EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:189:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 189, 15 juni 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 189

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

60 årgången
15 juni 2017


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

RESOLUTIONER

 

Rådet

2017/C 189/01

Rådets resolution om den strukturerade dialogen och den framtida utvecklingen av dialogen med ungdomar inom ramen för politiken för det europeiska samarbetet på ungdomsområdet efter 2018

1

2017/C 189/02

Resolution från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om en EU-arbetsplan för idrott (1 juli 2017–31 december 2020)

5

 

REKOMMENDATIONER

 

Rådet

2017/C 189/03

Rådets rekommendation av den 22 maj 2017 om den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande och om upphävande av Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 23 april 2008 om en europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande

15


 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2017/C 189/04

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8301 – GE/ATI/JV) ( 1 )

29

2017/C 189/05

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8190 – Weichai/Kion) ( 1 )

29


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Rådet

2017/C 189/06

Rådets slutsatser om ungdomsarbetets roll till stöd för ungdomars utveckling av viktiga livskunskaper som underlättar en lyckad övergång till vuxenlivet, ett aktivt medborgarskap och arbetslivet

30

2017/C 189/07

Rådets slutsatser om strategiska perspektiv för det europeiska samarbetet på ungdomsområdet efter 2018

35

2017/C 189/08

Rådets slutsatser om EU:s strategiska förhållningssätt till internationella kulturella förbindelser

38

2017/C 189/09

Slutsatser från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om idrott som en plattform för social delaktighet genom frivilligarbete

40

 

Europeiska kommissionen

2017/C 189/10

Eurons växelkurs

45

 

UPPLYSNINGAR OM EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

Eftas övervakningsmyndighet

2017/C 189/11

Tillkännagivande från Norge avseende Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten – Tillkännagivande av inbjudan att ansöka om koncession för utvinning av råolja på den norska kontinentalsockeln – Tilldelning i förhandsdefinierade områden 2017

46


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Efta-domstolen

2017/C 189/12

Domstolens beslut av den 15 november 2016 i mål E-7/16 – Míla ehf. mot Eftas övervakningsmyndighet (Preliminär invändning mot tillåtlighet – statligt stöd – beslut att avsluta det formella granskningsförfarandet)

48

2017/C 189/13

Domstolens dom av den 16 november 2016 i mål E-4/16 – Eftas övervakningsmyndighet mot Konungariket Norge (Underlåtenhet att efterleva en dom från domstolen med fastställelse av underlåtenhet att uppfylla skyldigheter – Artikel 33 i avtalet mellan Eftastaterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol – Nödvändiga åtgärder för att efterleva en dom från domstolen)

49

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2017/C 189/14

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8467 – BNP Paribas/Commerz Finanz) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

50

2017/C 189/15

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8483 – Bain Capital/Cinven/Stada Arzneimittel) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

51

2017/C 189/16

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8440 – DuPont/FMC [Health and Nutrition business]) ( 1 )

52

2017/C 189/17

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8504 – EDF Energy Services/ESSCI) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

53


 

Rättelser

2017/C 189/18

Rättelse till likvidationsförfaranden – Beslut om att inleda likvidation av ADRIA Way ( EUT C 123 av den 20.4.2017 )

54


 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

 

Top