EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:157E:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, CE 157, 06 lipiec 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 157E

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 49
6 lipca 2006


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   (komunikat)

 

PARLAMENT EUROPEJSKI

 

SESJA 2005 — 2006

 

Poniedziałek 4 lipiec 2005

2006/C 157E/1

PROTOKÓŁ

1

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Wznowienie sesji

Korekty do głosowań z poprzednich posiedzeń

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

In memoriam

Oświadczenie Przewodniczącego

Skład Parlamentu

Skład Komisji

Wykładnia Regulaminu

Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji

Składanie dokumentów

Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Działania podjęte w wyniku stanowisk i rezolucji Parlamentu

Porządek obrad

Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Umberto Bossiego (debata)

Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Jeana Charlesa Marchianiego (debata)

Europejski Bank Centralny (2004) — Strategia informacyjna na temat euro i UGW (debata)

Ftalany w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci ***II (debata)

Plan działań Unii Europejskiej na rzecz ekotechnologii (debata)

Strategie tematyczne w sprawie zanieczyszczenia powietrza (debata)

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych ***I (debata)

Porządek dzienny następnego posiedzenia

Zamknięcie posiedzenia

LISTA OBECNOŚCI

12

ZAŁĄCZNIK II

13

 

Wtorek 5 lipiec 2005

2006/C 157E/2

PROTOKÓŁ

14

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Otwarcie posiedzenia

Korekty do głosowań z poprzednich posiedzeń

Składanie dokumentów

Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu)

Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Zdolność patentowa wynalazków realizowanych przy pomocy komputera ***II (debata)

Głosowanie

Zwalczanie mątwika ziemniaczanego * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Protokół do umowy o transporcie morskim z Chinami * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Porozumienie o ochronie afrykańsko-euroazjatyckich wędrownych ptaków wodnych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Umberto Bossiego (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Wniosek o uchylenie immunitetu Ashleya Mote (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Ftalany w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci ***II (głosowanie)

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych ***I (głosowanie)

Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Umberto Bossiego (głosowanie)

Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Jeana Charlesa Marchianiego (głosowanie)

Europejski Bank Centralny (2004) (głosowanie)

Strategia informacyjna na temat euro i UGW (głosowanie)

Plan działań Unii Europejskiej na rzecz ekotechnologii (głosowanie)

Wykorzystywanie i praca dzieci w krajach rozwijających się (głosowanie)

Oficjalne powitanie

Uroczyste posiedzenie — Włochy

Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Korekty do głosowania

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny i Fundusz Spójności *** — Fundusz Spójności *** — Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ***I — Utworzenie europejskiego ugrupowania współpracy transgranicznej (EUWT) ***I — Europejski Fundusz Społeczny ***I — Europejski Fundusz Rybołówstwa * (debata)

Termin wnoszenia poprawek

Rola kobiet w Turcji (debata)

Równość szans i równe traktowanie mężczyzn i kobiet przy zatrudnianiu i wykonywaniu zawodu ***I (debata)

Prawo mające zastosowanie do zobowiazań pozaumownych (Rome II) ***I (debata)

No-fly lists/rejestr pasażerów objętych zakazem wstępu na pokład samolotów udających się do USA (debata)

Sytuacja polityczna i niezależność mediów na Białorusi (debata)

Reguły pochodzenia w handlowych systemach preferencyjnych (debata)

Porządek dzienny następnego posiedzenia

Zamknięcie posiedzenia

LISTA OBECNOŚCI

27

ZAŁĄCZNIK I

29

ZAŁĄCZNIK II

34

TEKSTY PRZYJĘTE

53

P6_TA(2005)0261
Zwalczanie mątwika ziemniaczanego *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu dyrektywy Rady w sprawie zwalczania mątwika ziemniaczanego (COM(2005)0151 — C6-0116/2005 — 2005/0058(CNS))

53

P6_TA(2005)0262
Protokół do umowy o transporcie morskim z Chinami *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Protokołu zmieniającego umowę o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Chińską Republiką Ludową z drugiej strony w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (COM(2004)0864 — C6-0180/2005 — 2004/0290(CNS))

53

P6_TA(2005)0263
Porozumienie o ochronie afrykańsko-euroazjatyckich wędrownych ptaków wodnych *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia przez Wspólnotę Europejską Porozumienia o ochronie afrykańsko-euroazjatyckich wędrownych ptaków wodnych (COM(2004)0531 — C6-0048/2005 — 2004/0181(CNS))

