EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:019:TOC

Službeni list Europske unije, C 19, 18. siječnja 2021.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 19

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 64.
18. siječnja 2021.


Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2021/C 19/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2021/C 19/02

Predmet C-809/18 P: Presuda Suda (peto vijeće) od 11. studenoga 2020. – Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo/John Mills Ltd, Jerome Alexander Consulting Corp. (Žalba – Žig Europske unije – Uredba (EZ) br. 207/2009 – Postupak povodom prigovora – Relativni razlog za odbijanje – Članak 8. stavak 3. – Područje primjene – Istovjetnost ili sličnost žiga za koji je podnesena prijava s ranijim žigom – Verbalni žig Europske unije MINERAL MAGIC – Prijava za registraciju žiga koji je podnio trgovački zastupnik ili predstavnik nositelja ranijeg žiga – Raniji verbalni nacionalni žig MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER)

2

2021/C 19/03

Predmet C-42/19: Presuda Suda (prvo vijeće) od 12. studenoga 2020. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Supremo Tribunal Administrativo – Portugal) – Sonaecom SGPS SA/Autoridade Tributária e Aduaneira (Zahtjev za prethodnu odluku – Porez na dodanu vrijednost (PDV) – Šesta direktiva 77/388/EEZ – Članak 4. – Pojam ‚porezni obveznik’ – Mješovito holding društvo – Članak 17. – Pravo na odbitak pretporeza – PDV koji je prethodno platilo mješovito holding društvo na usluge savjetovanja u vezi s istraživanjem tržišta s ciljem eventualnog stjecanja udjela u drugim društvima – Napuštanje projekata stjecanja – PDV plaćen na bankarsku proviziju za organiziranje i strukturiranje izdanja obveznice namijenjene za pribavljanje društvima kćerima sredstava potrebnih za provođenje investicija – Neostvarene investicije)

3

2021/C 19/04

Predmet C-61/19: Presuda Suda (drugo vijeće) od 11. studenoga 2020. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunalul Bucureşti – Rumunjska) – Orange România SA/Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) (Zahtjev za prethodnu odluku – Direktiva 95/46/EZ – Članak 2. točka (h) i članak 7. točka (a) – Uredba (EU) 2016/679 – Članak 4. točka 11. i članak 6. stavak 1. točka (a) – Obrada osobnih podataka i zaštita privatnosti – Prikupljanje i pohrana preslika osobnih isprava od strane pružatelja mobilnih telekomunikacijskih usluga – Pojam „privola” ispitanika – Dobrovoljno dana, posebna i informirana izjava volje – Izjava o privoli putem polja za označivanje – Potpisivanje ugovora od strane ispitanika – Teret dokazivanja)

4

2021/C 19/05

Predmet C-287/19: Presuda Suda (prvo vijeće) od 11. studenoga 2020. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Oberster Gerichtshof – Austrija) – DenizBank AG protiv Verein für Konsumenteninformation (Zahtjev za prethodnu odluku – Zaštita potrošača – Direktiva (EU) 2015/2366 – Platne usluge na unutarnjem tržištu – Članak 4. točka 14. – Pojam platnog instrumenta – Personalizirane multifunkcionalne bankovne kartice – Tehnologija komunikacije bliskog polja (NFC) – Članak 52. točka 6. podtočka (a) i članak 54. stavak 1. – Informacije koje treba dati korisniku – Promjena uvjeta okvirnog ugovora – Prešutni pristanak – Članak 63. stavak 1. točke (a) i (b) – Prava i obveze povezane s platnim uslugama – Odstupanje u pogledu platnih instrumenata male vrijednosti – Uvjeti primjene – Platni instrument koji se ne može blokirati – Platni instrument koji se koristi na anonimni način – Vremensko ograničenje učinaka presude)

