EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:189:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 189, 15. juni 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 189

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

60. årgang
15. juni 2017


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER

 

Rådet

2017/C 189/01

Rådets resolution om den strukturerede dialog og den fremtidige udvikling af dialogen med unge i forbindelse med politikker for det europæiske samarbejde på ungdomsområdet efter 2018

1

2017/C 189/02

Resolution vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om EU-arbejdsplanen for sport (1. juli 2017 til 31. december 2020)

5

 

HENSTILLINGER

 

Rådet

2017/C 189/03

Rådets henstilling af 22. maj 2017 om den europæiske referenceramme for kvalifikationer for livslang læring og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 23. april 2008 om etablering af den europæiske referenceramme for kvalifikationer for livslang læring

15


 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2017/C 189/04

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.8301 — GE/ATI/JV) ( 1 )

29

2017/C 189/05

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.8190 — Weichai/Kion) ( 1 )

29


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Rådet

2017/C 189/06

Rådets konklusioner om ungdomsarbejdets rolle i at støtte unges udvikling af grundlæggende livsfærdigheder, der letter deres vellykkede overgang til voksenlivet, et aktivt medborgerskab og arbejdslivet

30

2017/C 189/07

Rådets konklusioner om strategiske perspektiver for det europæiske samarbejde på ungdomsområdet efter 2018

35

2017/C 189/08

Rådets konklusioner om en strategisk EU-tilgang til internationale kulturelle forbindelser

38

2017/C 189/09

Konklusioner vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om sport som en platform for social inklusion gennem frivilligt arbejde

40

 

Europa-Kommissionen

2017/C 189/10

Euroens vekselkurs

45

 

OPLYSNINGER VEDRØRENDE DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

EFTA-Tilsynsmyndigheden

2017/C 189/11

Meddelelse fra Norge vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF om betingelser for tildeling og udnyttelse af tilladelser til prospektering, efterforskning og produktion af kulbrinter — Meddelelse om indkaldelse af ansøgninger om oliekoncessioner på den norske kontinentalsokkel — tildelinger i forhåndsdefinerede områder 2017

46


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

EFTA-Domstolen

2017/C 189/12

Domstolens kendelse af 15. november 2016 i sag E-7/16 — Míla ehf. mod EFTA-Tilsynsmyndigheden (Formalitetsindsigelse — statsstøtte — beslutning om afslutning af den formelle undersøgelsesprocedure)

48

2017/C 189/13

Domstolens dom af 16. november 2016 i sag E-4/16 — EFTA-Tilsynsmyndigheden mod Kongeriget Norge (Manglende opfyldelse af Domstolens dom om tilsidesættelse af forpligtelser — artikel 33 i aftalen om Tilsynsmyndigheden og Domstolen — foranstaltninger, der er nødvendige for at opfylde Domstolens dom)

49

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2017/C 189/14

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.8467 — BNP Paribas/Commerz Finanz) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

50

2017/C 189/15

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.8483 — Bain Capital/Cinven/Stada Arzneimittel) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

51

2017/C 189/16

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.8440 — Dupont/FMC (Health and Nutrition business)) ( 1 )

52

2017/C 189/17

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.8504 — EDF Energy Services/ESSCI) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

53


 

Berigtigelser

2017/C 189/18

Berigtigelse til Likvidation. Afgørelse om indledning af en likvidationsprocedure mod ADRIA Way ( EUT C 123 af 20.4.2017 )

54


 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

 

Top