EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:019:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 19, 18 ta' Jannar 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 19

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 64
18ta' Jannar 2021


Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2021/C 19/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2021/C 19/02

Kawża C-809/18 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal-11 ta’ Novembru 2020 – L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea vs John Mills Ltd, Jerome Alexander Consulting Corp. (Appell – Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Regolament (KE) Nru 207/2009 – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Raġuni relattiva għal rifjut – Artikolu 8(3) – Kamp ta’ applikazzjoni – Identiċità jew xebh tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni mat-trade mark preċedenti – Trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea MINERAL MAGIC – Applikazzjoni għal reġistrazzjoni mill-aġent jew mir-rappreżentant tal-proprjetarju tat-trade mark preċedenti – Trade mark verbali nazzjonali preċedenti MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER)

2

2021/C 19/03

Kawża C-42/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-12 ta’ Novembru 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Supremo Tribunal Administrativo – Il-Portugall) – Sonaecom SGPS SA vs Autoridade Tributária e Aduaneira (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) – Sitt Direttiva 77/388/KEE – Artikolu 4 – Kunċett ta’ “persuna taxxabbli” – Kumpannija holding imħallta – Artikolu 17 – Dritt għal tnaqqis tal-VAT tal-input – VAT tal-input imħallsa minn kumpannija holding imħallta għal servizzi ta’ konsulenza relatati ma’ studju tas-suq fid-dawl tal-eventwali akkwist ta’ ishma fi ħdan kumpanniji oħra – Rinunzja tal-proġetti ta’ akkwist – VAT tal-input imħallsa fuq kummissjoni bankarja dwar l-organizzazzjoni u l-istrutturazzjoni ta’ self obbligatorju intiż sabiex is-sussidjarji jiġu pprovduti b’mezzi neċessarji sabiex isiru investimenti – Investimenti mhux imwettqa)

3

2021/C 19/04

Kawża C-61/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-11 ta’ Novembru 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunalul Bucureşti – ir-Rumanija) – Orange România SA vs Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Direttiva 95/46/KE – Artikolu 2(h) u Artikolu 7(a) – Regolament (UE) 2016/679 – Punt 11 tal-Artikolu 4 u Artikolu 6(1)(a) – Ipproċessar ta’ data personali u protezzjoni tal-ħajja privata – Ġbir u żamma ta’ dokumenti ta’ identità minn fornitur ta’ servizzi ta’ telekomunikazzjonijiet mobbli – Kunċett ta’ “kunsens” tas-suġġett tad-data – Indikazzjoni ta’ xewqa libera, speċifika u informata – Dikjarazzjoni ta’ kunsens permezz ta’ kaxxa tal-immarkar – Iffirmar tal-kuntratt mis-suġġett tad-data – Oneru tal-prova)

4

2021/C 19/05

Kawża C-287/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-11 ta’ Novembru 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Oberster Gerichtshof – L-Awstrija) – DenizBank AG vs Verein für Konsumenteninformation (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Protezzjoni tal-konsumaturi – Direttiva (UE) 2015/2366 – Servizzi ta’ pagament fis-suq intern – Artikolu 4(14) – Kunċett ta’ strument ta’ pagament – Kards bankarji ppersonalizzati u multifunzjonali – Funzjoni ta’ Near-Field Communication (NFC) – Artikolu 52(6)(a) u Artikolu 54(1) – Informazzjoni li għandha tiġu pprovduta lill-utent – Bidla fil-kundizzjonijiet ta’ kuntratt qafas – Kunsens taċitu – Artikolu 63(1)(a) u (b) – Drittijiet u obbligi marbuta mas-servizzi ta’ pagament – Deroga għall-istrumenti ta’ pagament ta’ valur baxx – Kundizzjonijiet ta’ applikazzjoni – Strument ta’ pagament li ma jistax jiġi mblukkat – Strument ta’ pagament użat b’mod anonimu – Limitazzjoni ratione temporis tal-effetti tas-sentenza)