5

2021/C 19/06

Predmet C-300/19: Presuda Suda (prvo vijeće) od 11. studenoga 2020. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona – Španjolska) – UQ/Marclean Technologies, S.L.U. (Zahtjev za prethodnu odluku – Socijalna politika – Kolektivno otkazivanje – Direktiva 98/59/EZ – Članak 1. stavak 1. prvi podstavak točka (a) – Pojam „kolektivno otkazivanje” – Načini izračuna broja viška radnika – Referentno razdoblje koje se uzima u obzir)

6

2021/C 19/07

Predmet C-382/19 P: Presuda Suda (osmo vijeće) od 12. studenoga 2020. – Ralph Pethke/Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) (Žalba – Javna služba – Dužnosnik – Unutarnja reorganizacija službi Europskog ureda za intelektualno vlasništvo (EUIPO) – Preraspodjela – Članak 7. Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije – Prikrivena sankcija – Interes službe – Istovrijednost radnih mjesta – Obveza obrazlaganja – Iskrivljavanje činjenica – Uznemiravanje – Članak 12.a Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije)

6

2021/C 19/08

Predmet C-427/19: Presuda Suda (prvo vijeće) od 12. studenoga 2020. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Sofijski rajonen sad – Bugarska) – „Bulstrad Vienna Insurance Group” АD/Olympic Insurance Company Ltd (Zahtjev za prethodnu odluku – Direktiva 2009/138/EZ – Članak 274. – Pravo koje se primjenjuje na postupak likvidacije društava za osiguranje – Oduzimanje odobrenja za rad društvu za osiguranje – Imenovanje privremenog likvidatora – Pojam „odluka o otvaranju postupka likvidacije nad društvom za osiguranje” – Nepostojanje sudske odluke o otvaranju postupka likvidacije u matičnoj državi članici – Prekid sudskih postupaka protiv predmetnog društva za osiguranje u drugim državama članicama različitima od njegove matične države članice)

7

2021/C 19/09

Predmet C-433/19: Presuda Suda (prvo vijeće) od 11. studenoga 2020. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Oberster Gerichtshof – Autrija) – Ellmes Property Services Limited/SP (Zahtjev za prethodnu odluku – Pravosudna suradnja u građanskim stvarima – Uredba (EU) br. 1215/2012 – Sudska nadležnost, priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Članak 24. točka 1. – Isključiva nadležnost u području stvarnih prava na nekretninama – Članak 7. točka 1. podtočka (a) – Posebna nadležnost u stvarima povezanim s ugovorom – Tužba etažnog vlasnika kojom se želi postići da drugi etažni vlasnik prestane uporabljati objekt u etažnom vlasništvu u turističke svrhe)

8

2021/C 19/10

Predmet C-446/19 P: Presuda Suda (osmo vijeće) od 12. studenoga 2020. – Stephan Fleig/Europska služba za vanjsko djelovanje (Žalba – Javna služba – Ugovorno osoblje – Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD) – Članak 47. točka (c) podtočka (i) Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije – Raskid ugovora na neodređeno vrijeme – Profesionalna bolest – Prekid odnosa povjerenja – Pravo na pošteno suđenje – Članak 47. drugi stavak Povelje Europske unije o temeljnim pravima – Dužnost brižnog postupanja – Članci 30. i 41. Povelje o temeljnim pravima – Iskrivljavanje činjenica – Opseg sudskog nadzora)

9

2021/C 19/11

Predmet C-676/19 P: Presuda Suda (sedmo vijeće) od 12. studenoga 2020. – Bruno Gollnisch/Europski parlament, Vijeće Europske unije (Žalba – Institucionalno pravo – Europski parlament – Propis koji se odnosi na troškove i naknade zastupnika u Europskom parlamentu – Naknada za parlamentarnu pomoć – Povrat nezakonito isplaćenih iznosa – Učinci presude Suda)

