EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:019:TOC

Uradni list Evropske unije, C 19, 18. januar 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 19

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 64
18. januar 2021


Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2021/C 19/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2021/C 19/02

Zadeva C-809/18 P: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 11. novembra 2020 – Urad Evropske unije za intelektualno lastnino/John Mills Ltd, Jerome Alexander Consulting Corp. (Pritožba – Znamka Evropske unije – Uredba (ES) št. 207/2009 – Postopek z ugovorom – Relativni razlog za zavrnitev – Člen 8(3) – Področje uporabe – Enakost ali podobnost prijavljene znamke s prejšnjo znamko – Besedna znamka Evropske unije MINERAL MAGIC – Zahteva za registracijo, ki jo vloži posrednik ali zastopnik imetnika prejšnje znamke – Prejšnja nacionalna besedna znamka MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER)

2

2021/C 19/03

Zadeva C-42/19: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 12. novembra 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Supremo Tribunal Administrativo – Portugalska) – Sonaecom SGPS SA/Autoridade Tributária e Aduaneira (Predhodno odločanje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Šesta direktiva 77/388/EGS – Člen 4 – Pojem „davčni zavezanec“ – Mešani holding – Člen 17 – Pravica do odbitka vstopnega DDV – Vstopni DDV, ki ga mešani holding plača za svetovalne storitve v zvezi z raziskavo trga z namenom morebitne pridobitve deležev v drugih družbah – Opustitev nameravanih pridobitev – Vstopni DDV na bančno provizijo glede organizacije in strukturiranja obligacijskega posojila, namenjenega temu, da se hčerinskim družbam zagotovijo sredstva, potrebna za izvedbo naložb – Neizvedene naložbe)

3

2021/C 19/04

Zadeva C-61/19: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 11. novembra 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunalul Bucureşti – Romunija) – Orange România SA/Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (Predhodno odločanje – Direktiva 95/46/ES – Člen 2(h) in člen 7(a) – Uredba (EU) 2016/679 – Člen 4, točka 11, in člen 6(1)(a) – Obdelava osebnih podatkov in varstvo zasebnosti – Zbiranje in hramba kopij osebnih dokumentov, ki ju izvaja ponudnik mobilnih telekomunikacijskih storitev – Pojem „privolitev“ posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki – Prostovoljna, posebna in informirana izjava volje – Izjava o privolitvi s potrditvenim poljem – Podpis pogodbe s strani posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki – Dokazno breme)

4

2021/C 19/05

Zadeva C-287/19: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 11. novembra 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberster Gerichtshof – Avstrija) – DenizBank AG/Verein für Konsumenteninformation (Predhodno odločanje – Varstvo potrošnikov – Direktiva (EU) 2015/2366 – Plačilne storitve na notranjem trgu – Člen 4, točka 14 – Pojem plačilnega instrumenta – Osebne večfunkcijske bančne kartice – Funkcija komunikacije s sosednjim poljem (NFC) – Člen 52, točka 6(a), in člen 54(1) – Informacije, ki jih je treba zagotoviti uporabniku – Sprememba pogojev okvirne pogodbe – Tiha privolitev – Člen 63(1)(a) in (b) – Pravice in obveznosti, povezane s plačilnimi storitvami – Odstopanje za instrumente za plačila majhnih vrednosti – Pogoji uporabe – Plačilni instrument, ki ga ni mogoče blokirati – Plačilni instrument, ki se uporablja anonimno – Časovna omejitev učinkov sodbe)

5

2021/C 19/06

Zadeva C-300/19: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 11. novembra 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona – Španija) – UQ/Marclean Technologies, S.L.U. (Predhodno odločanje – Socialna politika – Kolektivni odpusti – Direktiva 98/59/ES – Člen 1(1), prvi pododstavek, točka (a) – Pojem „kolektivni odpust“ – Podrobna pravil za izračun števila odpovedi pogodb o zaposlitvi s strani delodajalca – Referenčno obdobje, ki ga je treba upoštevati)

6

2021/C 19/07

Zadeva C-382/19 P: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 12. novembra 2020 – Ralph Pethke/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) (Pritožba – Javni uslužbenci – Uradniki – Notranja reorganizacija služb Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) – Prerazporeditev – Člen 7 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije – Prikrita sankcija – Interes službe – Enakovrednost delovnih mest – Obveznost obrazložitve – Izkrivljanje dejstev – Psihično nasilje – Člen 12a Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije)

