EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:179:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 179, 19 juni 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 179

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

femtiosjunde årgången
19 juni 2014


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2014/369/EU

 

*

Rådets beslut av den 13 maj 2014 om ingående på unionens vägnar av protokollet mellan Europeiska unionen och Unionen Komorerna om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som avses i det gällande partnerskapsavtalet om fiske mellan de båda parterna

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 663/2014 av den 5 juni 2014 om ändring av bilagorna A, B och C till förordning (EG) nr 1346/2000 om insolvensförfaranden

4

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 664/2014 av den 18 december 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 vad gäller fastställandet av unionssymboler för skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade geografiska beteckningar och garanterade traditionella specialiteter och vad gäller vissa regler om ursprung, vissa procedurregler och vissa kompletterande övergångsbestämmelser

17

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 665/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 när det gäller användningsvillkoren för det frivilliga kvalitetsbegreppet ”produkt från bergsområde”

23

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 666/2014 av den 12 mars 2014 om fastställande av väsentliga krav på unionens inventeringssystem och beaktande av förändringar i den globala uppvärmningspotentialen och internationellt överenskomna inventarieriktlinjer i enlighet med Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 525/2013 ( 1 )

26

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 667/2014 av den 13 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om transaktionsregister när det gäller förfaranderegler för sanktioner som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ålägger transaktionsregister, samt bestämmelser om rätten till försvar och tidsfrister ( 1 )

31

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 av den 13 juni 2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

36

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 669/2014 av den 18 juni 2014 om godkännande av kalcium-D-pantotenat och D-pantenol som fodertillsatser för alla djurarter ( 1 )

62

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 670/2014 av den 18 juni 2014 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

66

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 671/2014 av den 18 juni 2014 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av juni 2014 inom ramen för de tullkvoter för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 533/2007

68

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 672/2014 av den 18 juni 2014 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av juni 2014 inom ramen för de tullkvoter för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 1385/2007

70

 

*

Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 673/2014 av den 2 juni 2014 om inrättandet av en medlingspanel och panelens arbetsordning (ECB/2014/26)

72

 

 

III   Andra akter

 

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

*

Beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 20/14/KOL av den 29 januari 2014 om ändring för nittioandra gången av procedurreglerna och de materiella reglerna inom området för statligt stöd

77

 

*

Beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 21/14/KOL av den 29 januari 2014 om ändring för nittiotredje gången av procedurreglerna och de materiella reglerna inom området för statligt stöd

79

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top