Help Print this page 

Document C:2017:189:TOC

Title and reference
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 189, 15 czerwca 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 189

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 60
15 czerwca 2017


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

 

REZOLUCJE

 

Rada

2017/C 189/01

Rezolucja Rady w sprawie usystematyzowanego dialogu i kształtowania dialogu z młodzieżą w przyszłości w kontekście polityk europejskiej współpracy na rzecz młodzieży po roku 2018

1

2017/C 189/02

Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie planu prac Unii Europejskiej w dziedzinie sportu (1 lipca 2017 r. – 31 grudnia 2020 r.)

5

 

ZALECENIA

 

Rada

2017/C 189/03

Zalecenie Rady z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie i uchylające zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie

15


 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2017/C 189/04

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8301 – GE/ATI/JV) ( 1 )

29

2017/C 189/05

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8190 – Weichai/Kion) ( 1 )

29


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2017/C 189/06

Konkluzje Rady w sprawie roli pracy z młodzieżą we wspieraniu rozwijania podstawowych umiejętności życiowych młodych ludzi, które ułatwiają im pomyślne wchodzenie w dorosłość, aktywne obywatelstwo i życie zawodowe

30

2017/C 189/07

Konkluzje Rady w sprawie strategicznych perspektyw europejskiej współpracy na rzecz młodzieży po roku 2018

35

2017/C 189/08

Konkluzje Rady w sprawie strategicznego podejścia UE do międzynarodowych stosunków kulturalnych

38

2017/C 189/09

Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie roli sportu jako instrumentu sprzyjającego włączeniu społecznemu poprzez wolontariat

40

 

Komisja Europejska

2017/C 189/10

Kursy walutowe euro

45

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

 

Urząd Nadzoru EFTA

2017/C 189/11

Zawiadomienie ze strony Norwegii dotyczące dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów – Zawiadomienie o zaproszeniu do składania wniosków o koncesje na wydobycie ropy naftowej na norweskim szelfie kontynentalnym – procedura udzielania koncesji w obrębie wyznaczonych obszarów w 2017 r.

46


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał EFTA

2017/C 189/12

Orzeczenie Trybunału z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie E-7/16 – Míla ehf. przeciwko Urzędowi Nadzoru EFTA (Wstępny zarzut niedopuszczalności – Pomoc państwa – Decyzja o zamknięciu formalnego postępowania wyjaśniającego)

48

2017/C 189/13

Wyrok Trybunału z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie E-4/16 – Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Królestwu Norwegii (Niewykonanie wyroku Trybunału stwierdzającego uchybienie zobowiązaniom – Art. 33 porozumienia o nadzorze i Trybunale – Środki niezbędne do wykonania wyroku Trybunału)

49

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2017/C 189/14

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8467 – BNP Paribas/Commerz Finanz) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

50

2017/C 189/15

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8483 – Bain Capital/Cinven/Stada Arzneimittel) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

51

2017/C 189/16

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (M.8440 – DuPont/FMC (Health and Nutrition business)) ( 1 )

52

2017/C 189/17

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8504 – EDF Energy Services/ESSCI) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

53


 

Sprostowania

2017/C 189/18

Sprostowanie do postępowania likwidacyjnego – Decyzja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego wobec ADRIA Way ( Dz.U. C 123 z 20.4.2017 )

54


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

 

Top