6

2021/C 19/08

Zadeva C-427/19: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 12. novembra 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Sofiyski rayonen sad – Bolgarija) – „Bulstrad Vienna Insurance Group“ АD/Olympic Insurance Company Ltd (Predhodno odločanje – Direktiva 2009/138/ES – Člen 274 – Pravo, ki se uporablja za postopek prenehanja zavarovalnic – Odvzem dovoljenja zavarovalnici – Določitev začasnega likvidacijskega upravitelja – Pojem „sklep o začetku postopka prenehanja glede zavarovalnice“ – Neobstoj sodne odločbe o začetku postopka prenehanja v matični državi članici – Prekinitev vseh pravnih postopkov proti zadevni zavarovalnici v drugih državah članicah, ki niso matična država članica te zavarovalnice)

7

2021/C 19/09

Zadeva C-433/19: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 11. novembra 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberster Gerichtshof – Avstrija) – Ellmes Property Services Limited/SP (Predhodno odločanje – Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah – Uredba (EU) št. 1215/2012 – Pristojnost in priznavanje ter izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah – Člen 24, točka 1 – Izključna pristojnost v postopkih, predmet katerih so stvarne pravice na nepremičninah – Člen 7, točka 1(a) – Posebna pristojnost v zadevah v zvezi s pogodbenimi razmerji – Tožba etažnega lastnika, s katero se zahteva, naj drug etažni lastnik preneha uporabljati nepremičnino v etažni lastnini za turistične namene)

8

2021/C 19/10

Zadeva C-446/19 P: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 12. novembra 2020 – Stephan Fleig/Evropska služba za zunanje delovanje (Pritožba – Javni uslužbenci – Pogodbeni uslužbenci – Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD) – Člen 47(c)(i) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije – Odpoved pogodbe, sklenjene za nedoločen čas – Poklicna bolezen – Prenehanje zaupnega razmerja – Pravica do poštenega sojenja – Člen 47, drugi odstavek, Listine Evropske unije o temeljnih pravicah – Dolžnosti skrbnega ravnanja – Člena 30 in 41 Listine o temeljnih pravicah – Izkrivljanje dejstev – Obseg sodnega nadzora)

9

2021/C 19/11

Zadeva C-676/19 P: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 12. novembra 2020 – Bruno Gollnisch/Evropski parlament, Svet Evropske unije (Pritožba – Pravo institucij – Evropski parlament – Pravilnik o povračilu in nadomestilu stroškov poslancem Evropskega parlamenta – Nadomestilo za parlamentarno pomoč – Izterjava neupravičeno izplačanih zneskov – Učinki sodbe Sodišča)

9

2021/C 19/12

Zadeva C-734/19: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 12. novembra 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunalul Bucureşti – Romunija) – ITH Comercial Timişoara SRL/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice (Predhodno odločanje – Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Odbitek vstopnega davka – Opustitev prvotno načrtovane dejavnosti – Popravek odbitkov vstopnega DDV – Nepremičninska dejavnost)

10

2021/C 19/13

Zadeva C-796/19: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 12. novembra 2020 – Evropska komisija/Republika Avstrija (Neizpolnitev obveznosti države – Direktiva 2007/59/ES – Izdaja spričeval strojevodjem – Člen 3(a) – Pristojni nacionalni organ – Direktiva 2004/49/ES – Člen 16(1) – Varnostni organ – Imenovanje več organov)

10

2021/C 19/14

Zadeva C-842/19: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 12. novembra 2020 – Evropska komisija/Kraljevina Belgija (Neizpolnitev obveznosti države – Sodba Sodišča, s katero je bila ugotovljena neizpolnitev obveznosti – Neizvršitev – Prosti pretok kapitala – Člen 63 PDEU – Nezdružljivost belgijskih davčnih določb glede dohodkov od nepremičnin v tujini – Člen 260(2) PDEU – Predlog za naložitev denarne kazni in pavšalnega zneska)

11

2021/C 19/15

Zadeva C-41/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Gericht Erster Instanz Eupen (Belgija) 28. januarja 2020 – DQ/Wallonische Region

12

2021/C 19/16

Zadeva C-42/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Gerichts Erster Instanz Eupen (Belgija) 28. januarja 2020 – FS/Wallonische Region

12

2021/C 19/17

Zadeva C-43/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Gerichts Erster Instanz Eupen (Belgija) 28. januarja 2020 – HU/Wallonische Region

13

2021/C 19/18

Zadeva C-173/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 23. aprila 2020 – AZ, BY, CX, DW, EV, FU, GJ/Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – MIUR, Università degli studi di Perugia

14

2021/C 19/19

Zadeva C-338/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Poljska) 22. julija 2020 – Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty/D.P.

