Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:025:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 25, 01. februar 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 25

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
1. februar 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 94/2007 af 31. januar 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 95/2007 af 31. januar 2007 om fastsættelse af importtold for korn, som er gældende fra 1. februar 2007

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 96/2007 af 31. januar 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1898/2005 for så vidt angår ydelse af støtte til smør, der købes af institutioner og organisationer, som ikke arbejder med gevinst for øje

6

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 97/2007 af 31. januar 2007 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i januar 2007 om importlicenser for visse ægprodukter og fjerkrækød i forbindelse med forordning (EF) nr. 593/2004 og (EF) nr. 1251/96

7

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2007/1/EF af 29. januar 2007 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag II til Rådets direktiv 76/768/EØF om kosmetiske midler (1)

9

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens beslutning af 23. december 2003 om de tekniske forskrifter for gennemførelsen af artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/102/EF om beskyttelse af fodgængere og andre bløde trafikanter forud for og ved kollision med et motorkøretøj og om ændring af Rådets direktiv 70/156/EF (EUT L 31 af 4.2.2004)

12

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top