9

2021/C 19/12

Predmet C-734/19: Presuda Suda (osmo vijeće) od 12. studenoga 2020. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunalul Bucureşti – Rumunjska) – ITH Comercial Timişoara SRL/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice (Zahtjev za prethodnu odluku – Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost (PDV) – Direktiva 2006/112/EZ – Odbitak pretporeza – Odustanak od prvotno predviđene djelatnosti – Ispravci odbitaka plaćenog pretporeza – Djelatnosti vezane za nekretnine)

10

2021/C 19/13

Predmet C-796/19: Presuda Suda (deseto vijeće) od 12. studenoga 2020. – Europska komisija/Republika Austrija (Povreda obveze države članice – Direktiva 2007/59/EZ – Davanje ovlaštenja strojovođama – Članak 3. točka (a) – Nadležno nacionalno tijelo – Direktiva 2004/49/EZ – Članak 16. stavak 1. – Tijelo nadležno za sigurnost – Određivanje više tijela)

10

2021/C 19/14

Predmet C-842/19: Presuda Suda (šesto vijeće) od 12. studenoga 2020. – Europska komisija/Kraljevina Belgija (Povreda obveze države – Presuda Suda kojom se utvrđuje povreda obveze – Neizvršenje – Slobodno kretanje kapitala – Članak 63. UFEU-a – Nespojivost belgijskih poreznih odredaba koje se odnose na prihod od nekretnina u inozemstvu – Članak 260. stavak 2. UFEU-a – Zahtjev za određivanjem periodične kazne i paušalnog iznosa)

11

2021/C 19/15

Predmet C-41/20: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 28. siječnja 2020. uputio Gericht Erster Instanz Eupen (Belgija) – DQ/Wallonische Region

12

2021/C 19/16

Predmet C-42/20: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 28. siječnja 2020. uputio Gericht Erster Instanz Eupen (Belgija) – FS/Wallonische Region

12

2021/C 19/17

Predmet C-43/20: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 28. siječnja 2020. uputio Gericht Erster Instanz Eupen (Belgija) – HU/Wallonische Region

13

2021/C 19/18

Predmet C-173/20: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. travnja 2020. uputio Consiglio di Stato (Italija) – AZ, BY, CX, DW, EV, FU, GJ/Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – MIUR, Università degli studi di Perugia

14

2021/C 19/19

Predmet C-338/20: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. srpnja 2020. uputio Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Poljska) – Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty/D.P.

15

2021/C 19/20

Predmet C-488/20: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 2. listopada 2020. uputio Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Poljska) – Delfarma Sp. z o.o./Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

16

2021/C 19/21

Predmet C-500/20: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. listopada 2020. uputio Oberster Gerichtshof (Austrija) – ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft/Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH

16

2021/C 19/22

Predmet C-513/20: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. listopada 2020. uputio Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) – Autoridade Tributária e Aduaneira/Termas Sulfurosas de Alcafache, S.A.

17

2021/C 19/23

Predmet C-514/20: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. listopada 2020. uputio Bundesarbeitsgericht (Njemačka) – DS/Koch Personaldienstleistungen GmbH

18

2021/C 19/24

Predmet C-518/20: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 16. listopada 2020. uputio Bundesarbeitsgericht (Njemačka) – XP/St. Vincenz-Krankenhaus GmbH

18

2021/C 19/25

Predmet C-519/20: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. listopada 2020. uputio Amtsgericht Hannover (Njemačka) – K

19

2021/C 19/26

Predmet C-536/20: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. listopada 2020. uputio Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva) – UAB Tiketa/M. Š., VšĮ Baltic Music

20

2021/C 19/27

Predmet C-537/20: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 21. listopada 2020. uputio Bundesfinanzhof (Njemačka) – L Fund/Finanzamt D

21

2021/C 19/28

Predmet C-541/20: Tužba podnesena 23. listopada 2020. – Republika Litva/Europski parlament i Vijeće Europske unije

21

2021/C 19/29

Predmet C-542/20: Tužba podnesena 23. listopada 2020. – Republika Litva/Europski parlament i Vijeće Europske unije

