EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:179:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 179, 19. júna 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 179

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
19. júna 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2014/369/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 13. mája 2014 o uzavretí Protokolu v mene Európskej únie medzi Európskou úniou a Komorským zväzom, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa platnej dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi týmito dvoma stranami

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 663/2014 z 5. júna 2014, ktorým sa nahrádzajú prílohy A, B a C k nariadeniu (ES) č. 1346/2000 o konkurznom konaní

4

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 664/2014 z 18. decembra 2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012, pokiaľ ide o stanovenie symbolov Únie pre chránené označenia pôvodu, chránené zemepisné označenia a zaručené tradičné špeciality a pokiaľ ide o určité pravidlá týkajúce sa určovania pôvodu, určité procesné pravidlá a určité dodatočné prechodné pravidlá

17

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 665/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012, pokiaľ ide o podmienky používania nepovinného výrazu kvality „horský výrobok“

23

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 666/2014 z 12. marca 2014, ktorým sa stanovujú základné požiadavky týkajúce sa inventarizačného systému Únie a zohľadňujú zmeny v potenciáloch globálneho otepľovania a medzinárodne dohodnutých usmerneniach o inventúrach podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 ( 1 )

26

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 667/2014 z 13. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o procesné pravidlá týkajúce sa pokút, ktoré archívom obchodných údajov ukladá Európsky orgán pre cenné papiere a trhy, vrátane pravidiel týkajúcich sa práva na obhajobu a dočasných ustanovení ( 1 )

31

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 668/2014 z 13. júna 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

36

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 669/2014 z 18. júna 2014 o povolení kalcium-pantotenátu, D-formy a dexpantenolu ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat ( 1 )

62

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 670/2014 z 18. júna 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

66

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 671/2014 z 18. júna 2014 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca júna 2014 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 533/2007 pre hydinové mäso

68

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 672/2014 z 18. júna 2014 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca júna 2014 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 1385/2007 pre hydinové mäso

70

 

*

Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 673/2014 z 2. júna 2014 o zriadení mediačného výboru a jeho rokovacom poriadku (ECB/2014/26)

72

 

 

III   Iné akty

 

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

 

*

Rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 20/14/COL z 29. januára 2014, ktorým sa deväťdesiaty druhýkrát menia procesnoprávne a hmotnoprávne pravidlá v oblasti štátnej pomoci

77

 

*

Rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 21/14/COL z 29. januára 2014, ktorým sa deväťdesiaty tretíkrát menia procesnoprávne a hmotnoprávne pravidlá v oblasti štátnej pomoci

79

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top