EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:157E:TOC

Uradni list Evropske unije, CE 157, 06. julij 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 157E

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 49
6. julij 2006


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   (Obvestila)

 

EVROPSKI PARLAMENT

 

ZASEDANJE 2005 — 2006

 

Ponedeljek, 4. julij 2005

2006/C 157E/1

ZAPISNIK

1

POTEK SEJE

Nadaljevanje zasedanja

Popravki glasovanj s predhodnih sej

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Počastitev spomina

Izjava Predsednika

Sestava Parlamenta

Sestava odborov

Razlaga Poslovnika

Podpis aktov, sprejetih v postopku soodločanja

Predložitev dokumentov

Sklepi o določenih dokumentih

Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta

Razpored dela

Enominutni govori o zadevah političnega pomena

Zahteva za zaščito imunitete Umberta Bossija (razprava)

Zahteva za zaščito imunitete Jeana-Charlesa Marchianija (razprava)

Letno poročilo ECB za leto 2004 — Informacijska in komunikacijska strategija o euru in EMU (razprava)

Ftalati v igračah in predmetih za nego otrok ***II (razprava)

Akcijski načrt Evropske unije za okoljske tehnologije (razprava)

Tematska strategija o onesnaževanju zraka (razprava)

Zanesljivost oskrbe z električno energijo in naložbe v infrastrukturo ***I (razprava)

Dnevni red naslednje seje

Zaključek seje

SEZNAM NAVZOČIH

12

PRILOGA II

13

 

Torek, 5. julij 2005

2006/C 157E/2

ZAPISNIK

14

POTEK SEJE

Otvoritev seje

Popravki glasovanj s predhodnih sej

Predložitev dokumentov

Pisne izjave (člen 116 Poslovnika)

Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (vloženi predlogi resolucij)

Patentabilnost računalniško izvedenih izumov ***II (razprava)

Čas glasovanja

Obvladovanje krompirjevih ogorčic * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Protokol k Sporazumu o pomorskem prometu s Kitajsko * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Afriško-evrazijske selitvene vodne ptice * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Zahteva za zaščito imunitete Umberta Bossija (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Zahteva za odvzem imunitete Ashleya Motea (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Ftalati v igračah in predmetih za nego otrok ***II (glasovanje)

Zanesljivost oskrbe z električno energijo in naložbe v infrastrukturo ***I (glasovanje)

Zahteva za zaščito imunitete Umberta Bossija (glasovanje)

Zahteva za zaščito imunitete Jeana-Charlesa Marchianija (glasovanje)

Letno poročilo ECB za leto 2004 (glasovanje)

Informacijska in komunikacijska strategija o euru in EMU (glasovanje)

Akcijski načrt Evropske unije za okoljske tehnologije (glasovanje)

Izkoriščanje in delo otrok v državah v razvoju (glasovanje)

Dobrodošlica

Slavnostna seja — Italija

Obrazložitve glasovanja

Popravki glasovanja

Sprejetje zapisnika predhodne seje

ESRR, ESS in Kohezijski sklad *** — Kohezijski sklad *** — Evropski sklad za regionalni razvoj ***I — Evropska skupina za čezmejno sodelovanje ***I — Evropski socialni sklad ***I — Evropski sklad za ribištvo * (razprava)

Rok za vložitev predlogov sprememb

Vloga žensk v Turčiji (razprava)

Enake možnosti pri zaposlovanju in poklicu ***I (razprava)

Pravo, ki se uporabi za nepogodbene obveznosti (Rim II) ***I (razprava)

Seznami z imeni potnikov, ki se ne smejo vkrcati na letalo/PNR (razprava)

Politične razmere in neodvisnost medijev v Belorusiji (razprava)

Pravila o poreklu blaga v preferencialnih trgovinskih režimih (razprava)

Dnevni red naslednje seje

Zaključek seje

SEZNAM NAVZOČIH

27

PRILOGA I

29

PRILOGA II

34

SPREJETA BESEDILA

53

P6_TA(2005)0261
Obvladovanje krompirjevih ogorčic *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Direktive Sveta o obvladovanju krompirjevih ogorčic (KOM(2005)0151 — C6-0116/2005 — 2005/0058(CNS))

53

P6_TA(2005)0262
Protokol k Sporazumu o pomorskem prometu s Kitajsko *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o spremembi Sporazuma o pomorskem prometu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni in Ljudsko republiko Kitajsko na drugi strani, zaradi upoštevanja pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Madžarske, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji (KOM(2004)0864 — C6-0180/2005 — 2004/0290(CNS))