5

2021/C 19/06

Kawża C-300/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-11 ta’ Novembru 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona – Spanja) – UQ vs Marclean Technologies, S.L.U. (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Politika soċjali – Tkeċċijiet kollettivi – Direttiva 98/59/KE – Artikolu 1(1)(a) – Kunċett ta’ “tkeċċija kollettiva” – Modalitajiet ta’ kalkolu tan-numru ta’ tkeċċijiet – Perijodu ta’ referenza li għandu jittieħed inkunsiderazzjoni)

6

2021/C 19/07

Kawża C-382/19 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tat-12 ta’ Novembru 2020 – Ralph Pethke vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (Appell – Servizz pubbliku – Uffiċjal – Riorganizzazzjoni interna tad-dipartimenti tal-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO) – Assenjazzjoni mill-ġdid – Artikolu 7 tar-Regolamenti tal-Persunal tal-Unjoni Ewropea – Sanzjoni moħbija – Interess tas-servizz – Ekwivalenza tal-pożizzjonijiet – Obbligu ta’ motivazzjoni – Żnaturament tal-fatti – Fastidju psikoloġiku – Artikolu 12a tar-Regolamenti tal-Persunal tal-Unjoni Ewropea)

6

2021/C 19/08

Kawża C-427/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-12 ta’ Novembru 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Sofiyski rayonen sad – il-Bulgarija) – “Bulstrad Vienna Insurance Group” АD vs Olympic Insurance Company Ltd (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Direttiva 2009/138/KE – Artikolu 274 – Dritt applikabbli għall-proċedura ta’ stralċ ta’ impriżi tal-assigurazzjoni – Irtirar tal-awtorizzazzjoni ta’ kumpannija tal-assigurazzjoni – Ħatra ta’ stralċjarju provviżorju – Kunċett ta’ “deċiżjoni li tiftaħ proċedura ta’ stralċ ta’ impriża tal-assigurazzjoni” – Assenza ta’ deċiżjoni ġudizzjarja li tiftaħ il-proċedura ta’ stralċ fl-Istat Membru ta’ oriġini – Sospensjoni tal-proċeduri ġudizzjarji fil-konfront tal-impriża tal-assigurazzjoni kkonċernata fl-Istati Membri l-oħra għajr fl-Istat Membru ta’ oriġini tagħha)

7

2021/C 19/09

Kawża C-433/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-11 ta’ Novembru 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Oberster Gerichtshof – L-Awstrija) – Ellmes Property Services Limited vs SP (“Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili – Regolament (UE) Nru 1215/2012 – Ġurisdizzjoni, rikonoxximent u eżekuzzjoni ta’ sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali – Artikolu 24(1) – Ġurisdizzjoni esklużiva fil-qasam ta’ drittijiet in rem fuq proprjetà immobbli – Artikolu 7(1)(a) – Ġurisdizzjoni speċjali fil-qasam kuntrattwali – Azzjoni ġudizzjarja ta’ komproprjetarju intiża għall-kisba tal-waqfien tal-użu għal finijiet turistiċi, minn komproprjetarju ieħor, ta’ proprjetà immobbli b’komproprjetà”)

8

2021/C 19/10

Kawża C-446/19 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tat-12 ta’ Novembru 2020 – Stephan Fleig vs Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (Appell – Servizz pubbliku – Membri tal-persunal bil-kuntratt – Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) – Artikolu 47(c)(i) tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg applikabbli għal aġenti l-oħra tal-Unjoni Ewropea – Xoljiment ta’ kuntratt għal żmien indeterminat – Marda professjonali – Ksur tar-rabta ta’ fiduċja – Dritt għal proċess ġust – It-tieni paragrafu tal-Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea – Dmir ta’ premura – Artikoli 30 u 41 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali – Żnaturament tal-fatti – Estensjoni tal-istħarriġ ġudizzjarju)

9

2021/C 19/11

Kawża C-676/19 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tat-12 ta’ Novembru 2020 – Bruno Gollnisch vs Il-Parlament Ewropew, Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (Appell – Dritt istituzzjonali – Parlament Ewropew – Regoli dwar il-ħlas ta’ spejjeż u allowances lill-Membri tal-Parlament Ewropew – Allowance ta’ assistenza parlamentari – Irkupru ta’ somom imħallsa indebitament – Effetti ta’ sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja)