15

2021/C 19/20

Zadeva C-488/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Poljska) 2. oktobra 2020 – Delfarma Sp. z o.o./Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

16

2021/C 19/21

Zadeva C-500/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberster Gerichtshof (Avstrija) 6. oktobra 2020 – ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft/Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH

16

2021/C 19/22

Zadeva C-513/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supremo Tribunal Administrativo (Portugalska) 13. oktobra 2020 – Autoridade Tributária e Aduaneira/Termas Sulfurosas de Alcafache SA

17

2021/C 19/23

Zadeva C-514/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesarbeitsgericht (Nemčija) 13. oktobra 2020 – DS/Koch Personaldienstleistungen GmbH

18

2021/C 19/24

Zadeva C-518/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesarbeitsgericht (Nemčija) 16. oktobra 2020 – XP/St. Vincenz-Krankenhaus GmbH

18

2021/C 19/25

Zadeva C-519/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Hannover (Nemčija) 15. oktobra 2020 – K

19

2021/C 19/26

Zadeva C-536/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva) 22. oktobra 2020 – UAB Tiketa/M.Š., VšĮ Baltic Music

20

2021/C 19/27

Zadeva C-537/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesfinanzhof (Nemčija) 21. oktobra 2020 – L Fund/Finanzamt D

21

2021/C 19/28

Zadeva C-541/20: Tožba, vložena 23. oktobra 2020 – Republika Litva/Evropski parlament in Svet Evropske unije

21

2021/C 19/29

Zadeva C-542/20: Tožba, vložena 23. oktobra 2020 – Republika Litva/Evropski parlament in Svet Evropske unije

23

2021/C 19/30

Zadeva C-543/20: Tožba, vložena 23. oktobra 2020 – Republika Bolgarija/Evropski parlament, Svet Evropske unije

25

2021/C 19/31

Zadeva C-544/20: Tožba, vložena 23. oktobra 2020 – Republika Bolgarija/Evropski parlament, Svet Evropske unije

26

2021/C 19/32

Zadeva C-545/20: Tožba, vložena 23. oktobra 2020 – Republika Bolgarija/Evropski parlament, Svet Evropske unije

27

2021/C 19/33

Zadeva C-546/20: Tožba, vložena 23. oktobra 2020 – Romunija/Evropski parlament, Svet Evropske unije

28

2021/C 19/34

Zadeva C-547/20: Tožba, vložena 23. oktobra 2020 – Romunija/Evropski parlament, Svet Evropske unije

30

2021/C 19/35

Zadeva C-548/20: Tožba, vložena 23. oktobra 2020 – Romunija/Evropski parlament, Svet Evropske unije

31

2021/C 19/36

Zadeva C-549/20: Tožba, vložena 23. oktobra 2020 – Republika Ciper/Evropski parlament in Svet Evropske unije

33

2021/C 19/37

Zadeva C-550/20: Tožba, vložena 23. oktobra 2020 – Republika Ciper/Evropski parlament in Svet Evropske unije

34

2021/C 19/38

Zadeva C-551/20: Tožba, vložena 26. oktobra 2020 – Madžarska/Evropski parlament, Svet Evropske unije

35

2021/C 19/39

Zadeva C-552/20: Tožba, vložena 23. oktobra 2020 – Republika Malta/Evropski parlament, Svet Evropske unije

37

2021/C 19/40

Zadeva C-553/20: Tožba, vložena 26. oktobra 2020 – Republika Poljska/Evropski parlament, Svet Evropske unije

38

2021/C 19/41

Zadeva C-554/20: Tožba, vložena 26. oktobra 2020 – Republika Poljska/Evropski parlament, Svet Evropske unije

39

2021/C 19/42

Zadeva C-555/20: Tožba, vložena 26. oktobra 2020 – Republika Poljska/Evropski parlament in Svet Evropske unije

41

2021/C 19/43

Zadeva C-562/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Administratīvā rajona tiesa (Latvija) 28. oktobra 2020 – SIA „Rodl & Partner“/Valsts ieņēmumu dienests

42

2021/C 19/44

Zadeva C-564/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supreme Court (Irska) 21. oktobra 2020 – PF, MF/Minister for Agriculture Food and the Marine, Sea Fisheries Protection Authority

43

2021/C 19/45

Zadeva C-565/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Köln (Nemčija) 29. oktobra 2020 – DS/Deutsche Lufthansa AG

44

2021/C 19/46

Zadeva C-567/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Općinski građanski sud u Zagrebu (Hrvaška) 29. oktobra 2020 – A. H./Zagrebačka banka d.d.

