av smör

6

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 97/2007 av den 31 januari 2007 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar om importlicens för vissa äggprodukter samt fjäderfäkött som ges in under januari 2007 inom ramen för förordningarna (EG) nr 593/2004 och (EG) nr 1251/96 kan godtas

7

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2007/1/EG av den 29 januari 2007 om ändring av rådets direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga II till den tekniska utvecklingen (1)

9

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2004/90/EG av den 23 december 2003 om de tekniska föreskrifterna för genomförandet av artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/102/EG om skydd för fotgängare och andra oskyddade trafikanter före och i händelse av kollision med ett motorfordon och om ändring av direktiv 70/156/EEG (EUT L 31 av den 4.2.2004)

12

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top