EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:019:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 19, 2021. január 18.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 19

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

64. évfolyam
2021. január 18.


Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2021/C 19/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2021/C 19/02

C-809/18. P. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2020. november 11-i ítélete – az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala kontra John Mills Ltd, Jerome Alexander Consulting Corp. (Fellebbezés – Európai uniós védjegy – 207/2009/EK rendelet – Felszólalási eljárás – Viszonylagos kizáró ok – A 8. cikk (3) bekezdése – Hatály – A bejelentett védjegy és a korábbi védjegy azonossága vagy hasonlósága – MINERAL MAGIC európai uniós szóvédjegy – A korábbi védjegy jogosultjának ügynöke vagy képviselője által benyújtott védjegybejelentés – MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER korábbi nemzeti szóvédjegy)

2

2021/C 19/03

C-42/19. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2020. november 12-i ítélete (a Supremo Tribunal Administrativo [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sonaecom SGPS SA kontra Autoridade Tributária e Aduaneira (Előzetes döntéshozatal – Hozzáadottérték-adó (héa) – 77/388/EGK hatodik irányelv – 4. cikk – Az „adóalany” fogalma – Vegyes tevékenységű holding – 17. cikk – Az előzetesen megfizetett héa levonásához való jog – Valamely vegyes tevékenységű holding által más társaságokban való esetleges részesedésszerzéshez szükséges piackutatással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások vonatkozásában előzetesen megfizetett héa – A tervezett részesedésszerzéstől való elállás – A leányvállalatoknak a befektetéseikhez szükséges eszközökkel való ellátására szolgáló kötvények kibocsátásának megszervezésével és kialakításával kapcsolatos banki jutalék után előzetesen megfizetett héa – Meg nem valósított befektetések)

3

2021/C 19/04

C-61/19. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2020. november 11-i ítélete (a Tribunalul Bucureşti [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Orange Romania SA kontra Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) (Előzetes döntéshozatal – 95/46/EK irányelv – A 2. cikk h) pontja és a 7. cikk a) pontja – (EU) 2016/679 rendelet – A 4. cikk 11. pontja és a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja – A személyes adatok kezelése és a magánélet védelme – A személyazonosító okmányok másolatának mobiltávközlési – szolgáltató általi gyűjtése és tárolása – Az érintett személy „hozzájárulásának” fogalma – Önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló akaratnyilvánítás – Bejelölendő négyzet útján adott hozzájáruló nyilatkozat – A szerződés érintett személy általi aláírása – Bizonyítási teher)

4

2021/C 19/05

C-287/19. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2020. november 11-i ítélete (az Oberster Gerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – DenizBank AG kontra Verein für Konsumenteninformation (Előzetes döntéshozatal – Fogyasztóvédelem – (EU) 2015/2366 irányelv – Belső piaci pénzforgalmi szolgáltatások – A 4. cikk 14. pontja – A készpénz-helyettesítő fizetési eszköz fogalma – Személyre szabott, multifunkcionális bankkártya – Közeltéri kommunikációs funkció [NFC] – Az 52. cikk (6) bekezdésének a) pontja és az 54. cikk (1) bekezdése – A szolgáltatást igénybe vevő részére nyújtandó információk – A keretszerződés feltételeinek módosítása – Hallgatólagos elfogadás – A 63.cikk (1) bekezdésének a) és b) pontja – A pénzforgalmi szolgáltatásokhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek – A kis összegű fizetésekre szolgáló készpénz-helyettesítő fizetési eszközök tekintetében való eltérés – Alkalmazási feltételek – Nem letiltható készpénz-helyettesítő fizetési eszköz – Névtelenül használt készpénz-helyettesítő fizetési eszköz – Az ítélet időbeli hatályának korlátozása)

5

2021/C 19/06

C-300/19. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2020. november 11-i ítélete (a Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – UQ kontra Marclean Technologies, S. L. U. (Előzetes döntéshozatal – Szociálpolitika – Csoportos létszámcsökkentés – 98/59/EK irányelv – Az 1. cikk (1) bekezdése első albekezdésének a) pontja – A „csoportos létszámcsökkentés” fogalma – Az elbocsátások számának kiszámítási módszere – A figyelembe veendő referencia-időszak)

6

2021/C 19/07

C-382/19. P sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács tanács) 2020. november 12-i ítélete – Ralph Pethke kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (Fellebbezés – Közszolgálat – Tisztviselő – Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) szervezeti egységeinek belső átszervezése – Újrabeosztás – Az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzatának 7. cikke – Leplezett szankció – Szolgálati érdek – Az álláshelyek egyenértékűsége – Indokolási kötelezettség – A tények elferdítése – Lelki zaklatás – Az Európai Unió tisztviselői szabályzatának 12a. cikke)

