EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:025:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 25, 01. február 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 25

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
1. februára 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 94/2007 z 31. januára 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 95/2007 z 31. januára 2007, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 1. februára 2007

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 96/2007 z 31. januára 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1898/2005, pokiaľ ide o poskytovanie pomoci na nákup masla neziskovými inštitúciami a organizáciami

6

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 97/2007 z 31. januára 2007, ktoré určuje rozsah, v ktorom možno prijať žiadosti o dovozné povolenia predložené v januára 2007 na niektoré produkty v sektore vajec a hydinového mäsa v rámci nariadení (ES) č. 593/2004 a (ES) č. 1251/96

7

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2007/1/ES z 29. januára 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 76/768/EHS týkajúca sa kozmetických výrobkov s cieľom prispôsobiť jej prílohu II technickému pokroku (1)

9

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Komisie 2004/90/ES z 23. decembra 2003 o technických predpisoch na vykonanie článku 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/102/ES o ochrane chodcov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky pred zrážkou a v prípade zrážky s motorovým vozidlom, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/156/EHS (Ú. v. EÚ L 31 zo 4. februára 2004; Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 13/zv. 33, s. 34)

12

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top