44

 

Splošno sodišče

2021/C 19/47

Zadeva T-735/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 18. novembra 2020 – Aquind/ACER (Energija – Člen 17 Uredbe (ES) št. 714/2009 – Odločba ACER, s katero je bila zavrnjena zahteva za izvzetje v zvezi z novimi elektroenergetskimi medomrežnimi povezavami – Pritožba, vložena pri odboru za pritožbe pri ACER – Intenzivnost nadzora)

46

2021/C 19/48

Zadeva T-377/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 18, novembra 2020 – Topcart/EUIPO – Carl International (TC CARL) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Evropske unije TC CARL – Prejšnja figurativna nacionalna znamka CARL TOUCH – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001))

46

2021/C 19/49

Zadeva T-378/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 18. novembra 2020 – Topcart/EUIPO – Carl International (TC CARL) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Evropske unije TC CARL – Prejšnja nacionalna figurativna znamka CARL TOUCH – Absolutni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001))

47

2021/C 19/50

Zadeva T-21/20: Sodba Splošnega sodišča z dne 18. novembra 2020 – LG Electronics/EUIPO – Staszewski (K7) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Evropske unije K7 – Prejšnja besedna znamka Evropske unije k7 – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Podobnost med proizvodi – Člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)

48

2021/C 19/51

Zadeva T-571/17: Splošnega sodišča z dne 13. novembra 2020 – UG/Komisija (Javni uslužbenci – Pogodbeni uslužbenci – Pogodba za nedoločen čas – Člen 47(c)(i) PZDU – Odpoved pogodbe z odpovednim rokom – Dogovor o znesku odškodnine – Ustavitev postopka)

48

2021/C 19/52

Zadeva T-827/19: Sklep Splošnega sodišča z dne 30. oktobra 2020 – Gáspár/Komisija (Ničnostna tožba – Javni uslužbenci – Prenos nacionalnih pokojninskih pravic – Pritožba, vložena po izteku trimesečnega roka iz člena 90(2) Kadrovskih predpisov – Neobstoj opravičljive zmote – Očitna nedopustnost)

49

2021/C 19/53

Zadeva T-32/20: Sklep Splošnega sodišča z dne 19. novembra 2020 – Buxadé Villalba in drugi/Parlament (Ničnostna tožba – Pravo institucij – Član Parlamenta – Priznanje Parlamenta glede izvolitve dveh španskih izvoljenih predstavnikov za evropska poslanca – Procesno upravičenje treh drugih evropskih poslancev – Neobstoj neposrednega nanašanja – Predlog za izdajo ugotovitvene sodbe – Tožba, ki je delno nedopustna, delno pa vložena pri sodišču, ki očitno ni pristojno za odločanje o njej)

49

2021/C 19/54

Zadeva T-163/20: Sklep Splošnega sodišča z dne 29. oktobra 2020 – Isopix/Parlament (Ničnostna in odškodninska tožba – Javna naročila storitev – Postopek javnega razpisa – Zagotavljanje fotografskih storitev – Zavrnitev ponudbe enega od ponudnikov in oddaja naročila drugemu ponudniku – Preklic postopka javnega naročanja – Delno izginotje predmeta spora – Delna ustavitev postopka – Začasna odredba – Tožba, ki je bila delno vložena pred sodiščem, ki je očitno nepristojno za odločanje o njej)

50

2021/C 19/55

Zadeva T-257/20: Sklep Splošnega sodišča z dne 17. novembra 2020 – González Calvet/EOR (Ničnostna tožba – Ekonomska in monetarna politika – Enotni mehanizem za reševanje kreditnih institucij in določenih investicijskih podjetij (EMR) – Sklep o zavrnitvi dodelitve denarnega nadomestila zadevnim delničarjem in upnikom – Nespoštovanje formalnih zahtev – Člen 76(d) Poslovnika – Očitna nedopustnost)

51

2021/C 19/56

Zadeva T-383/20: Sklep Splošnega sodišča z dne 5. novembra 2020 – Moloko Beverage/EUIPO – Nexus Liquids (moloko) (Znamka Evropske unije – Zahteva za ugotovitev ničnosti – Umik zahteve za ugotovitev ničnosti – Ustavitev postopka)