23

2021/C 19/30

Predmet C-543/20: Tužba podnesena 23. listopada 2020. – Republika Bugarska/Europski parlament i Vijeće Europske unije

25

2021/C 19/31

Predmet C-544/20: Tužba podnesena 23. listopada 2020. – Republika Bugarska/Europski parlament i Vijeće Europske unije

26

2021/C 19/32

Predmet C-545/20: Tužba podnesena 23. listopada 2020. – Republika Bugarska/Europski parlament i Vijeće Europske unije

27

2021/C 19/33

Predmet C-546/20: Tužba podnesena 23. listopada 2020. – Rumunjska/Europski parlament i Vijeće Europske unije

28

2021/C 19/34

Predmet C-547/20: Tužba podnesena 23. listopada 2020. – Rumunjska/Europski parlament i Vijeće Europske unije

30

2021/C 19/35

Predmet C-548/20: Tužba podnesena 23. listopada 2020. – Rumunjska/Europski parlament i Vijeće Europske unije

31

2021/C 19/36

Predmet C-549/20: Tužba podnesena 23. listopada 2020. – Republika Cipar/Europski parlament i Vijeće Europske unije

33

2021/C 19/37

Predmet C-550/20: Tužba podnesena 23. listopada 2020. – Republika Cipar/Europski parlament i Vijeće Europske unije

34

2021/C 19/38

Predmet C-551/20: Tužba podnesena 26. listopada 2020. — Mađarska/Europski parlament i Vijeće Europske unije

35

2021/C 19/39

Predmet C-552/20: Tužba podnesena 23. listopada 2020. – Republika Malta/Europski parlament i Vijeće Europske unije

37

2021/C 19/40

Predmet C-553/20: Tužba podnesena 26. listopada 2020. – Republika Poljska/Europski parlament i Vijeće Europske unije

38

2021/C 19/41

Predmet C-554/20: Tužba podnesena 26. listopada 2020. – Republika Poljska/Europski parlament i Vijeće Europske unije

39

2021/C 19/42

Predmet C-555/20: Tužba podnesena 26. listopada 2020. – Republika Poljska/Europski parlament i Vijeće Europske unije

41

2021/C 19/43

Predmet C-562/20: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 28. listopada 2020. uputila Administratīvā rajona tiesa (Latvija) – SIA Rodl & Partner/Valsts ieņēmumu dienests

42

2021/C 19/44

Predmet C-564/20: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 21. listopada 2020. uputio Supreme Court (Irska) – PF, MF/Minister for Agriculture Food and the Marine, Sea Fisheries Protection Authority

43

2021/C 19/45

Predmet C-565/20: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. listopada 2020. uputio Landgericht Köln (Njemačka) – DS/Deutsche Lufthansa AG

44

2021/C 19/46

Predmet C-567/20: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. listopada 2020. uputio Općinski građanski sud u Zagrebu (Hrvatska) – A. H. protiv Zagrebačke banke d.d.

44

 

Opći sud

2021/C 19/47

Predmet T-735/18: Presuda Općeg suda od 18. studenoga 2020. – Aquind/ACER („Energija – Članak 17. Uredbe (EZ) br. 714/2009 – ACER-ova odluka kojom se odbija zahtjev za izuzeće novih električnih spojnih vodova – Žalba podnesena ACER-ovu Odboru za žalbe – Intenzitet nadzora”)

46

2021/C 19/48

Predmet T-377/19: Presuda Općeg suda od 18. studenoga 2020. – Topcart/EUIPO – Carl International (TC CARL) („Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Prijava verbalnog žiga Europske unije TC CARL – Raniji nacionalni figurativni žig CARL TOUCH – Relativni razlog za odbijanje – Vjerojatnost dovođenja u zabludu – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001]”)