6

2021/C 19/08

C-427/19. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2020. november 12-i ítélete (a Sofiyski rayonen sad [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – „Bulstrad Vienna Insurance Group” АD kontra Olympic Insurance Company Ltd (Előzetes döntéshozatal – 2009/138/EK irányelv – 274. cikk – A biztosítók felszámolási eljárására alkalmazandó jog – Biztosítótársaság engedélyének visszavonása – Ideiglenes felszámoló kijelölése – A „biztosító tekintetében a felszámolási eljárás megindítására vonatkozó határozat” fogalma – A felszámolási eljárásnak a székhely szerinti tagállamban történő megindítására vonatkozó bírósági határozat hiánya – Az érintett biztosítóval szembeni bírósági eljárások felfüggesztése a székhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamokban)

7

2021/C 19/09

C-433/19. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2020. november 11-i ítélete (az Oberster Gerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ellmes Property Services Limited kontra SP (Előzetes döntéshozatal – Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – 1215/2012/EU rendelet – A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóság, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása – A 24. cikk 1. pontja – Kizárólagos joghatóság ingatlanon fennálló dologi jogi ügyekben – A 7. cikk 1. pontjának a) alpontja – Különös joghatóság szerződéssel kapcsolatos ügyekben – Egy tulajdonostárs bírósági keresete a társasházi ingatlan egy másik tulajdonostársa által folytatott idegenforgalmi célú használat megszüntetése iránt)

8

2021/C 19/10

C-446/19. P. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2020. november 12-i ítélete – Stephan Fleig kontra Európai Külügyi Szolgálat (Fellebbezés – Közszolgálat – Szerződéses alkalmazottak – Európai Külügyi Szolgálat [EKSZ] – Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 47. cikke c) pontjának i. alpontja – Határozatlan időre szóló szerződés megszüntetése – Foglalkozási megbetegedés – A bizalmi viszony megszűnése – A tisztességes eljáráshoz való jog – Az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkének második bekezdése – Gondoskodási kötelezettség – Az Alapjogi Charta 30. és 41. cikke – A tények elferdítése – A bírósági felülvizsgálat terjedelme)

9

2021/C 19/11

C-676/19. P. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2020. november 12-i ítélete – Bruno Gollnisch kontra Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa (Fellebbezés – Intézményi jog – Európai Parlament – Az Európai Parlament képviselőit megillető költségtérítésekre és juttatásokra vonatkozó szabályzat – Parlamenti asszisztensi támogatás – A jogalap nélkül kifizetett összegek behajtása – A Bíróság ítéletének joghatásai)

9

2021/C 19/12

C-734/19. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2020. november 12-i ítélete (a Tribunalul Bucureşti [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – ITH Comercial Timişoara SRL kontra Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice (Előzetes döntéshozatal – A hozzáadottérték-adó (héa) közös rendszere – 2006/112/EK irányelv – Az előzetesen felszámított adó levonása – Az eredetileg tervezett tevékenységről való lemondás – Az előzetesen felszámított héa levonásainak korrekciója – Ingatlanokkal kapcsolatos tevékenység)

10

2021/C 19/13

C-796/19. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2020. november 12-i ítélete – Európai Bizottság kontra Osztrák Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés – 2007/59/EK irányelv – A mozdonyvezetők minősítése – A 3. cikk a) pontja – Illetékes nemzeti hatóság – 2004/49/EK irányelv – A 16. cikk (1) bekezdése – Biztonsági hatóság – Több hatóság kijelölése)

10

2021/C 19/14

C-842/19. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2020. november 12-i ítélete – Európai Bizottság kontra Belga Királyság (Tagállami kötelezettségszegés – A Bíróság kötelezettségszegést megállapító ítélete – A végrehajtás elmaradása – A tőke szabad mozgása – EUMSZ 63. cikk – A külföldi ingatlanokból származó jövedelmekre vonatkozó belga adórendelkezések összeegyeztethetetlensége – Az EUMSZ 260. cikk (2) bekezdése – Kényszerítő bírság és átalányösszeg kiszabása iránti kérelem)

11

2021/C 19/15

C-41/20. sz. ügy: A Gericht Erster Instanz Eupen (Belgium) által 2020. január 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – DQ kontra Wallonische Region

12

2021/C 19/16

C-42/20. sz. ügy: A Gericht Erster Instanz Eupen (Belgium) által 2020. január 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – FS kontra Wallonische Region

12

2021/C 19/17

C-43/20. sz. ügy: A Gericht Erster Instanz Eupen (Belgium) által 2020. január 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – HU kontra Wallonische Region

13

2021/C 19/18

C-173/20. sz. ügy: A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2020. április 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – AZ, BY, CX, DW, EV, FU, GJ kontra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR, Università degli studi di Perugia

14

2021/C 19/19

C-C-338/20. sz. ügy: A Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Lengyelország) által 2020. július 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty kontra D. P.

