EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:179:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 179, 19 юни 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 179

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
19 юни 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2014/369/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 13 май 2014 година относно сключването, от името на Европейския съюз, на протокола между Европейския съюз и Съюза на Коморските острови за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в действащото Споразумение за партньорство в областта на рибарството между двете страни

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 663/2014 на Съвета от 5 юни 2014 година за замяна на приложения А, Б и В към Регламент (ЕО) № 1346/2000 относно производството по несъстоятелност

4

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 664/2014 на Комисията от 18 декември 2013 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на символите на Съюза за защитени наименования за произход, защитени географски указания и храни с традиционно специфичен характер, както и по отношение на определени правила за снабдяване, някои процедурни правила и някои допълнителни преходни разпоредби

17

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 665/2014 на Комисията от 11 март 2014 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на условията за използване на незадължителния термин за качество „планински продукт“

23

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 666/2014 на Комисията от 12 март 2014 година за установяване на съществени изисквания за система на Съюза за инвентаризация и за отчитане на промените в потенциалите за глобално затопляне и международно възприетите указания за инвентаризация в съответствие с Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

26

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 667/2014 на Комисията от 13 март 2014 година за допълване на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на процедурните правила относно санкциите, налагани на регистрите на трансакции от страна на Европейския орган за ценни книжа и пазари, включително правилата относно правото на защита и временни разпоредби ( 1 )

31

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

36

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 669/2014 на Комисията от 18 юни 2014 година за разрешаване на калциев D-пантотенат и D-пантенол като фуражни добавки за всички животински видове ( 1 )

62

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 670/2014 на Комисията от 18 юни 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

66

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 671/2014 на Комисията от 18 юни 2014 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец юни 2014 г. в рамките на тарифните квоти, открити съгласно Регламент (ЕО) № 533/2007 за птичето месо

68

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 672/2014 на Комисията от 18 юни 2014 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на юни 2014 г. в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент (ЕО) № 1385/2007 за птичето месо

70

 

*

Регламент (ЕС) № 673/2014 на Европейската централна банка от 2 юни 2014 година относно създаването на Група за посредничество и установяването на процедурния ѝ правилник (ЕЦБ/2014/26)

72

 

 

III   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 20/14/COL от 29 януари 2014 година за деветдесет и второ изменение на процесуалните и материалноправните норми в сферата на държавната помощ

77

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 21/14/COL от 29 януари 2014 година за деветдесет и трето изменение на процесуалните и материалноправните норми в сферата на държавната помощ

79

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top