53

P6_TA(2005)0263
Afriško-evrazijske selitvene vodne ptice *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma o ohranjanju afriško-evrazijskih selitvenih vodnih ptic s strani Evropske skupnosti (KOM(2004)0531 — C6-0048/2005 — 2004/0181(CNS))

54

P6_TA(2005)0264
Zahteva za zaščito imunitete Umberta Bossija
Sklep Evropskega parlamenta o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev Umberta Bossija (2004/2203(IMM))

55

P6_TA(2005)0265
Zahteva za odvzem imunitete Ashleya Motea
Sklep Evropskega parlamenta o zahtevi za odvzem imunitete Ashleya Motea (2005/2037(IMM))

56

P6_TA(2005)0266
Ftalati v igračah in predmetih za nego otrok ***II
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o dvaindvajseti spremembi Direktive Sveta 76/769/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov (ftalati v igračah in predmetih za nego otrok) (5467/1/2005 — C6-0092/2005 — 1999/0238(COD))

57

P6_TC2-COD(1999)0238
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na drugi obravnavi dne 5. julija 2005 z namenom sprejetja Direktive Sveta 76/769/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov (ftalatov v igračah in predmetih za nego otrok)

58

PRILOGA

61

P6_TA(2005)0267
Zanesljivost oskrbe z električno energijo in naložbe v infrastrukturo ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za ohranjanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo in naložbah v infrastrukturo (KOM(2003)0740 — C5-0643/2003 — 2003/0301(COD))

61

P6_TC1-COD(2003)0301
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 5. julija 2005 z namenom sprejetja Direktive 2005/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo in naložb v infrastrukturo

62

P6_TA(2005)0268
Zahteva za zaščito imunitete Umberta Bossija

69

69

70

71

P6_TA(2005)0269
Zahteva za zaščito imunitete Jeana-Charlesa Marchianija
Sklep Evropskega parlamenta o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev Jeana-Charlesa Marchianija (2005/2105(IMM))

72

P6_TA(2005)0270
Informacijska in komunikacijska strategija o euru in EMU
Resolucija Evropskega parlamenta o izvajanju informacijske in komunikacijske strategije v zvezi z eurom ter Ekonomsko in monetarno unijo (2005/2078(INI))

73

P6_TA(2005)0271
Akcijski načrt Evropske unije za okoljske tehnologije
Resolucija Evropskega parlamenta o Sporočilu Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o spodbujanju tehnologij za trajnostni razvoj: Akcijski načrt okoljskih tehnologij za Evropsko unijo (2004/2131(INI))

77

P6_TA(2005)0272
Izkoriščanje in delo otrok v državah v razvoju
Resolucija Evropskega parlamenta o izkoriščanju otrok v državah v razvoju s posebnim poudarkom na delu otrok (2005/2004(INI))

84

 

Sreda, 6. julij 2005

2006/C 157E/3

ZAPISNIK

92

POTEK SEJE

Otvoritev seje

EU in Irak — Okvir za udejstvovanje (razprava)

Afrika in izzivi globalizacije — Svetovni poziv k ukrepanju proti revščini: izkoreninimo revščino (razprava)

Čas glasovanja

Zaščita potnikov pri čelnih trkih *** (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Nevarne snovi v električnih in elektronskih napravah (glasovanje)

Patentabilnost računalniško izvedenih izumov ***II (glasovanje)

Register izpustov in prenosov onesnaževal ***I (glasovanje)

ESRR, ESS in Kohezijski sklad (glasovanje)

Kohezijski sklad (glasovanje)

Evropski sklad za regionalni razvoj ***I (glasovanje)

Evropska skupina za čezmejno sodelovanje ***I (glasovanje)

Evropski socialni sklad ***I (glasovanje)

Evropski sklad za ribištvo * (glasovanje)

Enake možnosti pri zaposlovanju in poklicu ***I (glasovanje)

Pravo, ki se uporabi za nepogodbene obveznosti (Rim II) ***I (glasovanje)

Protokol OZN-EKE o registrih izpustov in prenosov onesnaževal * (glasovanje)

Usklajevalni postopek (proračun 2006) (glasovanje)

Vloga žensk v Turčiji (glasovanje)

EU in Irak — Okvir za udejstvovanje (glasovanje)