54

P6_TA(2005)0264
Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Umberto Bossiego
Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Umberto Bossiego (2004/2203(IMM))

55

P6_TA(2005)0265
Wniosek o uchylenie immunitetu Ashleya Mote
Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Ashleya Mote (2005/2037(IMM))

56

P6_TA(2005)0266
Ftalany w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci ***II
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego dotycząca wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej po raz dwudziesty drugi dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (stosowanie ftalanów w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci) (5467/1/2005 — C6-0092/2005 — 1999/0238 (COD))

57

P6_TC2-COD(1999)0238
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 5 lipca 2005 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2005/.../WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej po raz dwudziesty drugi dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (ftalany w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci)

58

ZAŁĄCZNIK

61

P6_TA(2005)0267
Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych ***I
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych (COM(2003)0740 — C5-0643/2003 — 2003/0301(COD))

61

P6_TC1-COD(2003)0301
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 5 lipca 2005 rw celu przyjęcia dyrektywy 2005.../WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych

62

P6_TA(2005)0268
Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Umberto Bossiego

69

69

70

71

P6_TA(2005)0269
Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Jeana-Charles′a Marchianiego
Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Jeana-Charles′a Marchianiego (2005/2105(IMM))

72

P6_TA(2005)0270
Strategia informacyjna na temat euro i UGW
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wdrożenia strategii informacyjnej i komunikacyjnej na temat euro i Unii Gospodarczej i Walutowej (2005/2078(INI))

73

P6_TA(2005)0271
Plan Działań Unii Europejskiej w zakresie ekotechnologii
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie komunikatu Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie stymulowania technologii w kierunku zrównoważonego rozwoju: Plan Działań Unii Europejskiej w zakresie ekotechnologii (2004/2131(INI))

77

P6_TA(2005)0272
Wykorzystywanie i praca dzieci w krajach rozwijających się
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wykorzystywania dzieci w krajach rozwijających, ze szczególnym uwzględnieniem pracy dzieci (2005/2004(INI))

84

 

Środa 6 lipiec 2005

2006/C 157E/3

PROTOKÓŁ

92

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Otwarcie posiedzenia

UE/Irak — podstawy zaangażowania (debata)

Afryka i wyzwania globalizacji — Światowe działania na rzecz zwalczania ubóstwa: położyć kres ubóstwu (debata)

Głosowanie

Ochrona osób przebywających w pojeździe w przypadku kolizji *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Substancje niebezpieczne w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (głosowanie)

Zdolność patentowa wynalazków realizowanych przy pomocy komputera ***II (głosowanie)

Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń ***I (głosowanie)

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny i Fundusz Spójności (głosowanie)

Fundusz Spójności (głosowanie)

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ***I (głosowanie)

Utworzenie europejskiego ugrupowania współpracy transgranicznej (EUWT) ***I (głosowanie)

Europejski Fundusz Społeczny ***I (głosowanie)

Europejski Fundusz Rybołówstwa * (głosowanie)

Równość szans i równe traktowanie mężczyzn i kobiet przy zatrudnianiu i wykonywaniu zawodu ***I (głosowanie)

Prawo mające zastosowanie do zobowiązań pozaumownych (Rome II) ***I (głosowanie)

Protokół EKG-ONZ w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń * (głosowanie)

Procedura pojednawcza (budżet na rok 2006) (głosowanie)

Rola kobiet w Turcji (głosowanie)

UE/Irak — podstawy zaangażowania (głosowanie)

Światowe działania na rzecz zwalczania ubóstwa: położyć kres ubóstwu (głosowanie)

Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Korekty do głosowania

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Przyszłość Bałkanów dziesięć lat po Srebrenicy (debata)

Stosunki pomiędzy Unią Europejską, Chinami i Tajwanem, a także bezpieczeństwo na Dalekim Wschodzie (debata)

Świat bez min (debata)

Tura pytań (pytania do Rady)

Wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego

Umowy o stowarzyszeniu UE/Szwajcaria: 1. Określanie państwa odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o azyl 2. Dorobek Schengen * (debata)

Wpływ działalności kredytowej Wspólnoty Europejskiej na kraje rozwijające się (debata)

