Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:024:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 24, 28 януари 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 24

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
28 януари 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2019/116 на Съвета от 15 октомври 2018 година за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Норвегия за кумулация на произхода между Европейския съюз, Конфедерация Швейцария, Кралство Норвегия и Република Турция в рамките на общата система за преференции

1

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Норвегия за кумулация на произхода между Европейския съюз, Конфедерация Швейцария, Кралство Норвегия и Република Турция в рамките на общата система за преференции

3

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2019/117 на Съвета от 21 януари 2019 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния съвет, създаден съгласно Споразумението за икономическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и държавите от ЮАОР, страни по СИП, от друга страна, във връзка с приемането на процедурния правилник за предотвратяването и уреждането на спорове и на кодекса за поведение на арбитрите и медиаторите

12

 

*

Решение (ЕС) 2019/118 на Съвета от 21 януари 2019 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по търговия и развитие, създаден съгласно Споразумението за икономическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и държавите от ЮАОР, страни по СИП, от друга страна, по отношение на съставянето на списък на арбитрите

23

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/119 на Комисията от 24 януари 2019 година за изменение на Директива 2002/56/ЕО на Съвета по отношение на датата, посочена в член 21, параграф 3, до която държавите членки имат правото да продължават валидността на решенията относно равностойността на посадъчен материал от картофи от трети държави (нотифицирано под номер С(2019) 247)

26

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/120 на Комисията от 24 януари 2019 година за изменение на Директива 2008/90/ЕО на Съвета във връзка с удължаването на срока на дерогацията по отношение на условията за вноса от трети страни на посадъчен материал от овощни растения и на овощни растения, предназначени за производство на плодове (нотифицирано под номер С(2019) 254)

27

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/121 на Комисията от 24 януари 2019 година относно мярка, приета от Германия в съответствие с Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, за забрана на пускането на пазара на фрезова машина с ЦПУ (модели UMC750SS и UMC750), произвеждана от Haas Automation Europe N.V. (нотифицирано под номер С(2019) 307)  ( 1 )

29

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/122 на Комисията от 25 януари 2019 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2019) 722)  ( 1 )

31

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top