Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:189:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 189, 15. juuni 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 189

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

60. Aastakäik
15. juuni 2017


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

RESOLUTSIOONID

 

Nõukogu

2017/C 189/01

Nõukogu resolutsioon struktureeritud dialoogi kohta ja pärast 2018. aastat noortevaldkonna Euroopa koostööpoliitika kontekstis noortega peetava dialoogi tulevaste arengute kohta

1

2017/C 189/02

Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate resolutsioon Euroopa Liidu spordialase töökava (1. juuli 2017 – 31. detsember 2020) kohta

5

 

SOOVITUSED

 

Nõukogu

2017/C 189/03

Nõukogu soovitus, 22. mai 2017, milles käsitletakse elukestva õppe Euroopa kvalifikatsiooniraamistikku ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2008. aasta soovitus Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku loomise kohta elukestva õppe valdkonnas

15


 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2017/C 189/04

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (juhtum M.8301 – GE/ATI/JV) ( 1 )

29

2017/C 189/05

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (juhtum M.8190 – Weichai/Kion) ( 1 )

29


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Nõukogu

2017/C 189/06

Nõukogu järeldused, milles käsitletakse noorsootöö rolli selliste noortele eluks vajalike oskuste arendamise toetamisel, mis hõlbustavad noorte edukat üleminekut täiskasvanuikka, kodanikuaktiivsusesse ja tööellu

30

2017/C 189/07

Nõukogu järeldused Euroopa noortevaldkonnas tehtava koostöö strateegiliste väljavaadete kohta pärast 2018. aastat

35

2017/C 189/08

Nõukogu järeldused rahvusvaheliste kultuurisuhete suhtes kohaldatava ELi strateegilise lähenemisviisi kohta

38

2017/C 189/09

Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate järeldused vabatahtliku spordialase tegevuse kui sotsiaalse kaasamise platvormi kohta

40

 

Euroopa Komisjon

2017/C 189/10

Euro vahetuskurss

45

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONDA KÄSITLEV TEAVE

 

EFTA järelevalveamet

2017/C 189/11

Norra teatis, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 94/22/EÜ süsivesinike geoloogilise luure, uurimise ja tootmise lubade andmis- ning kasutamistingimuste kohta — Kutse Norra mandrilava naftatootmislitsentside taotlemiseks – 2017. aastaks kindlaksmääratud piirkonnad

46


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

EFTA kohus

2017/C 189/12

Kohtu määrus, 15. november 2016, kohtuasjas E-7/16 Míla ehf. vs. EFTA järelvalveamet (Esialgne vastuväide vastuvõetavusele – riigiabi – otsus lõpetada ametlik uurimismenetlus)

48

2017/C 189/13

Kohtu otsus, 16. november 2016, kohtuasjas E-4/16: EFTA järelevalveamet vs. Norra Kuningriik (Kohtu otsuse, millega on tuvastatud kohustuste rikkumine, täitmata jätmine – Järelevalve- ja kohtulepingu artikkel 33 – Kohtuotsuse täitmiseks vajalikud meetmed)

49

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2017/C 189/14

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.8467 – BNP Paribas / Commerz Finanz) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

50

2017/C 189/15

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.8483 – Bain Capital / Cinven / Stada Arzneimittel) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

51

2017/C 189/16

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.8440 – DuPont / FMC (Health and Nutrition business)) ( 1 )

52

2017/C 189/17

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.8504 – EDF Energy Services / ESSCI) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

53


 

Parandused

2017/C 189/18

Likvideerimismenetluse parandus – Otsus algatada kindlustusandja ADRIA Way likvideerimismenetlus ( ELT C 123, 20.4.2017 )

54


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top