Wprowadzenie w życie wspólnotowego planu działania dotyczącego prawa leśnego, zarządzania i handlu (FLEGT) (debata)

Rozliczenia i rozrachunki w Unii Europejskiej (debata)

Sytuacja w Bułgarii po wyborach — Postępy poczynione przez Bułgarię i Rumunię na drodze do przystąpienia do UE w celu przygotowania sprawozdania z postępów (debata)

Porządek dzienny następnego posiedzenia

Zamknięcie posiedzenia

LISTA OBECNOŚCI

110

ZAŁĄCZNIK I

112

ZAŁĄCZNIK II

136

TEKSTY PRZYJĘTE

263

P6_TA(2005)0273
Ochrona osób przebywających w pojeździe w przypadku kolizji ***
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do Regulaminu nr 94 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie przepisów dotyczących homologacji pojazdów w zakresie ochrony osób przebywających w pojeździe w przypadku zderzenia czołowego oraz do Regulaminu nr 95 w sprawie przepisów dotyczących homologacji pojazdów w zakresie ochrony osób przebywających w pojeździe w przypadku zderzenia bocznego (COM(2004)0672-7590/2005 — C6-0209/2005 — 2004/0243(AVC))

263

P6_TA(2005)0274
Substancje niebezpieczne w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady zmieniającej w celu dostosowania do postępu technicznego Załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (COM(2005)0241)

263

P6_TA(2005)0275
Zdolność patentowa wynalazków realizowanych przy pomocy komputera ***II
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego dotycząca wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej zdolności patentowej wynalazków realizowanych przy pomocy komputera (11979/1/2004 — C6-0058/2005 — 2002/0047(COD))

265

P6_TA(2005)0276
Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń ***I
Rezolucja legislacyjna Parlamentu europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającego dyrektywy Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (COM(2004)0634 — C6-0130/2004 — 2004/0231(COD))

266

P6_TC1-COD(2004)0231
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 lipca 2005 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr .../2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającego dyrektywy Rady 91/689/EWG i 96/61/WE

266

ZAŁĄCZNIK I

275

ZAŁĄCZNIK II

279

ZAŁĄCZNIK III

283

P6_TA(2005)0277
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny i Fundusz Spójności***
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady ustanawiającego ogólne zasady dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności (COM(2004)0492 — 2004/0163(AVC))

284

P6_TA(2005)0278
Fundusz Spójności
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady ustanawiającego Fundusz Spójności (COM(2004)0494 — 2004/0166(AVC))

289

P6_TA(2005)0279
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ***I
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (COM(2004)0495 — C6-0089/2004 — 2004/0167(COD))

292

P6_TC1-COD(2004)0167
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 lipca 2005 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr .../2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

293

P6_TA(2005)0280
Utworzenie Europejskiego Ugrupowanie Współpracy Transgranicznej (EUWT) ***I
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego utworzenia europejskiego ugrupowania współpracy transgranicznej (EUWT) (COM(2004)0496 — C6-0091/2004 — 2004/0168(COD))

308

P6_TC1-COD(2004)0168
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu.6 lipca 2005 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr .../2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT)

308

P6_TA(2005)0281
Europejski Fundusz Socjalny ***I
Rezolucja legislacyjna w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Socjalnego (COM(2004)0493 — C6-0090/2004 — 2004/0165(COD))

313

P6_TC1-COD(2004)0165
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 lipca 2005 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr .../2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego

313

P6_TA(2005)0282
Europejski Fundusz Rybołówstwa *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rybołówstwa (COM(2004)0497 — C6-0212/2004 — 2004/0169(CNS))

324

P6_TA(2005)0283
Równość szans i równe traktowanie mężczyzn i kobiet przy zatrudnianiu i wykonywaniu zawodu ***I
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzania w życie zasady równych szans i równego traktowania mężczyzn i kobiet w sprawach zatrudnienia i zawodowych (COM(2004)0279 — C6-0037/2004 — 2004/0084(COD))

350

P6_TC1-COD(2004)0084
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 lipca 2005 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2005/.../WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans i równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (nowa wersja)

350

ZAŁĄCZNIK I

366

ZAŁĄCZNIK II
TABELA KORELACJI

367

P6_TA(2005)0284
Prawo mające zastosowanie do zobowiazań pozaumownych („Rome II”) ***I
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych („Rzym II”) (COM(2003)0427 — C5-0338/2003 — 2003/0168(COD))

