Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:025:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 25, 01. helmikuuta 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 25

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
1. helmikuu 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 94/2007, annettu 31 päivänä tammikuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 95/2007, annettu 31 päivänä tammikuuta 2007, vilja-alalla 1 päivästä helmikuuta 2007 kannettavien tuontitullien vahvistamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 96/2007, annettu 31 päivänä tammikuuta 2007, asetuksen (EY) N:o 1898/2005 muuttamisesta voittoa tavoittelemattomien laitosten ja yhteisöjen voin ostamiselle myönnettävän tuen osalta

6

 

 

Komission asetus (EY) N:o 97/2007, annettu 31 päivänä tammikuuta 2007, määrättyyn järjestelmään liittyvien tammikuuta 2007 jätettyjen tiettyjä muna-alan ja siipikarjanliha-alan tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä asetuksen (EY) N:o 593/2004 ja asetuksen (EY) N:o 1251/96 mukaisesti

7

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2007/1/EY, annettu 29 päivänä tammikuuta 2007, kosmeettisia valmisteita koskevan neuvoston direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen II mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen (1)

9

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission päätös 2004/90/EY, tehty 23 päivänä joulukuuta 2003, jalankulkijoiden ja muiden loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelusta ennen törmäystilannetta ja törmäystilanteessa moottoriajoneuvon kanssa ja direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/102/EY 3 artiklan täytäntöönpanoon liittyvistä teknisistä erittelyistä (EUVL L 31, 4.2.2004)

12

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top