9

2021/C 19/12

Kawża C-734/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tat-12 ta’ Novembru 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunalul Bucureşti – ir-Rumanija) – ITH Comercial Timişoara SRL vs Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice. (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) – Direttiva 2006/112/KE – Tnaqqis tat-taxxa tal-input imħallsa – Abbandun tal-attività prevista inizjalment – Aġġustament tat-tnaqqis tal-VAT tal-input imħallsa – Attività fil-proprjetà immobbli)

10

2021/C 19/13

Kawża C-796/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tat-12 ta’ Novembru 2020 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Awstrija (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu – Direttiva 2007/59/KE – Ċertifikazzjoni tas-sewwieqa tal-ferroviji – Artikolu 3(a) – Awtorità nazzjonali kompetenti – Direttiva 2004/49/KE – Artikolu 16(1) – Awtorità ta’ sigurtà – Ħatra ta’ diversi awtoritajiet)

10

2021/C 19/14

Kawża C-842/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tat-12 ta’ Novembru 2020 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju tal-Belġju (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu – Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja li tikkonstata nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu – Nuqqas ta’ eżekuzzjoni – Moviment liberu tal-kapital – Artikolu 63 TFUE – Inkompatibbiltà tad-dispożizzjonijiet tat-taxxa Belġjani relattivi għad-dħul fir-rigward ta’ proprjetà immobbli li tinsab f’pajjiż barrani – Artikolu 260(2) TFUE – Talba għal kundanna għall-ħlas ta’ pagamenti ta’ penalità u ta’ somma f’daqqa)

11

2021/C 19/15

Kawża C-41/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Gericht Erster Instanz Eupen (il-Belġju) fit-28 ta’ Jannar 2020 – DQ vs Wallonische Region

12

2021/C 19/16

Kawża C-42/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Gericht Erster Instanz Eupen (il-Belġju) fit-28 ta’ Jannar 2020 – FS vs Wallonische Region

12

2021/C 19/17

Kawża C-43/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Gericht Erster Instanz Eupen (il-Belġju) fit-28 ta’ Jannar 2020 – HU vs Wallonische Region

13

2021/C 19/18

Kawża C-173/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Consiglio di Stato (l-Italja) fit-23 ta’ April 2020 – AZ, BY, CX, DW, EV, FU, GJ vs Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR, Università degli studi di Perugia

14

2021/C 19/19

Kawża C-338/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (il-Polonja) fit-22 ta’ Lulju 2020 – Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty vs D.P.

15

2021/C 19/20

Kawża C-488/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (il-Polonja) fit-2 ta’ Ottubru 2020 – Delfarma Sp. z o.o. vs Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

16

2021/C 19/21

Kawża C-500/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Obersten Gerichtshof (l-Awstrija) fis-6 ta’ Ottubru 2020 – ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft vs Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH

16

2021/C 19/22

Kawża C-513/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Supremo Tribunal Administrativo (il-Portugall) fit-13 ta’ Ottubru 2020 – Autoridade Tributária e Aduaneira vs Termas Sulfurosas de Alcafache SA

17

2021/C 19/23

Kawża C-514/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesarbeitsgericht (il-Ġermanja) fit-13 ta’ Ottubru 2020 – DS vs Koch Personaldienstleistungen GmbH

18

2021/C 19/24

Kawża C-518/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesarbeitsgericht (il-Ġermanja) fis-16 ta’ Ottubru 2020 – XP vs St. Vincenz-Krankenhaus GmbH

18

2021/C 19/25

Kawża C-519/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Hannover (il-Ġermanja) fil-15 ta’ Ottubru 2020 – K

19

2021/C 19/26

Kawża C-536/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Il-Litwanja) fit-22 ta’ Ottubru 2020 – UAB “Tiketa” vs M. Š. u VšĮ “Baltic Music”

20

2021/C 19/27

Kawża C-537/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesfinanzhof (il-Ġermanja) fil-21 ta’ Ottubru 2020 – L Fund vs Finanzamt D

21

2021/C 19/28

Kawża C-541/20: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Ottubru 2020 – Ir-Repubblika tal-Litwanja vs Il-Parlament Ewropew u Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