Svetovni poziv k ukrepanju proti revščini: izkoreninimo revščino (glasovanje)

Obrazložitve glasovanja

Popravki glasovanja

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Prihodnost Balkana deset let po Srebrenici (razprava)

Odnosi med Evropsko unijo, Kitajsko in Tajvanom ter varnost na Daljnem vzhodu (razprava)

Svet brez min (razprava)

Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)

Zahteva za zaščito poslanske imunitete

1. Sporazum ES-Švica (zahteva za azil), 2. Sporazum EU in ES-Švica (Schengen) * (razprava)

Vpliv posojilnih dejavnosti ES v državah v razvoju (razprava)

Izvrševanje akcijskega načrta FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) (razprava)

Obračun in poravnava v Evropski uniji (razprava)

Razmere v Bolgariji po volitvah — Doseženi napredek Bolgarije in Romunije na poti k pristopu za prihodnje poročilo o napredku (razprava)

Dnevni red naslednje seje

Zaključek seje

SEZNAM NAVZOČIH

110

PRILOGA I

112

PRILOGA II

136

SPREJETA BESEDILA

263

P6_TA(2005)0273
Zaščita potnikov pri čelnih trkih ***
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Sklepa Sveta o pristopu Evropske skupnosti k Uredbi št. 94 Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo o določbah glede homologacije novih vozil v zvezi z zaščito potnikov pri čelnih trkih in k Uredbi št. 95 o določbah glede homologacije novih vozil v zvezi z zaščito potnikov pri bočnih trkih (KOM(2004)0672 — 7590/2005 — C6-0209/2005 — 2004/0243(AVC))

263

P6_TA(2005)0274
Nevarne snovi v električni in elektronski opremi
Resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Odločbe Sveta o spremembi Priloge k Direktivi 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (KOM(2005)0241)

263

P6_TA(2005)0275
Patentabilnost računalniško izvedenih izumov ***II
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o patentabilnosti računalniško izvedenih izumov (11979/1/2004 — C6-0058/2005 — 2002/0047(COD))

265

P6_TA(2005)0276
Register izpustov in prenosov onesneževal ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju Evropskega registra izpustov in prenosov onesnaževal ter o spremembi Direktiv Sveta 91/689/EGS in 96/61/ES (KOM(2004)0634 — C6-0130/2004 — 2004/0231(COD))

266

P6_TC1-COD(2004)0231
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 6. julija 2005 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2005 Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju Evropskega registra izpustov in prenosov onesnaževal ter o spremembi Direktive Sveta 91/689/EGS in Direktive Sveta 96/61/ES

266

PRILOGA I

275

PRILOGA II

279

PRILOGA III

283

P6_TA(2005)0277
ESRR, ESS in Kohezijski sklad ***
Resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Sveta o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (KOM(2004)0492 — 2004/0163(AVC))

284

P6_TA(2005)0278
Kohezijski sklad
Resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Sveta o ustanovitvi Kohezijskega sklada (KOM(2004)0494 — 2004/0166(AVC))

289

P6_TA(2005)0279
Evropski sklad za regionalni razvoj ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (KOM(2004)0495 — C6-0089/2004 — 2004/0167(COD))

292

P6_TC1-COD(2004)0167
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 6. julija 2005 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2005 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj

293

P6_TA(2005)0280
Evropska skupina za čezmejno sodelovanje ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi evropske skupine za čezmejno sodelovanje (GECT) (KOM(2004)0496 — C6-0091/2004 — 2004/0168(COD))

308

P6_TC1-COD(2004)0168
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 6. julija 2005 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2005 Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi evropske skupine za ozemeljsko sodelovanje (ESOS)

308

P6_TA(2005)0281
Evropski socialni sklad ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu (KOM(2004)0493 — C6-0090/2004 — 2004/0165(COD))

313

P6_TC1-COD(2004)0165
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 6. julija 2005 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2005 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu

313

P6_TA(2005)0282
Evropski sklad za ribištvo *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Sveta o Evropskem skladu za ribištvo (KOM(2004)0497 — C6-0212/2004 — 2004/0169(CNS))

324

P6_TA(2005)0283
Enake možnosti pri zaposlovanju in poklicu ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o uresničevanju načela enakih možnosti in enake obravnave moških in žensk glede zaposlovanja in poklica (KOM(2004)0279 — C6-0037/2004 — 2004/0084(COD))

350

P6_TC1-COD(2004)0084
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 6. julija 2005 z namenom sprejetja Direktive 2005/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu

350

PRILOGA I

366

PRILOGA II
Korelacijska tabela

367

P6_TA(2005)0284
Pravo, ki se uporabi za nepogodbene obveznosti („Rim II“) ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravu, ki se uporabi za nepogodbene obveznosti („Rim II“) (KOM(2003)0427 — C5-0338/2003 — 2003/0168(COD))

370

P6_TC1-COD(2003)0168
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 6. julija 2005 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2005 Evropskega parlamenta in Sveta o pravu, ki se uporabi za nepogodbene obveznosti („RIM II“)

371

P6_TA(2005)0285
Protokol OZN-EKE o registrih izpustov in prenosov onesnaževal *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Protokola OZN-EKE o registrih izpustov in prenosov onesnaževal v imenu Evropske skupnosti (KOM(2004)0635 — C6-0062/2005 — 2004/0232(CNS))

382

P6_TA(2005)0286
Usklajevalni postopek (proračun 2006)
Resolucija Evropskega parlamenta o mandatu za usklajevalni postopek za proračun za leto 2006 pred prvo obravnavo Sveta (2005/2080(BUD))

383

P6_TA(2005)0287
Vloga žensk v Turčiji
Resolucija Evropskega parlamenta o vlogi žensk v Turčiji v družbenem, gospodarskem in političnem življenju (2004/2215(INI))

385

P6_TA(2005)0288
EU in Irak — Okvir za udejstvovanje
Resolucija Evropskega parlamenta o Evropski uniji in Iraku — Okvir za udejstvovanje (2004/2168(INI))

390

P6_TA(2005)0289
Svetovni poziv proti revščini
Resolucija Evropskega parlamenta o svetovnem pozivu k ukrepom proti revščini: Izkoreninimo revščino

397

 

Četrtek, 7. julij 2005

2006/C 157E/4

ZAPISNIK

401

POTEK SEJE

Otvoritev seje

Popravki glasovanj s predhodnih sej

Predložitev dokumentov

Finančni instrument za okolje (LIFE+) ***I (razprava)

Tekstil in oblačila po letu 2005 (razprava)

Sestava Parlamenta

Predložitev skupnih stališč Sveta

Sporočilo predsednika

Čas glasovanja

Osnovne plače in dodatki za osebje Europola * (glasovanje)

Finančni instrument za okolje (LIFE+) ***I (glasovanje)

1. Sporazum ES-Švica (zahteva za azil), 2. Sporazum EU in ES-Švica (Schengen) * (glasovanje)

Sporazum ES-Kanada o dodatnih informacijah o potnikih API/PNR * (glasovanje)

Politične razmere in neodvisnost medijev v Belorusiji (glasovanje)

Prihodnost Balkana deset let po Srebrenici (glasovanje)

Odnosi med Evropsko unijo, Kitajsko in Tajvanom ter varnost na Daljnem vzhodu (glasovanje)

Svet brez min (glasovanje)

Vpliv posojilnih dejavnosti ES v državah v razvoju (glasovanje)

Izvrševanje akcijskega načrta FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) (glasovanje)

Obračun in poravnava v Evropski uniji (glasovanje)

Razmere v Bolgariji po volitvah — Doseženi napredek Bolgarije in Romunije na poti k pristopu za prihodnje poročilo o napredku (glasovanje)

Obrazložitve glasovanja

Popravki glasovanja

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Izvozna nadomestila za živo govedo tretjim državam (pisna izjava)

Tekstil in oblačila po letu 2005 (nadaljevanje razprave)

Kmetijstvo v najbolj obrobnih regijah Unije * (razprava)

Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

Časovni razpored za proračun

Čas glasovanja

Zimbabve (glasovanje)

Trgovanje z otroki v Gvatemali (glasovanje)

Človekove pravice v Etiopiji (glasovanje)

Kmetijstvo v najbolj obrobnih regijah Unije * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Obrazložitve glasovanja

Popravki glasovanja

Sklepi o določenih dokumentih

Pisne izjave v registru (člen 116 Poslovnika)

Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

Datum naslednjih sej

Prekinitev zasedanja

SEZNAM NAVZOČIH

417

PRILOGA I

418

PRILOGA II

428

SPREJETA BESEDILA

450

P6_TA(2005)0290
Osnovne plače in dodatki za osebje Europola *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o pobudi Velikega vojvodstva Luksemburg z namenom sprejetja Sklepa Sveta o uskladitvi osnovnih plač in dodatkov za osebje Europola (5429/2005 — C6-0037/2005 — 2005/0803(CNS))