15

2021/C 19/20

C-488/20. sz. ügy: A Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Lengyelország) által 2020. október 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Delfarma Sp. z o.o. kontra Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

16

2021/C 19/21

C-500/20. sz. ügy: Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2020. október 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft kontra Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH

16

2021/C 19/22

C-513/20. sz. ügy: A Supremo Tribunal Administrativo (Portugália) által 2020. október 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Autoridade Tributária e Aduaneira kontra Termas Sulforosas de Alcafache SA

17

2021/C 19/23

C-514/20. sz. ügy: A Bundesarbeitsgericht (Németország) által 2020. október 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – DS kontra Koch Personaldienstleistungen GmbH

18

2021/C 19/24

C-518/20. sz. ügy: A Bundesarbeitsgericht (Németország) által 2020. október 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – XP kontra St. Vincenz-Krankenhaus GmbH

18

2021/C 19/25

C-519/20. sz. ügy: Az Amtsgericht Hannover (Németország) által 2020. október 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – K

19

2021/C 19/26

C-536/20. sz. ügy: A Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litvánia) által 2020. október 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – UAB Tiketa kontra M. Š., VšĮ Baltic Music

20

2021/C 19/27

C-537/20. sz. ügy: A Bundesfinanzhof (Németország) által 2020. október 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – L Fund kontra Finanzamt D

21

2021/C 19/28

C-541/20. sz. ügy: 2020. október 23-án benyújtott kereset – Litván Köztársaság kontra Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa

21

2021/C 19/29

C-542/20. sz. ügy: 2020. október 23-án benyújtott kereset – Litván Köztársaság kontra Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa

23

2021/C 19/30

C-543/20. sz. ügy: 2020. október 23-án benyújtott kereset – Bolgár Köztársaság kontra Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa

25

2021/C 19/31

C-544/20. sz. ügy: 2020. október 23-án benyújtott kereset – Bolgár Köztársaság kontra Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa

26

2021/C 19/32

C-545/20. sz. ügy: 2020. október 23-án benyújtott kereset – Bolgár Köztársaság kontra Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa

27

2021/C 19/33

C-546/20. sz. ügy: 2020. október 23-án benyújtott kereset – Románia kontra Európai Parlement, az Európai Unió Tanácsa

28

2021/C 19/34

C-547/20. sz. ügy: 2020. október 23-án benyújtott kereset – Románia kontra Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa

30

2021/C 19/35

C-548/20. sz. ügy: 2020. október 23-án benyújtott kereset – Románia kontra Európai Parlement, az Európai Unió Tanácsa

31

2021/C 19/36

C-549/20. sz. ügy: 2020. október 23-án benyújtott kereset – Ciprus kontra Európai Parlament és Tanács

33

2021/C 19/37

C-550/20. sz. ügy: 2020. október 23-án benyújtott kereset – Ciprus kontra Európai Parlament és Tanács

34

2021/C 19/38

C-551/20. sz. ügy: 2020. október 26-án benyújtott kereset – Magyarország kontra Európai Parlament, Európai Unió Tanácsa

35

2021/C 19/39

C-552/20. sz. ügy: 2020. október 23-án benyújtott kereset – Máltai Köztársaság kontra Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa

37

2021/C 19/40

C-553/20. sz. ügy: 2020. október 26-án benyújtott kereset – Lengyel Köztársaság kontra Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa

38

2021/C 19/41

C-554/20. sz. ügy: 2020. október 26-án benyújtott kereset – Lengyel Köztársaság kontra Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa

39

2021/C 19/42

C-555/20. sz. ügy: 2020. október 26-án benyújtott kereset – Lengyel Köztársaság kontra Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa

41

2021/C 19/43

C-562/20. sz. ügy: Az Administratīvā rajona tiesa (Lettország) által 2020. október 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SIA „Rodl & Partner” kontra Valsts ieņēmumu dienests

42

2021/C 19/44

C-564/20. sz. ügy: A Supreme Court (Írország) által 2020. október 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – PF, MF kontra Minister for Agriculture Food and the Marine, Sea Fisheries Protection Authority

43

2021/C 19/45

C-565/20. sz. ügy: A Landgericht Köln (Németország) által 2020. október 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – DS kontra Deutsche Lufthansa AG

44

2021/C 19/46

C-567/20. sz. ügy: Az Općinski građanski sud u Zagrebu (Horvátország) által 2020. október 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – A. H. kontra Zagrebačka banka d.d.