21

2021/C 19/29

Kawża C-542/20: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Ottubru 2020 – Ir-Repubblika tal-Litwanja vs Il-Parlament Ewropew u Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

23

2021/C 19/30

Kawża C-543/20: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Ottubru 2020 – Ir-Repubblika tal-Bulgarija vs Il-Parlament Ewropew, Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

25

2021/C 19/31

Kawża C-544/20: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Ottubru 2020 – Ir-Repubblika tal-Bulgarija vs Il-Parlament Ewropew, Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

26

2021/C 19/32

Kawża C-545/20: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Ottubru 2020 – Ir-Repubblika tal-Bulgarija vs Il-Parlament Ewropew, Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

27

2021/C 19/33

Kawża C-546/20: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Ottubru 2020 – Ir-Rumanija vs Il-Parlament Ewropew, Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

28

2021/C 19/34

Kawża C-547/20: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Ottubru 2020 – Ir-Rumanija vs Il-Parlament Ewropew, Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

30

2021/C 19/35

Kawża C-548/20: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Ottubru 2020 – Ir-Rumanija vs Il-Parlament Ewropew, Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

31

2021/C 19/36

Kawża C-549/20: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Ottubru 2020 – Ir-Repubblika ta’ Ċipru vs Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

33

2021/C 19/37

Kawża C-550/20: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Ottubru 2020 – Ir-Repubblika ta’ Ċipru vs Il-Parlament Ewropew u Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

34

2021/C 19/38

Kawża C-551/20: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Ottubru 2020 – L-Ungerija vs Il-Parlament Ewropew, Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

35

2021/C 19/39

Kawża C-552/20: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Ottubru 2020 – Ir-Repubblika ta’ Malta vs Il-Parlament Ewropew, Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

37

2021/C 19/40

Kawża C-553/20: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Ottubru 2020 – Ir-Repubblika tal-Polonja vs Il-Parlament Ewropew u Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

38

2021/C 19/41

Kawża C-554/20: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Ottubru 2020 – Ir-Repubblika tal-Polonja vs Il-Parlament Ewropew u Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

39

2021/C 19/42

Kawża C-555/20: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Ottubru 2020 – Ir-Repubblika tal-Polonja vs Il-Parlament Ewropew u Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

41

2021/C 19/43

Kawża C-562/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Administratīvā rajona tiesa (il-Latvja) fit-28 ta’ Ottubru 2020 – SIA “Rodl & Partner” vs Valsts ieņēmumu dienests

42

2021/C 19/44

Kawża C-564/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Supreme Court (l-Irlanda) fil-21 ta’ Ottubru 2020 – PF, MF vs Minister for Agriculture Food and the Marine, Sea Fisheries Protection Authority

43

2021/C 19/45

Kawża C-565/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landgericht Köln (il-Ġermanja) fid-29 ta’ Ottubru 2020 – DS vs Deutsche Lufthansa AG

44

2021/C 19/46

Kawża C-567/20: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Općinski građanski sud u Zagrebu (il-Kroazja) fid-29 ta’ Ottubru 2020 – A. H. vs Zagrebačka banka d.d.

44

 

Il-Qorti Ġenerali

2021/C 19/47

Kawża T-735/18: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-18 ta’ Novembru 2020 – Aquind vs ACER (“Enerġija – Artikolu 17 tar-Regolament (KE) Nru 714/2009 – Deċiżjoni tal-ACER li tiċħad talba għal eżenzjoni dwar l-interkonnessjonijiet tal-elettriku ġodda – Appell ippreżentat quddiem il-Bord tal-Appell tal-ACER – Intensità tal-istħarriġ”)

46

2021/C 19/48

Kawża T-377/19: Sentenza tal-Qorti Ġenerali 18 ta’ Novembru 2020 – Topcart vs EUIPO – Carl International (TC CARL) [“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Applikazzjoni għal trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea TC CARL – Trade mark figurattiva nazzjonali preċedenti CARL TOUCH – Raġuni relattiva għal rifjut – Probabbiltà ta’ konfużjoni – Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 [li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001]”]