52

2021/C 19/57

Zadeva T-451/20 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 29. oktobra 2020 – Facebook Ireland/Komisija (Začasna odredba – Konkurenca – Zahteva po informacijah – Člen 18(3) Uredbe (ES) št. 1/2003 – Predlog za izdajo začasnih odredb – Nujnost – Fumus boni juris – Tehtanje interesov)

52

2021/C 19/58

Zadeva T-452/20 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 29. oktobra 2020 – Facebook Ireland/Komisija (Začasna odredba – Konkurenca – Zahteva po informacijah – Člen 18(3) Uredbe (ES) št. 1/2003 – Predlog za izdajo začasnih odredb – Nujnost – Fumus boni juris – Tehtanje interesov)

53

2021/C 19/59

Zadeva T-609/20: Tožba, vložena 30. septembra 2020 – LA International Cooperation/Komisija

54

2021/C 19/60

Zadeva T-632/20: Tožba, vložena 15. oktobra 2020 – OG/EDA

56

2021/C 19/61

Zadeva T-641/20: Tožba, vložena 20. oktobra 2020 – Leonine Distribution/Komisija

57

2021/C 19/62

Zadeva T-650/20: Tožba, vložena 23. oktobra 2020 – NU/EUIPO

58

2021/C 19/63

Zadeva T-654/20: Tožba, vložena 27. oktobra 2020 – Silex/Komisija in EASME

59

2021/C 19/64

Zadeva T-661/20: Tožba, vložena 30. oktobra 2020 – NV/eu-LISA

60

2021/C 19/65

Zadeva T-670/20: Tožba, vložena 9. novembra 2020 – Sam McKnight/EUIPO – Carolina Herrera (COOL GIRL)

61

2021/C 19/66

Zadeva T-673/20: Tožba, vložena 11. novembra 2020 – Celler Lagravera/EUIPO – Cyclic Beer Farm (Cíclic)

62

2021/C 19/67

Zadeva T-675/20: Tožba, vložena 12. novembra 2020 – Leonardo/Frontex

62

2021/C 19/68

Zadeva T-679/20: Tožba, vložena 13. novembra 2020 – Dr. August Wolff/EUIPO – Combe International (Vagisan)

63

2021/C 19/69

Zadeva T-680/20: Tožba, vložena 11. novembra 2020 – Novelis/Komisija

64

2021/C 19/70

Zadeva T-681/20: Tožba, vložena 13. novembra 2020 – OC/ESZD

65

2021/C 19/71

Zadeva T-682/20: Tožba, vložena 16. novembra 2020 – Legero Schuhfabrik/EUIPO – Rieker Schuh (obutev)

65

2021/C 19/72

Zadeva T-683/20: Tožba, vložena 16. novembra 2020 – Legero Schuhfabrik/EUIPO – Rieker Schuh (obutev)

66

2021/C 19/73

Zadeva T-684/20: Tožba, vložena 16. novembra 2020 – Legero Schuhfabrik/EUIPO – Rieker Schuh (obutev)

67

2021/C 19/74

Zadeva T-687/20: Tožba, vložena 16. novembra 2020 – Jinan Meide Casting in drugi/Komisija

68

2021/C 19/75

Zadeva T-688/20: Tožba, vložena 16. novembra 2020 – Freshly Cosmetics/EUIPO – Misiego Blázquez (IDENTY BEAUTY)

69

2021/C 19/76

Zadeva T-692/20: Tožba, vložena 18. novembra 2020 – Iliad Italia/Komisija

70

2021/C 19/77

Zadeva T-693/20: Tožba, vložena 5. novembra 2020 – Hansol Paper/Komisija

71

2021/C 19/78

Zadeva T-110/18: Sklep Splošnega sodišča z dne 28. oktobra 2020 – Grange Backup Power/Komisija

71

2021/C 19/79

Zadeva T-741/18: Sklep Splošnega sodišča z dne 23. oktobra 2020 – ZZ/ECB

72

2021/C 19/80

Zadeva T-222/20: Sklep Splošnega sodišča z dne 27. oktobra 2020 – CH in CN/Parlament

72

2021/C 19/81

Zadeva T-490/20: Sklep Splošnega sodišča z dne 27. oktobra 2020 – CH in CN/Parlament

72


SL

 

Top