450

P6_TA(2005)0291
Finančni instrument za okolje (LIFE+) ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o finančnem instrumentu za okolje (LIFE+) (KOM(2004)0621 — C6-0127/2004 — 2004/0218(COD))

451

P6_TC1-COD(2004)0218
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 7. julija 2005 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2005 Evropskega parlamenta in Sveta o finančnem instrumentu za okolje (LIFE+)

451

PRILOGA I
OKVIRNA PODROČJA IN UKREPI, UPRAVIČENI DO SREDSTEV

460

PRILOGA II
MERILA ZA PRENOS NALOG IZVAJANJA PRORAČUNA

462

PRILOGA III
SPODBUJANJE NVO, KI DELUJEJO PREDVSEM NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA

463

P6_TA(2005)0292
Sporazum ES-Švica (zahteva za azil) *
Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v imenu Evropske skupnosti med Evropsko skupnostjo in Švico o kriterijih in mehanizmih za določitev države, pristojne za obravnavo zahteve za pridobitev azila, ki je vložena v državi članici ali v Švici (13049/2004 — KOM(2004)0593 — C6-0240/2004 — 2004/0200(CNS))

463

P6_TA(2005)0293
Sporazum EU in ES-Švica (Schengen) *
Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v imenu Evropske skupnosti med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi slednje pri izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (13054/2004 — KOM(2004)0593 — C6-0241/2004 — 2004/0199(CNS))

464

P6_TA(2005)0294
Sporazum ES-Kanada o informacijah o potnikih *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in vlado Kanade o obdelavi izpopolnjenih informacij o potnikih (API)/podatkov iz evidence imen letalskih potnikov (PNR) (KOM(2005)0200 — C6-0184/2005 — 2005/0095(CNS))

464

P6_TA(2005)0295
Politične razmere in neodvisnost medijev v Belorusiji
Resolucija Evropskega parlamenta o političnih razmerah in neodvisnosti medijev v Belorusiji

465

P6_TA(2005)0296
Balkan: 10 let po Srebrenici
Resolucija Evropskega parlamenta o Srebrenici

468

P6_TA(2005)0297
Odnosi med EU, Kitajsko in Tajvanom
Resolucija Evropskega parlamenta o odnosih med EU, Kitajsko in Tajvanom ter varnosti na Daljnem vzhodu

471

P6_TA(2005)0298
Svet brez min
Resolucija Evropskega parlamenta o svetu brez min

473

P6_TA(2005)0299
Vpliv posojilnih dejavnosti ES v državah v razvoju
Resolucija Evropskega parlamenta o vplivu posojilnih dejavnosti Evropske skupnosti v državah v razvoju (2004/2213(INI))

477

P6_TA(2005)0300
Uveljavitev zakonodaje, upravljanje in trgovanje na področju gozdov
Resolucija Evropskega parlamenta o pospešitvi uresničevanja akcijskega načrta EU glede uveljavitve zakonodaje, upravljanja in trgovanja na področju gozdov (FLEGT)

482

P6_TA(2005)0301
Obračun in poravnava v Evropski uniji
Resolucija Evropskega parlamenta o obračunu in poravnavi v Evropski uniji (2004/2185(INI))

485

P6_TA(2005)0302
Napredek Bolgarije in Romunije
Resolucija Evropskega parlamenta o pristopnem procesu Bolgarije in Romunije

490

P6_TA(2005)0303
Zimbabve
Resolucija Evropskega parlamenta o Zimbabveju

491

P6_TA(2005)0304
Trgovanje z otroki v Gvatemali
Resolucija Evropskega parlamenta o Gvatemali

494

P6_TA(2005)0305
Človekove pravice v Etiopiji
Resolucija Evropskega parlamenta o človekovih pravicah v Etiopiji

495

P6_TA(2005)0306
Kmetijstvo v najbolj obrobnih regijah Unije *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Sveta o specifičnih ukrepih na področju kmetijstva v najbolj obrobnih regijah Unije (KOM(2004)0687 — C6-0201/2004 — 2004/0247(CNS))

497

P6_TA(2005)0307
Izvozna nadomestila za živo govedo tretjim državam
Izjava Evropskega parlamenta o izvoznih nadomestilih za živo govedo tretjim državam

504


SL

 

Top