Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:024:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 24, 28 januari 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 24

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

62 årgången
28 januari 2019


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/116 av den 15 oktober 2018 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ursprungskumulation mellan Europeiska unionen, Schweiziska edsförbundet, Konungariket Norge och Republiken Turkiet inom ramen för det allmänna preferenssystemet

1

 

 

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ursprungskumulation mellan Europeiska unionen, Schweiziska edsförbundet, Konungariket Norge och Republiken Turkiet inom ramen för det allmänna preferenssystemet

3

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/117 av den 21 januari 2019 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i det gemensamma råd som inrättats enligt det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan, vad gäller antagandet av arbetsordningen för undvikande och lösning av tvister och uppförandekoden för skiljemän och medlare

12

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/118 av den 21 januari 2019 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i handels- och utvecklingskommittén som inrättats enligt det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan, vad gäller upprättandet av en förteckning över skiljemän

23

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/119 av den 24 januari 2019 om ändring av rådets direktiv 2002/56/EG vad gäller det datum som anges i artikel 21.3 fram till vilket medlemsstaterna tillåts utsträcka giltigheten för beslut om likvärdighet för utsädespotatis från tredjeländer [delgivet med nr C(2019) 247]

26

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/120 av den 24 januari 2019 om ändring av rådets direktiv 2008/90/EG vad gäller förlängningen av undantaget beträffande importvillkoren för fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för fruktproduktion från tredjeländer [delgivet med nr C(2019) 254]

27

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/121 av den 24 januari 2019 om en åtgärd som Tyskland vidtagit i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG för att förbjuda utsläppande på marknaden av CNC-fräsmaskiner av modellerna UMC750SS och UMC750 tillverkade av Haas Automation Europe NV [delgivet med nr C(2019) 307]  ( 1 )

29

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/122 av den 25 januari 2019 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater [delgivet med nr C(2019) 722]  ( 1 )

31

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top