46

2021/C 19/49

Kawża T-378/19: Sentenza tal-Qorti Ġenerali 18 ta’ Novembru 2020 – Topcart vs EUIPO – Carl International (TC CARL) [“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Applikazzjoni għal trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea TC CARL – Trade mark figurattiva nazzjonali preċedenti CARL TOUCH – Raġuni relattiva għal rifjut – Probabbiltà ta’ konfużjoni – Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 [li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001]”]

47

2021/C 19/50

Kawża T-21/20: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-18 ta’ Novembru 2020 – LG Electronics vs EUIPO – Staszewski (K7) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Applikazzjoni għat-trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea K7 – Trade mark verbali preċedenti tal-Unjoni Ewropea k7 – Raġuni relattiva għal rifjut – Probabbiltà ta’ konfużjoni – Xebh tal-prodotti – Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001”)

48

2021/C 19/51

Kawża T-571/17: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Novembru 2020 – UG vs Il-Kummissjoni (“Servizz pubbliku – Membri tal-persunal bil-kuntratt – Kuntratt għal żmien indeterminat – Artikolu 47(c)(i) tal-Kondizzjonijiet tal-Impjieg – Xoljiment permezz ta’ preavviż – Ftehim fuq l-ammont fi flus tal-kumpens għad-danni – Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

48

2021/C 19/52

Kawża T-827/19: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-30 ta’ Ottubru 2020 – Gáspár vs Il-Kummissjoni (“Rikors għal annullament – Servizz pubbliku – Trasferiment tad-drittijiet għall-pensjoni nazzjonali – Ilment imressaq wara l-iskadenza tat-terminu ta’ tliet xhur previsti fl-Artikolu 90(2) tar-Regolamenti tal-Persunal – Assenza ta’ żball skużabbli – Inammissibbiltà manifesta”)

49

2021/C 19/53

Kawża T-32/20: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta’ Novembru 2020 – Buxadé Villalba et vs Il-Parlament (“Rikors għal annullament – Dritt istituzzjonali – Membru tal-Parlament – Rikonoxximent mill-Parlament tal-elezzjoni bħala deputati Ewropej ta’ żewġ rappreżentanti eletti Spanjoli – Locus standi ta’ tliet deputati Ewropej oħra – Nuqqas ta’ inċidenza diretta – Talba intiża li tikseb sentenza dikjaratorja – Rikors parzjalment inammissibbli u parzjalment ippreżentat quddiem qorti manifestament mingħajr ġurisdizzjoni sabiex tismagħha”)

49

2021/C 19/54

Kawża T-163/20: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-29 ta’ Ottubru 2020 – Isopix vs Il-Parlament (“Rikors għal annullament u għad-danni – Kuntratti pubbliċi għal servizzi – Proċedura ta’ sejħa għal offerti – Provvista ta’ servizzi fotografiċi – Ċaħda tal-offerta ta’ offerent u għoti tal-kuntratt lil offerent ieħor – Annullament tal-proċedura tal-għoti ta’ kuntratt – Telfien parzjali tal-iskop tal-kawża – Parzjalment ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni – Ordni – Rikors parzjalment ippreżentat quddiem qorti li manifestament tonqosha l-ġurisdizzjoni sabiex tieħu konjizzjoni tiegħu”)

50

2021/C 19/55

Kawża T-257/20: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-17 ta’ Novembru 2020 – González Calvet vs SRB (“Rikors għal annullament – Politika ekonomika u monetarja – Mekkaniżmu uniku ta’ riżoluzzjoni tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u ta’ ċerti impriżi ta’ investiment (SRM) – Deċiżjoni li tirrifjuta l-għoti ta’ kumpens finanzjarju lill-azzjonisti u kredituri kkonċernati – Ksur tar-rekwiżiti formali – Artikolu 76(d) tar-Regoli tal-Proċedura – Inammissibbiltà manifesta”)

51

2021/C 19/56

Kawża T-383/20: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Novembru 2020 – Moloko Beverage vs EUIPO – Nexus Liquids (moloko) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità – Irtirar tat-talba għal dikjarazzjoni ta’ invalidità – Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