46

2021/C 19/49

Predmet T-378/19: Presuda Općeg suda od 18. studenoga 2020. – Topcart/EUIPO – Carl International (TC CARL) („Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Prijava verbalnog žiga Europske unije TC CARL – Raniji nacionalni figurativni žig CARL TOUCH – Relativni razlog za odbijanje – Vjerojatnost dovođenja u zabludu – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001”)

47

2021/C 19/50

Predmet T-21/20: Presuda Općeg suda od 18. studenoga 2020. – LG Electronics/EUIPO – Staszewski (K7) („Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Prijava verbalnog žiga Europske unije K7 – Raniji verbalni žig Europske unije k7 – Relativni razlog za odbijanje – Vjerojatnost dovođenja u zabludu – Sličnost proizvoda – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001”)

48

2021/C 19/51

Predmet T-571/17: Rješenje Općeg suda od 13. studenoga 2020. – UG/Komisija („Javna služba – Ugovorno osoblje – Ugovor na neodređeno vrijeme – Članak 47. točka (c) podtočka (i) Uvjeta zaposlenja – Otkaz uz otkazni rok – Odobrenje iznosa naknade štete – Obustava postupka”)

48

2021/C 19/52

Predmet T-827/19: Rješenje Općeg suda od 30. listopada 2020. – Gáspár/Komisija („Tužba za poništenje – Javna služba – Prijenos nacionalnih mirovinskih prava – Žalba podnesena nakon isteka tromjesečnog roka predviđenog u članku 90. stavku 2. Pravilnika o osoblju – Nepostojanje ispričive pogreške – Očita nedopuštenost”)

49

2021/C 19/53

Predmet T-32/20: Rješenje Općeg suda od 19. studenoga 2020. – Buxadé Villalba i dr./Parlament („Tužba za poništenje – Institucionalno pravo – Zastupnik u Parlamentu – Priznanje Parlamenta izbora dvaju španjolskih kandidata za zastupnike u Europskom parlamentu – Aktivna procesna legitimacija troje drugih zastupnika u Europskom parlamentu – Nepostojanje izravnog utjecaja – Zahtjev za deklaratornu presudu – Tužba koja je djelomično nedopuštena, a djelomično podnesena sudu koji je očito nenadležan za njeno razmatranje”)

49

2021/C 19/54

Predmet T-163/20: Rješenje Općeg suda od 29 listopada 2020 – Isopix/Parlament („Tužba za poništenje i naknadu štete – Javna nabava usluga – Postupak natječaja – Pružanje fotografskih usluga – Odbijanje ponude jednog ponuditelja i dodjela ugovora drugom ponuditelju – Poništenje postupka javne nabave – Djelomični nestanak predmeta spora – Djelomična obustava postupka – Nalog – Tužba djelomično podnesena sudu koji je očito nenadležan za njeno razmatranje”)

50

2021/C 19/55

Predmet T-257/20: Rješenje Općeg suda od 17. studenoga 2020. – González Calvet/SRB („Tužba za poništenje – Ekonomska i monetarna politika – Jedinstveni sanacijski mehanizam za kreditne institucije i određena investicijska društva (SRM) – Odluka kojom se odbija dodjela novčane naknade dotičnim dioničarima i vjerovnicima – Povreda formalnih zahtjeva – Članak 76. točka (d) Poslovnika – Očita nedopuštenost”)

51

2021/C 19/56

Predmet T-383/20: Rješenje Općeg suda od 5. studenoga 2020. – Moloko Beverage/EUIPO – Nexus Liquids (moloko) („Žig Europske unije – Postupak proglašenja ništavosti – Povlačenje zahtjeva za proglašenje ništavosti – Obustava”)

52

2021/C 19/57

Predmet T-451/20 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 29. listopada 2020. – Facebook Ireland/Komisija („Privremena pravna zaštita – Tržišno natjecanje – Zahtjev za pružanje informacija – Članak 18. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 1/2003 – Zahtjev za određivanje privremenih mjera – Hitnost – Fumus boni juris – Odvagivanje interesa”)

