EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:189:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 189, 2017. gada 15. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 189

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

60. gadagājums
2017. gada 15. jūnijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

REZOLŪCIJAS

 

Padome

2017/C 189/01

Padomes Rezolūcija par strukturēto dialogu un turpmāku dialoga ar jauniešiem veidošanu saistībā ar politiku Eiropas sadarbībai jaunatnes jomā pēc 2018. gada

1

2017/C 189/02

Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju rezolūcija par Eiropas Savienības sporta darba plānu (2017. gada 1. jūlijs – 2020. gada 31. decembris)

5

 

IETEIKUMI

 

Padome

2017/C 189/03

Padomes Ieteikums (2017. gada 22. maijs) par Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru mūžizglītībai un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 23. aprīļa Ieteikumu par Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošanu mūžizglītībai

15


 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2017/C 189/04

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.8301 – GE/ATI/JV) ( 1 )

29

2017/C 189/05

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.8190 – Weichai/Kion) ( 1 )

29


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Padome

2017/C 189/06

Padomes secinājumi par to, kāda ir darba ar jaunatni loma, atbalstot tādu būtisku dzīves prasmju attīstību jauniešos, kuras veicina sekmīgu pieaugšanu, pāreju uz aktīvu pilsoniskumu un darba dzīvi

30

2017/C 189/07

Padomes secinājumi par stratēģiskām perspektīvām Eiropas sadarbībai jaunatnes jomā pēc 2018. gada

35

2017/C 189/08

Padomes secinājumi par ES stratēģisko pieeju starptautiskajām kultūras attiecībām

38

2017/C 189/09

Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumi par sportu kā sociālās iekļaušanas platformu, izmantojot brīvprātīgo darbu

40

 

Eiropas Komisija

2017/C 189/10

Euro maiņas kurss

45

 

INFORMĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ EIROPAS EKONOMIKAS ZONU

 

EBTA Uzraudzības iestāde

2017/C 189/11

Norvēģijas paziņojums par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 94/22/EK par atļauju piešķiršanas un izmantošanas noteikumiem ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei – Paziņojums par uzaicinājumu pieteikties naftas ieguves licenču saņemšanai Norvēģijas kontinentālajā šelfā – piešķīrumi iepriekšnoteiktos apgabalos 2017. gadā

46


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

EBTA Tiesa

2017/C 189/12

Tiesas nolēmums (2016. gada 15. novembris) lietā E-7/16 – Míla ehf. pret EBTA Uzraudzības iestādi (Sākotnēja iebilde pret nepieņemamību – Valsts atbalsts – Lēmums slēgt formālās izmeklēšanas procedūru)

48

2017/C 189/13

Tiesas spriedums (2016. gada 16. novembris) lietā E-4/16 – EBTA Uzraudzības iestāde pret Norvēģijas Karalisti (Tāda Tiesas sprieduma nepildīšana, ar kuru konstatēta saistību neizpilde – UTN 33. pants – Tiesas sprieduma izpildei nepieciešamie pasākumi)

49

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2017/C 189/14

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.8467 – BNP Paribas / Commerz Finanz) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

50

2017/C 189/15

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.8483 – Bain Capital / Cinven / Stada Arzneimittel) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

51

2017/C 189/16

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (M.8440 – DuPont/FMC (Health and Nutrition business)) ( 1 )

52

2017/C 189/17

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.8504 – EDF Energy Services / ESSCI) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

53


 

Labojums

2017/C 189/18

Labojums likvidācijas procedūrā – Lēmums par ADRIA Way likvidācijas procedūras sākšanu ( OV C 123, 20.4.2017. )

54


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

 

Top