Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:179:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 179, 19. června 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 179

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 57
19. června 2014


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

 

2014/369/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 13. května 2014 o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií a Komorským svazem, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle platné dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi oběma stranami, jménem Evropské unie

1

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 663/2014 ze dne 5. června 2014, kterým se mění přílohy A, B a C nařízení (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení

4

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014 ze dne 18. prosince 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů Unie pro chráněná označení původu, chráněná zeměpisná označení a zaručené tradiční speciality a o některá pravidla pro původ, procesní pravidla a další přechodná pravidla

17

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 665/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o podmínky používání nepovinného údaje o jakosti „horský produkt“

23

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 666/2014 ze dne 12. března 2014, kterým se stanoví základní požadavky na inventurní systém Unie a zohledňují změny v souvislosti s potenciály globálního oteplování a mezinárodně dohodnutými pokyny k inventurám podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 ( 1 )

26

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 667/2014 ze dne 13. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o procesní pravidla týkající se sankcí ukládaných registrům obchodních údajů Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy, včetně pravidel týkajících se práva na obhajobu a ustanovení o lhůtách ( 1 )

31

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

36

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 669/2014 ze dne 18. června 2014 o povolení D-pantothenanu vápenatého a D-panthenolu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat ( 1 )

62

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 670/2014 ze dne 18. června 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

66

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 671/2014 ze dne 18. června 2014 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2014 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 533/2007 pro drůbeží maso

68

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 672/2014 ze dne 18. června 2014 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2014 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1385/2007 pro odvětví drůbežího masa

70

 

*

Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 673/2014 ze dne 2. června 2014 o zřízení mediační komise a o jejím jednacím řádu (ECB/2014/26)

72

 

 

III   Jiné akty

 

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

 

*

Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 20/14/COL ze dne 29. ledna 2014, kterým se po devadesáté druhé mění procesní a hmotněprávní pravidla v oblasti státní podpory

77

 

*

Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 21/14/COL ze dne 29. ledna 2014, kterým se po devadesáté třetí mění procesní a hmotněprávní pravidla v oblasti státní podpory

79

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top