Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:024:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 24, 28 januari 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 24

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

62e jaargang
28 januari 2019


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

*

Besluit (EU) 2019/116 van de Raad van 15 oktober 2018 tot sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen inzake de cumulatie van de oorsprong tussen de Europese Unie, de Zwitserse Bondsstaat, het Koninkrijk Noorwegen en de Republiek Turkije in het kader van het stelsel van algemene preferenties

1

 

 

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen inzake de cumulatie van de oorsprong tussen de Europese Unie, de Zwitserse Bondsstaat, het Koninkrijk Noorwegen en de Republiek Turkije in het kader van het stelsel van algemene preferenties

3

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2019/117 van de Raad van 21 januari 2019 betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de Gezamenlijke Raad die is opgericht krachtens de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de SADC-EPO-staten, anderzijds, met betrekking tot de vaststelling van het reglement van orde voor het vermijden en beslechten van geschillen en de gedragscode voor arbiters en bemiddelaars

12

 

*

Besluit (EU) 2019/118 van de Raad van 21 januari 2019 betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het Handels- en ontwikkelingscomité, dat is opgericht krachtens de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de SADC-EPO-staten, anderzijds, met betrekking tot de opstelling van een lijst van arbiters

23

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/119 van de Commissie van 24 januari 2019 tot wijziging van Richtlijn 2002/56/EG van de Raad wat betreft de in artikel 21, lid 3, vermelde datum tot wanneer de lidstaten de geldigheidsduur van besluiten betreffende de gelijkwaardigheid van pootaardappelen uit derde landen mogen verlengen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 247)

26

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/120 van de Commissie van 24 januari 2019 tot wijziging van Richtlijn 2008/90/EG van de Raad wat betreft de verlenging van de periode waarin mag worden afgeweken van de voorwaarden voor de invoer van teeltmateriaal van fruitgewassen alsmede van voor de fruitteelt gebruikte fruitgewassen uit derde landen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 254)

27

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/121 van de Commissie van 24 januari 2019 betreffende een door Duitsland overeenkomstig Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad genomen maatregel houdende het verbod op het in de handel brengen van door Haas Automation Europe N.V. vervaardigde CNC-freesmachines (modellen UMC750SS en UMC750) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 307)  ( 1 )

29

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/122 van de Commissie van 25 januari 2019 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 722)  ( 1 )

31

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top