44

 

Törvényszék

2021/C 19/47

T-735/18. sz. ügy: A Törvényszék 2020. november 18-i ítélete – Aquind kontra ACER („Energia – A 714/2009/EK rendelet 17. cikke – Az ACER új villamosenergia-rendszerösszekötőkre vonatkozó mentesítés iránti kérelmet elutasító határozata – Az ACER fellebbezési tanácsához benyújtott fellebbezés – A felülvizsgálat intenzitása”)

46

2021/C 19/48

T-377/19. sz. ügy: A Törvényszék 2020. november 18-i ítélete – Topcart kontra EUIPO – Carl International (TC CARL) („Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – A TC CARL európai uniós szóvédjegy bejelentése – A korábbi CARL TOUCH nemzeti ábrás védjegy – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség – A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”)

46

2021/C 19/49

T-378/19. sz. ügy: A Törvényszék 2020. november 18-i ítélete – Topcart kontra EUIPO – Carl International (TC CARL) („Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – A TC CARL európai uniós szóvédjegy bejelentése – A korábbi CARL TOUCH nemzeti ábrás védjegy – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség – A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”)

47

2021/C 19/50

T-21/20. sz. ügy: A Törvényszék 2020. november 18-i ítélete – LG Electronics kontra EUIPO – Staszewski (K7) („Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – A K7 európai uniós szóvédjegy bejelentése – k7 korábbi európai uniós szóvédjegy – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség – Az áruk hasonlósága – A 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

48

2021/C 19/51

T-571/17. sz. ügy: A Törvényszék 2020. november 13-i végzése – UG kontra Bizottság („Közszolgálat – Szerződéses alkalmazottak – Határozatlan időre szóló szerződés – Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 47. cikke c) pontjának i. alpontja – Felmondási idővel való megszüntetés – A kár megtérítésének számszerűsített összegéről való megállapodás – Okafogyottság”)

48

2021/C 19/52

T-827/19. sz. ügy: A Törvényszék 2020. október 30-i végzése – Gáspár kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset – Közszolgálat – Nemzeti nyugdíjjogosultságok átvitele – A személyzeti szabályzat 90. cikkének (2) bekezdésében előírt három hónapos határidőn túl benyújtott panasz – Menthető tévedés hiánya – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”)

49

2021/C 19/53

T-32/20. sz. ügy: A Törvényszék 2020. november 19-i végzése – Buxadé Villalba és társai kontra Parlament („Megsemmisítés iránti kereset – Intézményi jog – A Parlament tagja – Két spanyol képviselő európai parlamenti képviselőnek való megválasztásának a Parlament általi tudomásulvétele – Másik három európai parlamenti képviselő kereshetőségi joga – A közvetlen érintettség hiánya – Megállapítási ítélet iránti kérelem – Részben elfogadhatatlan és részben az annak elbírálására hatáskörrel nyilvánvalóan nem rendelkező bíróság elé terjesztett kereset”)

49

2021/C 19/54

T-163/20. sz. ügy: A Törvényszék 2020. október 29-i végzése – Isopix kontra Parlament („Megsemmisítés iránti és kártérítési kereset – Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések – Közbeszerzési eljárás – Fényképészeti szolgáltatások nyújtása – Valamely ajánlattevő ajánlatának elutasítása és a szerződés egy másik ajánlattevőnek történő odaítélése – A közbeszerzési eljárás megsemmisítése – A jogvita tárgyának részleges eltűnése – Részleges okafogyottság – Meghagyás – Kereset, amelyet részben az annak elbírálására hatáskörrel nyilvánvalóan nem rendelkező bíróság előtt indítottak”)

50

2021/C 19/55

T-257/20. sz. ügy: A Törvényszék 2020. november 17-i végzése – González Calvet kontra ESZT („Megsemmisítés iránti kereset – Gazdasági és monetáris politika – A hitelintézetekre és bizonyos befektetési vállalkozásokra vonatkozó Egységes Szanálási Mechanizmus (ESZM) – Az érintett részvényesek és hitelezők számára nyújtandó pénzügyi kompenzációt elutasító határozat – Az alaki követelmények megsértése – Az eljárási szabályzat 76. cikkének d) pontja – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”)