370

P6_TC1-COD(2003)0168
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 lipca 2005 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr .../2005 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych („Rzym II”)

371

P6_TA(2005)0285
Protokół EKG - ONZ w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Protokołu EKG - ONZ w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń (COM(2004)0635 — C6-0062/2005 — 2004/0232(CNS))

382

P6_TA(2005)0286
Procedura pojednawcza (budżet na rok 2006)
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie mandatu w zakresie procedury pojednawczej dotyczącej budżetu na rok 2006 przed pierwszym czytaniem Rady (2005/2080 (BUD))

383

P6_TA(2005)0287
Rola kobiet w Turcji
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie roli kobiet w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym Turcji (2004/2215(INI))

385

P6_TA(2005)0288
UE/Irak — podstawy zaangażowania
Rezolucja Palamentu Europejskiego w sprawie projektu ramowego zaangażowania się Unii Europejskiej na rzecz odbudowy Iraku (2004/2168(INI))

390

P6_TA(2005)0289
Światowy Apel o Działania na rzecz Walki z Ubóstwem
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Światowego Apelu o Działania na rzecz Walki z Ubóstwem

397

 

Czwartek 7 lipiec 2005

2006/C 157E/4

PROTOKÓŁ

401

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Otwarcie posiedzenia

Korekty do głosowań z poprzednich posiedzeń

Składanie dokumentów

Instrument finansowy na rzecz środowiska (LIFE+) ***I (debata)

Przemysł włókienniczy i odzieżowy po 2005 r. (debata)

Skład Parlamentu

Informacja o wspólnych stanowiskach Rady

Komunikat Przewodniczącego

Głosowanie

Podstawowe wynagrodzenia i dodatki * (głosowanie)

Instrument finansowy na rzecz środowiska (LIFE+) ***I (głosowanie)

Umowy o stowarzyszeniu UE/Szwajcaria: 1. Określanie państwa odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o azyl 2. Dorobek Schengen * (głosowanie)

Porozumienie WE/Kanada w sprawie przetwarzania informacji zaawansowanych o pasażerach * (głosowanie)

Sytuacja polityczna i niezależność mediów na Białorusi (głosowanie)

Przyszłość Bałkanów dziesięć lat po Srebrenicy (głosowanie)

Stosunki pomiędzy Unią Europejską, Chinami i Tajwanem, a także bezpieczeństwo na Dalekim Wschodzie (głosowanie)

Świat bez min (głosowanie)

Wpływ działalności kredytowej Wspólnoty Europejskiej na kraje rozwijające się (głosowanie)

Wprowadzenie w życie wspólnotowego planu działania dotyczącego prawa leśnego, zarządzania i handlu (FLEGT) (głosowanie)

Rozliczenia i rozrachunki w Unii Europejskiej (głosowanie)

Bułgaria i Rumunia na drodze do przystąpienia do UE (głosowanie)

Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Korekty do głosowania

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Refundacje wywozowe dotyczące eksportu żywca do krajów trzecich (pisemne oświadczenie)

Przemysł włókienniczy i odzieżowy po 2005 r. (ciąg dalszy debaty)

Rolnictwo w regionach peryferyjnych Unii Europejskiej * (debata)

Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

Kalendarium budżetowe

Głosowanie

Zimbabwe (głosowanie)

Handel dziećmi w Gwatemali (głosowanie)

Prawa człowieka w Etiopii (głosowanie)

Rolnictwo w regionach peryferyjnych Unii Europejskiej * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Korekty do głosowania

Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 51 Regulaminu)

Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia

Kalendarz następnych posiedzeń

Przerwa w obradach

LISTA OBECNOŚCI

417

ZAŁĄCZNIK I

418

ZAŁĄCZNIK II

428

TEKSTY PRZYJĘTE

450

P6_TA(2005)0290
Podstawowe wynagrodzenia i dodatki *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie inicjatywy Wielkiego Księstwa Luksemburga mającej na celu przyjęcie przez Radę decyzji o dostosowaniu podstawowych pensji i dodatków dla pracowników Europolu (5429/2005 — C6-0037/2005 — 2005/0803(CNS))