52

2021/C 19/57

Kawża T-451/20 R: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tad-29 ta’ Ottubru 2020 – Facebook Ireland vs Il-Kummissjoni (“Proċeduri għal miżuri provviżorji – Kompetizzjoni – Talba għal informazzjoni – Artikolu 18(3) tar-Regolament (KE) Nru 1/2003 – Talba għal miżuri provviżorji – Urġenza – Fumus boni juris – Ibbilanċjar tal-interessi”)

52

2021/C 19/58

Kawża T-452/20 R: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tad-29 ta’ Ottubru 2020 – Facebook Ireland vs Il-Kummissjoni (“Proċeduri għal miżuri provviżorji – Kompetizzjoni – Talba għal informazzjoni – Artikolu 18(3) tar-Regolament (KE) Nru 1/2003 – Talba għal miżuri provviżorji – Urġenza – Fumus boni juris – Ibbilanċjar tal-interessi”)

53

2021/C 19/59

Kawża T-609/20: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Settembru 2020 – LA International Cooperation vs Il-Kummissjoni

54

2021/C 19/60

Kawża T-632/20: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Ottubru 2020 – OG vs EDA

56

2021/C 19/61

Kawża T-641/20: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Ottubru 2020 – Leonine Distribution vs Il-Kummissjoni

57

2021/C 19/62

Kawża T-650/20: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Ottubru 2020 – NU vs EUIPO

58

2021/C 19/63

Kawża T-654/20: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Ottubru 2020 – Silex Ipari Automatizálási Zrt. vs Il-Kummissjoni u EASME

59

2021/C 19/64

Kawża T-661/20: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Ottubru 2020 – NV vs eu-LISA

60

2021/C 19/65

Kawża T-670/20: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Novembru 2020 – Sam McKnight vs EUIPO – Carolina Herrera (COOL GIRL)

61

2021/C 19/66

Kawża T-673/20: Rikors ippreżentat fil-11 ta’ Novembru 2020 – Celler Lagravera vs EUIPO – Cyclic Beer Farm (Cíclic)

62

2021/C 19/67

Kawża T-675/20: Rikors ippreżentat fit-12 ta’ Novembru 2020 – Leonardo vs Frontex

62

2021/C 19/68

Kawża T-679/20: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2020 – Dr. August Wolff vs EUIPO – Combe International (Vagisan)

63

2021/C 19/69

Kawża T-680/20: Rikors ippreżentat fil-11 ta’ Novembru 2020 – Novelis vs Il-Kummissjoni

64

2021/C 19/70

Kawża T-681/20: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2020 – OC vs SEAE

65

2021/C 19/71

Kawża T-682/20: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Novembru 2020 – Legero Schuhfabrik vs EUIPO – Rieker Schuh (Żraben)

65

2021/C 19/72

Kawża T-683/20: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Novembru 2020 – Legero Schuhfabrik vs EUIPO – Rieker Schuh (Żraben)

66

2021/C 19/73

Kawża T-684/20: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Novembru 2020 – Legero Schuhfabrik vs EUIPO – Rieker Schuh (Żraben)

67

2021/C 19/74

Kawża T-687/20: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Novembru 2020 – Jinan Meide Casting et vs Il-Kummissjoni

68

2021/C 19/75

Kawża T-688/20: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Novembru 2020 – Freshly Cosmetics vs EUIPO – Misiego Blázquez (IDENTY BEAUTY)

69

2021/C 19/76

Kawża T-692/20: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Novembru 2020 – Iliad Italia vs Il-Kummissjoni

70

2021/C 19/77

Kawża T-693/20: Rikors ippreżentat fil-5 ta’ Novembru 2020 – Hansol Paper vs Il-Kummissjoni

71

2021/C 19/78

Kawża T-110/18: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-28 ta’ Ottubru 2020 – Grange Backup Power vs Il-Kummissjoni

71

2021/C 19/79

Kawża T-741/18: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-23 ta’ Ottubru 2020 – ZZ vs BĊE

72

2021/C 19/80

Kawża T-222/20: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-27 ta’ Ottubru 2020 – CH u CN vs Il-Parlament

72

2021/C 19/81

Kawża T-490/20: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-27 ta’ Ottubru 2020 – CH u CN vs Il-Parlament

72


MT

 

Top