EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:179:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 179, 19. juuni 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 179

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

57. köide
19. juuni 2014


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

 

2014/369/EL

 

*

Nõukogu otsus, 13. mai 2014, Euroopa Liidu ja Komoori Liidu vahelise protokolli (millega määratakse kindlaks lepinguosaliste vahelise kehtiva kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

1

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 663/2014, 5. juuni 2014, millega asendatakse määruse (EÜ) nr 1346/2000 (maksejõuetusmenetluse kohta) A, B ja C lisa

4

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 664/2014, 18. detsember 2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1151/2012 seoses kaitstud päritolunimetuste, kaitstud geograafiliste tähiste ja garanteeritud traditsiooniliste toodete liidu sümbolite kehtestamisega ning seoses teatavate päritolueeskirjade, teatavate menetluseeskirjade ning teatavate täiendavate üleminekueeskirjadega

17

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 665/2014, 11. märts 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1151/2012 seoses vabatahtliku kvaliteedimõiste „mägitoode” kasutamise tingimustega

23

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 666/2014, 12. märts 2014, liidu inventuurisüsteemi käsitlevate sisuliste nõuete kehtestamise ning globaalse soojendamise potentsiaali ja rahvusvaheliselt kokku lepitud inventuurisuuniste muudatuste arvessevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 525/2013 ( 1 )

26

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 667/2014, 13. märts 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolt kauplemisteabehoidlatele trahvide määramise menetluseeskirjadega, sealhulgas kaitseõigust käsitlevate normide ja ajaliste sätetega ( 1 )

31

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 668/2014, 13. juuni 2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta) rakenduseeskirjad

36

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 669/2014, 18. juuni 2014, milles käsitletakse loa andmist kaltsium-D-pantotenaadi ja kaltsium-D-pantenooli kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina ( 1 )

62

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 670/2014, 18. juuni 2014, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

66

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 671/2014, 18. juuni 2014, milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2014. aasta juuni seitsmel esimesel päeval määruse (EÜ) nr 533/2007 alusel avatud kodulinnuliha tariifikvootide raames

68

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 672/2014, 18. juuni 2014, milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2014. aasta juuni seitsmel esimesel päeval määruse (EÜ) nr 1385/2007 alusel avatud kodulinnuliha tariifikvoodi raames

70

 

*

Euroopa Keskpanga määrus (EL) nr 673/2014, 2. juuni 2014, lepituskomisjoni asutamise ja kodukorra kohta (EKP/2014/26)

72

 

 

III   Muud aktid

 

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND

 

*

EFTA järelevalveameti otsus nr 20/14/COL, 29. jaanuar 2014, millega üheksakümne teist korda muudetakse riigiabi käsitlevaid menetlus- ja sisulisi eeskirju

77

 

*

EFTA Järelevalveameti Otsus nr 21/14/COL, 29. jaanuar 2014, millega üheksakümne kolmandat korda muudetakse riigiabi käsitlevaid menetlus- ja sisulisi eeskirju

79

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top