51

2021/C 19/56

T-383/20. sz. ügy: A Törvényszék 2020. november 5-i végzése – Moloko Beverage kontra EUIPO – Nexus Liquids (moloko) („Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – A törlési kérelem visszavonása – Okafogyottság”)

52

2021/C 19/57

T-451/20. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2020. október 29-i végzése – Facebook Ireland kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés – Verseny – Információkérés – Az 1/2003/EK rendelet 18. cikkének (3) bekezdése – Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – Sürgősség – Fumus boni iuris – Az érdekek mérlegelése”)

52

2021/C 19/58

T-452/20. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2020. október 29-i végzése – Facebook Ireland kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés – Verseny – Információkérés – Az 1/2003/EK rendelet 18. cikkének (3) bekezdése – Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – Sürgősség – Fumus boni iuris – Az érdekek mérlegelése”)

53

2021/C 19/59

T-609/20. sz. ügy: 2020. szeptember 30-án benyújtott kereset – LA International Cooperation kontra Bizottság

54

2021/C 19/60

T-632/20. sz. ügy: 2020. október 15-én benyújtott kereset – OG kontra EDA

56

2021/C 19/61

T-641/20. sz. ügy: 2020. október 20-án benyújtott kereset – Leonine Distribution kontra Bizottság

57

2021/C 19/62

T-650/20. sz. ügy: 2020. október 23-án benyújtott kereset – NU kontra EUIPO

58

2021/C 19/63

T-654/20. sz. ügy: 2020. október 27-én benyújtott kereset – Silex kontra Bizottság és EASME

59

2021/C 19/64

T-661/20. sz. ügy: 2020. október 30-án benyújtott kereset – NV kontra eu-LISA

60

2021/C 19/65

T-670/20. sz. ügy: 2020. november 9-én benyújtott kereset – Sam McKnight kontra EUIPO – Carolina Herrera (COOL GIRL)

61

2021/C 19/66

T-673/20. sz. ügy: 2020. november 11-én benyújtott kereset – Celler Lagravera kontra EUIPO – Cyclic Beer Farm (Cíclic)

62

2021/C 19/67

T-675/20. sz. ügy: 2020. november 12-én benyújtott kereset – Leonardo kontra Frontex

62

2021/C 19/68

T-679/20. sz. ügy: 2020. november 13-án benyújtott kereset – Dr. August Wolff kontra EUIPO – Combe International (Vagisan)

63

2021/C 19/69

T-680/20. sz. ügy: 2020. november 11-én benyújtott kereset – Novelis kontra Bizottság

64

2021/C 19/70

T-681/20. sz. ügy: 2020. november 13-án benyújtott kereset – OC kontra EKSZ

65

2021/C 19/71

T-682/20. sz. ügy: 2020. november 16-án benyújtott kereset – Legero Schuhfabrik kontra EUIPO – Rieker Schuh (Lábbelik)

65

2021/C 19/72

T-683/20. sz. ügy: 2020. november 16-án benyújtott kereset – Legero Schuhfabrik kontra EUIPO – Rieker Schuh (Lábbelik)

66

2021/C 19/73

T-684/20. sz. ügy: 2020. november 16-án benyújtott kereset – Legero Schuhfabrik kontra EUIPO – Rieker Schuh (Lábbelik)

67

2021/C 19/74

T-687/20. sz. ügy: 2020. november 16-án benyújtott kereset – Jinan Meide Casting és társai kontra Bizottság

68

2021/C 19/75

T-688/20. sz. ügy: 2020. november 16-án benyújtott kereset – Freshly Cosmetics kontra EUIPO –Misiego Blázquez (IDENTY BEAUTY)

69

2021/C 19/76

T-692/20. sz. ügy: 2020. november 18-án benyújtott kereset – Iliad Italia kontra Bizottság

70

2021/C 19/77

T-693/20. sz. ügy: 2020. november 5-én benyújtott kereset – Hansol Paper kontra Bizottság

71

2021/C 19/78

T-110/18. sz. ügy: A Törvényszék 2020. október 28-i végzése – Grange Backup Power kontra Bizottság

71

2021/C 19/79

T-741/18. sz. ügy: A Törvényszék 2020. október 23-i végzése – ZZ kontra EKB

72

2021/C 19/80

T-222/20. sz. ügy: A Törvényszék 2020. október 27-i végzése – CH és CN kontra Parlament

72

2021/C 19/81

T-490/20. sz. ügy: A Törvényszék 2020. október 27-i végzése – CH és CN kontra Parlament

72


HU

 

Top