EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:189:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 189, 15 juni 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 189

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

60e jaargang
15 juni 2017


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

RESOLUTIES

 

Raad

2017/C 189/01

Resolutie van de Raad over de gestructureerde dialoog en de toekomstige ontwikkeling van de dialoog met jongeren in het kader van beleid voor Europese samenwerking in jeugdzaken na 2018

1

2017/C 189/02

Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, over het werkplan van de Europese Unie voor sport (1 juli 2017-31 december 2020)

5

 

AANBEVELINGEN

 

Raad

2017/C 189/03

Aanbeveling van de Raad van 22 mei 2017 inzake het Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren en tot intrekking van de aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 tot vaststelling van een Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren

15


 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2017/C 189/04

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.8301 — GE/ATI/JV) ( 1 )

29

2017/C 189/05

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.8190 — Weichai/Kion) ( 1 )

29


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Raad

2017/C 189/06

Conclusies van de Raad over de rol van jeugdwerk bij het bevorderen van de ontwikkeling bij jongeren van essentiële levensvaardigheden die hun geslaagde overgang naar volwassenheid, actief burgerschap en beroepsleven versoepelen

30

2017/C 189/07

Conclusies van de Raad over strategische perspectieven voor Europese samenwerking in jeugdzaken na 2018

35

2017/C 189/08

Conclusies van de Raad over een strategische aanpak van de EU voor internationale culturele betrekkingen

38

2017/C 189/09

Conclusies van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, over sport als platform voor sociale inclusie door vrijwilligerswerk

40

 

Europese Commissie

2017/C 189/10

Wisselkoersen van de euro

45

 

INFORMATIE OVER DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

 

Toezichthoudende Autoriteit van de EVA

2017/C 189/11

Mededeling van Noorwegen in verband met Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruikmaken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen — Bekendmaking van een uitnodiging tot het indienen van aanvragen voor vergunningen voor oliewinning op het Noors continentaal plat — Vergunningsronde in tevoren afgebakende gebieden (Awards in Predefined Areas) 2017

46


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

EVA-Hof

2017/C 189/12

Beschikking van het Hof van 15 november 2016 in zaak E-7/16 — Míla ehf. tegen de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA (Exceptie van niet-ontvankelijkheid — Staatssteun — Besluit tot afsluiting van de formele onderzoeksprocedure)

48

2017/C 189/13

Arrest van het Hof van 16 november 2016 in zaak E-4/16 — Toezichthoudende Autoriteit van de EVA tegen het Koninkrijk Noorwegen (Niet-uitvoering van een niet-nakomingsarrest van het Hof — Artikel 33 Toezichtovereenkomst — Maatregelen nodig ter uitvoering van een arrest van het Hof)

49

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2017/C 189/14

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8467 — BNP Paribas/Commerz Finanz) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak ( 1 )

50

2017/C 189/15

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8483 — Bain Capital/Cinven/Stada Arzneimittel) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak ( 1 )

51

2017/C 189/16

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8440 — DuPont/FMC (Health and Nutrition business)) ( 1 )

52

2017/C 189/17

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8504 — EDF Energy Services/ESSCI) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak ( 1 )

53


 

Rectificaties

2017/C 189/18

Rectificatie van liquidatieprocedure — Besluit tot opening van een liquidatieprocedure ten aanzien van ADRIA Way ( PB C 123 van 20.4.2017 )

54


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

 

Top