450

P6_TA(2005)0291
Instrument finansowy na rzecz środowiska (LIFE+) ***I
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie instrumentu finansowego na rzecz środowiska (LIFE+) (COM(2004) 0621 — C6-0127/2004 — 2004/0218(COD))

451

P6_TC1-COD(2004)0218
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 7 lipca 2005 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr .../2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie instrumentu finansowego na rzecz środowiska (LIFE+)

451

ZAŁĄCZNIK I
PRZYKŁADOWE TEMATY I DZIAŁANIA KWALIFIKUJĄCE SIĘ DO FINANSOWANIA

460

ZAŁĄCZNIK II
KRYTERIA PRZEKAZYWANIA ZADAŃ W ZAKRESIE REALIZACJI BUDŻETU

462

ZAŁĄCZNIK III
PROMOCJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH PRZEDE WSZYSTKIM W SFERZE OCHRONY ŚRODOWISKA

463

P6_TA(2005)0292
Umowa o stowarzyszeniu UE/Szwajcaria: Określanie państwa odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o azyl *
Projekt decyzji Rady dotyczącej zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską i Szwajcarią dotyczącego kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w Państwie Członkowskim lub w Szwajcarii (13049/2004 — COM(2004)0593 — C6-0240/2004 — 2004/0200(CNS))

463

P6_TA(2005)0293
Umowa o stowarzyszeniu UE/Szwajcaria: Dorobek Schengen *
Projekt decyzji Rady dotyczącej zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia pomiędzy Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącego jej włączenia we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen(13054/2004 — COM(2004)0593 — C6-0241/2004 — 2004/0199(CNS))

464

P6_TA(2005)0294
Porozumienie WE/Kanada w sprawie przetwarzania zaawansowanych informacji o pasażerach API/PNR *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską a Rządem Kanady w sprawie przetwarzania zaawansowanych informacji o pasażerach (Advanced Passanger Information — API) oraz zbioru danych dotyczących nazwisk pasażerów (Passenger Name Records — PNR) (COM(2005)0200 — C6-0184/2005 — 2005/0095(CNS))

464

P6_TA(2005)0295
Sytuacja polityczna i niezależność mediów na Białorusi
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji politycznej i niezależności mediów na Białorusi

465

P6_TA(2005)0296
Przyszłość Bałkanów dziesięć lat po Srebrenicy
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Bałkanów: 10 lat po Srebrenicy

468

P6_TA(2005)0297
Stosunki pomiędzy Unią Europejską, Chinami i Tajwanem oraz bezpieczeństwo na Dalekim Wschodzie
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie w sprawie stosunków pomiędzy UE, Chinami i Tajwanem oraz bezpieczeństwa na Dalekim Wschodzie

471

P6_TA(2005)0298
Świat bez min
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie świata wolnego od min

473

P6_TA(2005)0299
Wpływ działalności kredytowej Wspólnoty Europejskiej na kraje rozwijające się
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wpływu działalności kredytowej Wspólnoty Europejskiej na kraje rozwijające się (2004/2213(INI))

477

P6_TA(2005)0300
Wprowadzenie w życie wspólnotowego planu działania dotyczącego prawa leśnego, zarządzania i handlu (FLEGT)
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przyspieszenia wykonania planu działań UE w sprawie egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (FLEGT)

482

P6_TA(2005)0301
Rozliczenia i rozrachunki w Unii Europejskiej
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie rozliczeń i rozrachunków w Unii Europejskiej (2004/2185(INI))

485

P6_TA(2005)0302
Proces przystąpienia Bułgarii i Rumunii
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie procesu przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii

490

P6_TA(2005)0303
Zimbabwe
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Zimbabwe

491

P6_TA(2005)0304
Handel dziećmi w Gwatemali
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Gwatemali

494

P6_TA(2005)0305
Etiopia
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie praw człowieka w Etiopii

495

P6_TA(2005)0306
Rolnictwo w regionach peryferyjnych Unii Europejskiej *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady dotyczącego szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej (COM (2004)0687 — C6-0201/2004 — 2004/0247(CNS))

497

P6_TA(2005)0307
Refundacje wywozowe dotyczące eksportu żywca do krajów trzecich
Oświadczenie pisemne Parlamentu Europejskiego w sprawie refundacji wywozowych dotyczących eksportu żywca do krajów trzecich

504


PL

 

Top