52

2021/C 19/58

Predmet T-452/20 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 29. listopada 2020. – Facebook Ireland/Komisija („Privremena pravna zaštita – Tržišno natjecanje – Zahtjev za pružanje informacija – Članak 18. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 1/2003 – Zahtjev za određivanje privremenih mjera – Hitnost – Fumus boni juris – Odvagivanje interesa”)

53

2021/C 19/59

Predmet T-609/20: Tužba podnesena 30. rujna 2020. – LA International Cooperation/Komisija

54

2021/C 19/60

Predmet T-632/20: Tužba podnesena 15. listopada 2020. – OG/EDA

56

2021/C 19/61

Predmet T-641/20: Tužba podnesena 20. listopada 2020. – Leonine Distribution/Komisija

57

2021/C 19/62

Predmet T-650/20: Tužba podnesena 23. listopada 2020. – NU/EUIPO

58

2021/C 19/63

Predmet T-654/20: Tužba podnesena 27. listopada 2020. — Silex/Komisija i EASME

59

2021/C 19/64

Predmet T-661/20: Tužba podnesena 30. listopada 2020. – NV/eu-LISA

60

2021/C 19/65

Predmet T-670/20: Tužba podnesena 9. studenoga 2020. – Sam McKnight/EUIPO – Carolina Herrera (COOL GIRL)

61

2021/C 19/66

Predmet T-673/20: Tužba podnesena 11. studenoga 2020. – Celler Lagravera/EUIPO – Cyclic Beer Farm (Cíclic)

62

2021/C 19/67

Predmet T-675/20: Tužba podnesena 12. studenoga 2020. – Leonardo/Frontex

62

2021/C 19/68

Predmet T-679/20: Tužba podnesena 13. studenoga 2020. – Dr. August Wolff /EUIPO – Combe International (Vagisan)

63

2021/C 19/69

Predmet T-680/20: Tužba podnesena 11. studenoga 2020. – Novelis/Komisija

64

2021/C 19/70

Predmet T-681/20: Tužba podnesena 13. studenoga 2020. – OC/ESVD

65

2021/C 19/71

Predmet T-682/20: Tužba podnesena 16. studenoga 2020. – Legero Schuhfabrik/EUIPO – Rieker Schuh (obuća)

65

2021/C 19/72

Predmet T-683/20: Tužba podnesena 16. studenoga 2020. – Legero Schuhfabrik/EUIPO – Rieker Schuh (obuća)

66

2021/C 19/73

Predmet T-684/20: Tužba podnesena 16. studenoga 2020. – Legero Schuhfabrik/EUIPO – Rieker Schuh (obuća)

67

2021/C 19/74

Predmet T-687/20: Tužba podnesena 16. studenoga 2020. – Jinan Meide Casting i dr./Komisija

68

2021/C 19/75

Predmet T-688/20: Tužba podnesena 16. studenoga 2020. – Freshly Cosmetics/EUIPO – Misiego Blázquez (IDENTY BEAUTY)

69

2021/C 19/76

Predmet T-692/20: Tužba podnesena 18. studenoga 2020. – Iliad Italia/Komisija

70

2021/C 19/77

Predmet T-693/20: Tužba podnesena 5. studenoga 2020. – Hansol Paper/Komisija

71

2021/C 19/78

Predmet T-110/18: Rješenje Općeg suda od 28. listopada 2020. – Grange Backup Power/Komisija

71

2021/C 19/79

Predmet T-741/18: Rješenje Općeg suda od 23. listopada 2020. – ZZ/BCE

72

2021/C 19/80

Predmet T-222/20: Rješenje Općeg suda od 27. listopada 2020. – CH i CN/Parlament

72

2021/C 19/81

Predmet T-490/20: Rješenje Općeg suda od 27. listopada 2020. – CH i CN/Parlament

72


HR

 

Top